Одржана 20. међународна изложба идеја, иновација и стваралаштва "ИНОСТ МЛАДИХ 2018" Print
Tuesday, 01 May 2018 14:36

У организацији Савеза иноватора Републике Српске и Удружења иноватора града Бања Лука од 18 до 20. aприла 2018. године реализована је у Дому омладине Бања Лука јубиларна XX међународна изложба идеја, иновација и стваралаштва "ИНОСТ МЛАДИХ 2018".

На овогодишњем "ИНОСТ-У МЛАДИХ 2018" представљено је 350 радова од око 650 излагача из Републике Српске и Федерације БиХ, земаља у окружењу (Србија, Словенија, Македонија) и других земаља (Руска федерација, Сједињене америчке државе, Чешка, Француска, Италија, Тајван, Румунија, Мароко).

Присутне је поздравио домаћин изложбе прeдсjeдник Сaвeзa инoвaтoрa Рeпубликe Српскe Mилoвaн Бajић наводећи дa нa излoжби учeствуjу излaгaчи из Рeпубликe Српскe, Фeдeрaциje БиХ и излагачи из 10 других земаља.

Присутнима се обратио и Грaдoнaчeлник Бaњaлукe Игoр Рaдojичић истичући дa Грaд и oвe гoдинe у oквиру oбиљeжaвaњa Дaнa грaдa пoдржaвa “Инoст млaдих”. “Грaд Бaњaлукa je грaд млaдих, знaњa и Унивeрзитeтa и изузeтнo нaм je вaжнo дa њeгуjeмo и oвaj дoгaђaj и oвaквe мaнифeстaциje”, рeкao je Рaдojичић.

Изложбу је отворио Министар науке и технологије Јасмин Кoмић наводећи дa je oвa мaнифeстaциja рeспeктaбилнa и дa млaди нa њoj трeбa дa прeдстaвe свoje мoгућнoсти. Oн je изрaзиo зaдoвoљствo чињeницoм дa сe мaнифeстaциja oдржaвa 20. пут, кao и инoвaтивнoшћу млaдих кojи нa њoj излaжу.

“Изузeтнo je вaжнo у пoдстицaњу инoвaтивнoсти дa сe рaзвиjу сви сeгмeнти, мoдeли и дa сe инoвaтивнa зajeдницa и aкaдeмскa истрaживaчкa зajeдницa дoвeду у вeзу сa пoслoвним сeктoрoм и дa сe нa тaj нaчин пoстигнe кoмeрциjaлизaциja знaњa, кoja путeм трaнсфeрa тeхнoлoгиja и рeaлизaциje инoвaтивниoх идeja трeбa дa дoпринeсe кoнкурeтнoсти приврeдe, oтвaрaњу нoвих рaдних мjeстa и свeoпштeм рaзвojу”, рeкao je Кoмић.

Oн je oргaнизaтoру – Сaвeзу инoвaтoрa Српскe, чeститao jубилej истичући дa je “Инoст млaдих” свaки пут бoљи и рaзнoврсниjи.

У оквиру изложбе одржан је и Округли сто са темом "Иновације у образовању".ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 - Округли сто са темом 'Иновације у образовању' ИНОСТ МЛАДИХ 2018 - Округли сто са темом 'Иновације у образовању' ИНОСТ МЛАДИХ 2018 - Округли сто са темом 'Иновације у образовању' ИНОСТ МЛАДИХ 2018 - Округли сто са темом 'Иновације у образовању' ИНОСТ МЛАДИХ 2018 - Округли сто са темом 'Иновације у образовању'

СПИСАК ДОДЈЕЉЕНИХ ПРИЗНАЊА НА 20. МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ "ИНОСТ МЛАДИХ 2018"
Жири је прегледао 350 пријављених радова од 650 аутора и додјелио укупно 140 признања и то: 11 посебних признања, 83 плакете, 13 награда и 33 специјалне дипломе и захвалнице.


ПРИЗНАЊА ЗА ОДРАСЛЕ УЧЕСНИКЕ:

Признања:
 • ИНОВАТОР ГОДИНЕ - Славко Црнић, Бања Лука
 • GRAND PRIX - ДЕВ СТУДИО, Бања Лука
 • НАЈБОЉА ИНОВАЦИЈА ИНОСТ-a - "СОЛАРНА СУШАРА", Илија Голић (ментор), Драгиша Пакушевски, Огњен Живковић, Радослав Вукић, Жарко Живанић и Михаел Маринковић, СШЦ "Иво Андрић" Прњавор

Плакете
 • Министарство науке и технологије
 • Град Бања Лука
 • Привредна комора Републике Српске
 • Републички педагошки завод
 • Републичка агенција за развој малих и средљих предузећа
 • Радио телевизија Републике Српске

Захвалнице
 • Бањалучки велесајам
 • Центар за моторна возила Бања Лука
 • Телдинг д.о.о Бања Лука
 • Елда Лукс Бања Лука

Златне плакете:
 • Драго Врховник, Камник, Словенија, за експонат "Направа за заштиту људи и простора против ЕМС"
 • Срећко Писник, Марибор, Словенија, за експонат "EASEBelt - Седи боље, осјећај се боље"
 • МИСиС Национални научни технолошки универзитет, Москва, Руска Федерација, за експонат "Метода за таложење биоактивних премаза са антибактеријским ефектом"
 • LLC "ENGIMATIC" Сколково Фондација, Москва, Руска Федерација, за експонат "ЗД Хидро-сензорни кабал"
 • Московски технолошки универзитет, Москва, Руска Федерација, за експонат "Систем раног спречаванја критичних ситуација, на основу хидро-сензорног кабла"
 • Волгоградски државни аграрни универзитет, Волгоград, Руска Федерација, за експонат "Повећање могућности преживљавања телади у рано-порођајном добу"
 • Волгоградски државни аграрни универзитет, Волгоград, Руска Федерација, за експонат:“Допуна исхране за јагњад“
 • Давид Фојтик, Петар Чарнава и Петар подашва, Технички универзитет Острава, Острава, Чешка Република, за експонат "Ласерско мјерење"
 • Алеш Слива и Роберт Бразда, Технички универзитет Острава, Острава, Чешка Република, за експонат "Транспортна капсула"
 • Станислав Руз, Технички универзитет Острава, Острава, Чешка Република, за експонат "Метода за извлачење механичких дјелова"
 • Наташа Штимац, Миљана Радоњић, Висока школа струковних студија Београдска политехника, Београд, Србија, за експонат "Дугмин"
 • Жељко Здравковић, Висока школа струковних студија Београдска политехника, Београд, Србија, за експонат "Домино порта"
 • Матеј Триндић и Анђела Антић, Висока школа струковних студија Београдска политехника, Београд, Србија, за експонат "SimpleCut"
 • Кристинa Никoлић и Наташа Живков, Висока школа струковних студија Београдска политехника, Београд, Србија, за експонат "Сплитмед"
 • Виктор Настев, Национална асоцијација иноватора Македоније, Македонија, за експонат "Smart Bumps" Smart Traffic Safety System
 • Златко Панков, Национална асоцијација иноватора Македоније, Македонија, за експонат "Шаторска камп кућица са дрвеном конструкцијом и природном климатизацијом"
 • Марјан Ненов, Национална асоцијација иноватора Македоније, Македонија, за експонат: "ECo Sun Central" Енергетски комбинована сунчева централа
 • Смаил Хоџић и Един Хоџић, Бања Лука, за експонат "14 иновација"
 • Јоже Бенковић, Удружење иноватора града Бања Лука, Бања Лука, за експонат "Брза, лагана, мотика"
 • Славко Црнић, Јоже Бенковић, Удружење иноватора града Бања Лука, Бања Лука, за експонат "Пунилица капсула"
 • Славко Црнић, Бања Лука за експонатe "Сет за здравље од љековитих трава; Kвантна дијагностика - руски апарат на основу Теслиних открића, и, Gотови капсуларни производи"
 • Митар Бороја, Бања Лука, за експонат "Митровапарат озонатор"
 • Ранко Комленац, Бања Лука, за експонат "Подесиви клик-клак рам"
 • Бојан Јањић, Удружење иноватора Приједор, Приједор, за експонат "Мобилни писоар"
 • Сашенко Садиковић, Асоцијација иноватора БиХ, Сарајево, за експонат "Водилица ланаца - без уља"
 • Фикрет Алић, Асоцијација иноватора БиХ, Сарајево, за експонат "Наноферомагнетични флуидни филтер"
 • Јосип Гујић, Асоцијација иноватора БиХ, Сарајево, за експонат "Брзопомични граничник за књиге"
 • Живко Гелић, Асоцијација иноватора БиХ, Сарајево, за експонат "Систем одржавања влаге у коријену"
 • K. Jankaionchai, K. Narkprasom, D. Amornlerdpisan, S. Suyalek, Тајланд, зе експонат "Plee Ncap" - Микрокапсуле са екстрактом банане за дојиље
 • Majid El Bouazzaoui, Мароко, за експонат "Паметни уређај за аутоматску промјену позиције свјетлосних панела"

Сребрне плакете:
 • Станислав Руз, Технички универзитет Острава, Острава, Чешка Република, за експонат "Реструктурирање процесом неколико пластичних деформација"
 • Mр Маја Милинић Богдановић, Висока школа струковних студија Београдска политехника, Београд, Србија, за експонат "Репетиција"
 • Предраг Поробић, Висока школа струковних студија Београдска политехника, Београд, Србија, за експонат "Стона лампа Л-33"
 • Димитрије Давидовић, Висока школа струковних студија Београдска политехника, Београд, Србија, за експонат "Лампа Eclipse"
 • Миленко Ђујић, Прњавор, за експонат "Прилагодљиви свијећњак"
 • Милоје Делетић, Удружење иноватора града Бања Лука, Бања Лука, за експонат "УНИМАРА“
 • Јоже Бенковић, Удружење иноватора града Бања Лука, Бања Лука, за експонат "Пропусни миксер"
 • Иван Милићевић, Асоцијација иноватора БиХ, Сарајево, за експонат "Ињекција 'без' убода"
 • Зоран Кутле, Асоцијација иноватора БиХ, Сарајево, за експонат "Универзална спирална опруга"
 • Миле Тодоровић, Удружење иноватора Градишка, Градишка, за експонат "Нож за брзо одсјецање на стругу"
 • Борко Бабаљ, Требиње, за експонат "Носач кориштених пластичних врећица"

Бронзане плакете:
 • Ранко Комленац, Бања Лука, за експонат "Штипаљка за кишобран"
 • Драженко Божић, Бања Лука, за експонат "Покретни роботехник 'ЛЕНДЕР' гусјеничар"
 • Михаил Арсовски, Национална асоцијација иноватора Македоније, Македонија, за експонат "Уређај за управљање гласовним командама"
 • Влатко Поповски, Национална асоцијација иноватора Македоније, Македонија, за експонат "Фитнес столица"
 • Мирјана Томић, Станка Татић, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, за рад "Алтернативни ритмички инструменти за дјецу предшколског и раног школског узраста"

Специјалне дипломе:
 • Слободан Рашић, Бања Лука, за експонат "ПУТ"
 • Александар Остојић, Бања Лука, за експонат "Календар" - пословни копор
 • Дајана Ирић, Бања Лука, за експонат "Сновиђење"
 • Мирјана Ћук, Требиње, за експонат "Паста за депилацију"
 • Младен Доведен, Игор Марић и Остоја Тешић, Удружење иноватора Градишка, за експонат "Алат за скидање опруга аутомобилских вентила"ПРИЗНАЊА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

Најбоља средња школа:
 • "Најбоља средња школа" - аутоматика, Електротехничка школа Приједор
 • "Најбоља средња школа" - информатика, Гимназија Бања Лука
 • "Најбоља средња школа" - слободна тема, Технолошка школа Бања Лука

Најбољи ментор:
 • "Најбољи ментор СШ" - аутоматика, Илија Матијаш, Електротехничка школа Приједор
 • "Најбољи ментор СШ" - аутоматика, Макрин Жива, Техничка школа "Михајло Пупин" Бијељина
 • "Најбољи ментор СШ" - аутоматика, Бојан Радишковић, СШ "Никола Тесла" Теслић
 • "Најбољи ментор" - информатика, Жељко Џафић, Гимназија Бања Лука
 • "Најбољи ментор" - информатика, Драган Рашета, Гимназија Бања Лука
 • "Најбољи ментор" - информатика, Јован Стоиљковић, Гимназија Бања Лука
 • "Најбољи ментор" - слободна тема, Маја Драговић Ступар, Технолошка школа Бања Лука
 • "Најбољи ментор" - слободна тема, Госпава Сарафин-Крстовић, Технолошка школа Бања Лука

Најбољи ученички рад:
 • "Најбољи ученички рад СШ" - Александар Спасојевић, ТШ "Михајло Пупин" Бијељина, за експонат "Смарт клок"
 • "Најбољи ученички рад СШ" - информатика, Растко Зељковић, Драган Ивановић, Данило Вуковић, Дејан Француз и Михајло Пантић, Гимназија Бања Лука, Удружење "Гаудеамус" Бања Лука, Камп младих програмера Бања Лука, за рад "Паметни паргинг"
 • "Најбољи ученички рад СШ" - слободна тема, Данијела Глигорић и Андријана Ромањски, Технолошка школа Бања Лука, за експонат "Календар - Пиши-бриши"

Златне плакете:
 • Економска школа Бања Лука, за експонат "Ликовни радови: слике на платну и папиру"
 • Николина Дроњак, Технолошка школа Бања Лука, за експонат "Црно-бијела шума у боји 1"
 • Драгиша Пакушевски, Огњен Живковић, Радослав Вукић, Жарко Живанић, Михаел Маринковић, СШЦ "Иво Андрић" Прњавор, за експонат "Соларна сушара"
 • Никола Богданић, СШ "Никола Тесла" Теслић, за експонат "Показивач кретања за возила на два точка"
 • Илија Генго, Тијана Марковић, Емилија Томић и Катарина Јовичић, за експонат "Чувари Земље"
 • Милица Поповић, Милица Мијатовић и Дејан Вукадиновић, Гимназија Бања Лука, Удружење "Гаудеамус" Бања Лука, Камп младих програмера Бања Лука, за експонат "Аrbus"
 • Ђорђе Јолџић, Данило Јованић, Леон Косић и Игор Рачић, Гимназија Бања Лука, Удружење "Гаудеамус" Бања Лука, Камп младих програмера Бања Лука, за експонат "Vemusic"
 • Матеј Трндић и Анђела Антић, Висока школа струковних студија Београдска политехника Београд, за експонат "Simple cut"

Сребрне плакете:
 • Стефан Ковачић, Технолошка школа Бања Лука, за експонат "Мртва природа"
 • Валентина Мрвељ, Технолошка школа Бања Лука, за експонат "Филмски плакат"
 • Драгана Добријевић, Јелена Чивчић, Јована Лујић, Ирена Миличевић, Богдана Ђаковић и Аријана Копрена, Технолошка школа Бања Лука, за експонат "Face art", "Uail art"
 • Виктор Шербула, Марко Балабан и Огњен Гаврановић, Електротехничка школа Приједор, за експонат "Универзални мјерач висине"
 • Горан Дорчић, КШЦ "Иван Мерц" Бања Лука, за експонат "Амфибија"
 • Данка Кошћо, Технолошка школа Бања Лука, за експонат "Црно - бијела шума у боји 2"
 • Милош Каракаш, Исидор Шајиновић и Сара Бојанић, Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука, Медицинска школа Бања Лука, Камп младих програмера Бања Лука, за експонат "Мој термин"
 • Дејан Мандић, Филип Костић, Ивана Перић и Милан Мандић, Гимнатија Мркоњић Град, Камп младих програмера Мркоњић Град, за експонат "RealChem"
 • Тијана Пејић, Ивана Јанковић, Данијела Ђокановић, Ивана Трпић, Анастасија малешевић и Александра Бабић, СШЦ "Сребреница" Сребреницa, за рад "Радон је проблем само ако га игноришете"

Бронзане плакете:
 • Бојан Перић, Електротехничка школа Приједор, за експонат "eSolver"
 • Ана Зрнић и Софија Родић, Гимназија Бања Лука, Камп младих програмера Бања Лука, за експонат „Mail2go“
 • Стево Ракић и Гордан Малешевић, Електротехничка школа Бања Лука, за експонат "Аутоматизација и контрола машине у производњи"
 • Димитрије Адамовић, Гимназија Бања Лука, за експонат "Спортски семафор"
 • Ела Јовић, Технолошка школа Бања Лука, за експонат "Икона 1 и 2"
 • Тијана Пејић, Ивана Јанковић, Данијела Ђокановић, Ивана Трпић, Анастасија малешевић и Александра Бабић
 • Јулија Цвјетиновић, Зоран Павловић и Тијана Пејић, СШЦ "Сребреница" Сребреницa, за рад "Дехидратација као последица метаболизма етанола"

Специјалне дипломе:
 • Дајана Николић, Зерина Фетић, Срђан Јелисић и Жењка Дамјанић, Економска школа Добој, за експонат "Нећу заборавити - ово је моја прича"
 • Петар Ђурић, Бранкица Бубић, Тамара Боришић, Валентина Веселић, Бошко Петковић, Борис Вуковић и Дражен Лазић, СШ "Никола Тесла" Теслић, за експонат "Обезбјеђење пружног прелаза"
 • Омер Салкановић, ТШ "Михајло Пупин" Бијељина, за експонат "Магични клавир"
 • Бојан Милошевић и Бојан Мрђа, Електротехничка школа Приједор, за експонат "Управљање хлађењем трансформатора"
 • Радован Мијоданић, Ђорђе Микановић, Гордан Малешевић, Страхиња Радуловић и Стефан Марковић, Електротехничка школа Бања Лука, за експонат "Интелигентна кућа"
 • Елмедин Џинић, Грађевинско-Геодетска школа Тузла, за рад "Сарајевска вијећница"
 • Дамјан Павловић, Јован Бајић, Негра Диндић и Емилија Копрен, Грађевинска школа Бања Лука, за експонат "Интелигентна кућа"
 • Лука Маринковић, Марко Видовић и Саша Вицановић, СШ "Никола Тесла" Теслић, за експонат "Ардуино монитор"
 • Пројектна секција, Медицинска школа Бања Лука, за експонат "Планета Земља - човјекова задужбина"
 • Медицинска школа Бања Лука, за експонат "Хигијенски исправна учиона"
 • Лука Маринковић, СШЦ "Љубиша Младеновић" Бања Лука, за рад "Паметни распоред часова"
 • Сузана Рашић, Гимназија "Петар Кочић" Нови Град, за рад "Едуквизија"
 • Илија Генго, Тијана Марковић, Емилија Томић и Катарина Јовичић, СШЦ "Сребреница" Сребреницa, за рад "Чувари земље"
 • Драмска секција ЈУ Гимназијa Бања Лука, за представу "Светосавска академија у Бањалучкој Богословији 1867."ПРИЗНАЊА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Златне плакете:
 • Ђорђе Пећанац и Матео Петровић, ОШ "Змај Јова Јовановић" Бања Лука, за рад "Није фаца ко хејт баца"
 • Павле Зорић и Александар Смиљанић, ОШ "Бранко Ћопић" Приједор, за експонат "ABILIXROBOT"
 • Матија Kуртијак и Мирко Кечо, ОШ "Петар Петровић Његoш" Бања Лука, за експонат "MINEBOT"
 • Намик Хаџовић, Бакир Хусремовић, Мидхат Даутовић, Дино Агановић и Риад Окић, ОШ "Муса Ћазим Ћатић", за експонат "Вентилатор за радијатор"

Сребрне плакете:
 • Азур Тертеши, Фарис Мујачић и Лори Адровић, ОШ "Муса Ћазим Ћатић" Сарајево, за експонат "МБОТ"
 • Марио Требовац и Жарко Дражић, ОШ "Петар Кочић" Приједор, за експонат "МИНИ РОБОТ"
 • Лука Савић, Андреј Томић, Огњен Радаковић, Павле Зорић, Иван Јакшић, Филип Радиновић и Филип Дакић, ОШ "Петар Кочић" Приједор, за експонат "Тржни центар са подземном гаражом"
 • Ученици петог два разреда, ОШ "Вук Караџић" Власеница, за рад "Горска Вила"

Бронзане плакете:
 • Сара Планинац, ОШ "Десанка Максимовић" Приједор, за експонат "Апарат за воду"
 • Јашко Топић, ОШ "Десанка Максимовић" Приједор, за екпонат "Трагач метала"
 • Андреј Томић и Филип Дакић, ОШ "Бранко Ћопић" Приједор, за експонат "Електромагнет"
 • Сандра Малбашић, ОШ "Бранко Радичевић" Бања Лука, за рад "Пси имају душу"
 • Ученици I и II разреда, ОШ "Свети Сава" Бања Лука, за рад "Алтернативни ритмички инструменти за дјецу предшколског и раног школског узраста"

Специјалне дипломе:
 • Драгоја Влачина, ОШ "Петар Кочић" Приједор, за експонат "Компресор"
 • Милош Радовановић, Дамјан Драгић и Бојан Миљковић, ОШ "Алекса Шантић" Бања Лука, за експонат "Модел моторног бицикла"
 • Јован Стојановић и Игор Тувић, ОШ "Грегори Стојков Раковски" Бања Лука, за рад "Аутоматска гаража"
 • Кирило Малбашић и Матео Петровић, ОШ "Змај Јова Јовановић" Бања Лука, за рад "Еколошке пољопривредне машине"
 • Валентина Шипка и Дражена Шмркић ОШ "Петар Кочић" Приједор, за рад "Африка"
 • Нађа Поповић, ОШ "Десанка Максимовић" Приједор, за рад "LED kocka 8x8x8"
 • Ален Милаковић, Срђан Ерак, Леонтина Рачић, Душан Кос и Дамјана Урошевић, ОШ "Петар Петровић Његош" Бања Лука, за рад "Еколошка свијест" (веб сајт-презентација)
 • Милош Самарџић и Ивана Самарџић, ОШ "Вук Караџић" Власеница, за рад "Није све у богатству"
 • Ученицима OШ "Мајка Кнежопољка" Кнежица, Козарска Дубица, за ликовне радове.
 • Ученицима OШ "Свети Сава" Козарска Дубица, за ликовне радове.


ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018

ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018 ИНОСТ МЛАДИХ 2018