Резултати Конкурса за додјелу финансијских средстава подршке иноваторству у Републици Српској за 2018. годину Print
Saturday, 01 December 2018 06:45

У складу са чланом 27. Правилника о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторства у Републици Српској ("Службени Гласник Републике Српске", број 59/15), Министарство науке и технологије објављује листе вредновања и рангирања пријављених организација иноватора и иноваторских радова на Конкурс за додјелу финансијских средстава подршке иноваторству у Републици Српској број 19/6-030/3-1-7/18 од 26.09.2018. године:

1. Организације иноватора
  • На конкурс је пријављено укупно шест организација иноватора
  • У складу са вредновањем пријава од стране Комисије за вредновање иноваторских радова и предлагање износа за финансијску подршку иноваторству, Министарство науке и технологије суфинансира шест организација иноватора, према ранг-листи у наставку.


2. Ранг-листа организација иноватора
На конкурс се пријавио један Савез иноватора и шест удружења иноватора
РБ Савез / удружење иноватора
1 Савез иноватора Републике Српске
2. Удружење проналазача Приједор
3. Удружење иноватора Града Бања Лука
4. Удружење иноватора Градишка
5. Удружење иноватора регије Бијељина
6. Удружење иноватора Источне Херцеговине- Требиње


3. Организација иноваторства које не испуњавају услове конкурса и Правилника
РБ Савез / удружење иноватора
1. Удружење иноватора регије Добој „ИНОВАТОР“
  • Пријава није поднешена у складу са чланом 5. став (2) тачка 2) и чланом 9. став (2)


4. Појединачни радови иноватора
  • На конкурс су пријављена укупно 28 иноваторских радова
  • У складу са вредновањем иноваторских радова од стране Комисије за вредновање иноваторских радова и предлагање износа за финансијску подршку иноваторству, Министарство науке и технологије суфинансира 18 иноваторских радова, према ранг-листи у наставку.


5. Ранг-листа иноваторских радова за суфинансирање
РБ Иноваторски рад
1 Конверзија електростатичке енергије у електричну енергију
2. Пропусни миксер БАП 173226А
3. Плутајућа справа за риболов
4. Пројектовање технолошког поступка израде Термос-кошнице
5. Мобилни писоар
6. ХЕПОБ
7. Пирамидални вртови
8. Турбина са промјењивом геометријом кретања лопатица
9. Уређај за искоштавање вишања
10. Соларна сушара
11. Паметни паркинг
12. Механички претварач једносмјерног напона у наизмјенични
13. Магични клавир
14. Роботска рука
15. мојСтан-апликација за продају и изнајмљивање станова путем интернета
16. Нанолука-Развој уређаја за побољшање наставног процеса из области аналогне електронике
17. Касетна пећ за ајварске паприке
18. Мјењач без квачила


6. Иноваторски радови који нису остварили број бодова већи од доње границе бодова
РБ Иноваторски рад
1 УНИМАРА
2. Систем производње водоника и кисеоника из водене паре узете из ваздуха
3. Украсна волта са комбиновањем
4. Mobilbox пуњачи
5. Полуаутоматска пипета
6. Сламка са филтером за дисање
7. Точак генератор
8. 360 VIEW
9. Ручна водена противпожарна лопта
10. KID´S PLAY


НАПОМЕНА: Подносиоци пријава имају право приговора на ранг-листе пријава за суфинансирање. Приговор се подноси министру у року од три дана од дана објаве ранг-листа, и то у писаној форми, с кратким и јасним образложењем.


Министарство науке и технологије
Републике Српске