Association of Inventors Republika Srpska
О нама
There are no translations available.

Савез иноватора Републике Српске је почеo са радом у новембру 2004. године и основан је у складу са Законом о удружењима и Фондацијама Републике Српске. Савез делује као правно лице и непрофитно удружење.

Визија
Да се Република Српска развија као иновационо друштво, чија је изградња заснована на савременим знањима, истраживањима и примјењеним технолошким иновацијама.

Мисија
Савез иноватора Републике Српске је непрофитно, нестраначко и невладино удружење, кога чине удружења иноватора и појединци са простора Републике Српске (РС), чији је основни циљ да обједини и усмери заједничке напоре ради: развијања профитно-иноваторске дјелатности у Републици Српској и изградње иновацијско-профитне Републике Српске.

Ради остварења својих циљева Савез иноватора Републике Српске има сљедеће задатке:

 • Иницира и утиче, преко институција власти на израду и доношење стратегије иноваторске дјелатности подржане одговарајућим мјерама економске политике РС,
 • Иницира доножење закона о иновационој дјелатности и формирање инфраструктуре за подршку иновација,
 • Подстиче, развија и популарише иноваторску дјелатност,
 • Ангажује се на омасовљењу чланства, у привредним и друштвеним дјелатностима, образoвним установама и другим срединама – формирањем удружења, клубова, секција и сличних организација,
 • Подстиче, помаже и оспособљава своје чланство за иноваторско стваралаштво, да може самостално процјенити оригиналност иновације, комерцијалност и начин заштите ауторства,
 • Помаже члановима при заштити иновација , њиховој реализацији, атестирању и маркетингу,
 • Организује изложбе, сајмове, савјетовања, семинаре, јавне трибине и друге облике промоција иноваторства,
 • Организује посјете и учешће својих чланова на изложбама и сајмовима и сличним манифестацијама у РС, БиХ и иностранству.
 
There are no translations available.

 

Историјат и активности
 
There are no translations available.

Реализација пројекта "Иноваторство и предузетништво младих"
У току је реализација пројекта у основним и средњим школама на подручју Бања Луке за школску 2009/2010. годину.
 
There are no translations available.

Пројекат међународна изложба "ИНОСТ МЛАДИХ"
Од 1994. до 1998. године Удружење иноватора регије Бања Лука успјело је одржати четири веома успјешне изложбе под називом "ИНОСТ" (ИНОваторство и СТваралаштво). Ова манифестација, због материјалниих разлога и стања наше привреде прелази у манифестацију "МАЛИ ИНОСТ", који је успјешно одржана задњих година. Од 2006. године ова манифестација прерасла је у међународну изложбу идеја и иновација младих, и мијења назив у "ИНОСТ МЛАДИХ".

Read more...
 
There are no translations available.

Пројекат "Живот и дјело Николе Тесле"
Поводом обиљежавања 150 година од рођења Николе Тесле израђен је пројекат "Живот и дјело Н. Тесле", који је уз подршку Владе РС - реализован кроз изложбу, која је била приказана у 20 градова РС, а исту је посјетило око 65.000 грађана и то претежно ученика средњих и основних школа.

 

 
There are no translations available.

Пројекат "Предузетништво и иноваторство младих"
Циљ пројекта је подизање свијести о значају предузетничко-иноваторске дјелатности и развијање предузетничко-иноваторског духа и креативних способности код младих људи. Афирмисање и креативна примијена знања, као активног капитала и ресурса од кога зависи лична и заједничка будућност, те младе иноваторе-предузимаче мотивирати за даљи рад и усавршавање.

Read more...
 
There are no translations available.

Учешће на конкурсу Свјетске банке за Западни Балкан
Савез је 2006. године организовао учешће на конкурсу Свјетске банке за Западни Балкан са три пројекта, од који су два ушла у финале а један је награђен са 35.000 $. Од средстава је успјешно раелизован пројекат и формирана фирма за пројектовање и израду турбина на погон вјетра, која запошљава око 10 радника и прошлој години је донијела у РС преко 500.000 Є (фирма "TURBINA IPD. d.o." – Котор Варош).

 
There are no translations available.

Учешће на конкурсу "Најбоља технолошка иновација"
Савез је у периоду од 2007. до 2009. године организовао учешће иноватора из Републие Српске са 15 пројеката на конкурсу "Најбоља технолошка иновација", које је организовала Привредна комора Србије а у сарадњи са Министарством науке и технологије РС.

 
There are no translations available.

Учешће на Међународној Конференцији "ИНОВАЦИЈЕ-ЗДРАВА И СИГУРНА ЧОВЕКОВА ОКОЛИНА"
Савез је активно учествовао, са два реферата, на Међународној Конференцији "ИНОВАЦИЈЕ-ЗДРАВА И СИГУРНА ЧОВЕКОВА ОКОЛИНА", која била одржана у Београду 29 и 30.11.2007. године, а у организацији IFIA и Савеза проналазача Београда.

 
There are no translations available.

Пројекат ''Технолошке иновације генератор привредног развоја''
Савез је у сарадњи са Привредном комором РС и Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа, успјешно реализовао научно-стручни скуп "Технолошке иновације генератор привредног развоја". Скуп је одржан 12 и 13. новембра 2008. године, под покровитељством Министарства науке и технологије РС и Министарства цивилних послова БиХ.

На скупу је од пријављених 38, презентовано 27 научно-стручна рада. Издат је и Зборник радова, који садржи веома користан материјал, неопходан за обогаћивање сазнања из области стварања, примјене и заштите технолошких иновација, те њиховог утицаја на привредни и друштвени развој РС.

Read more...
 
There are no translations available.

Семинар "Интелектуална својина као савремени чинилац развоја"
Савез је иницирано одржавање семинара "Интелектуална својина као савремени чинилац развоја", који је реализован 17.04.2008. године у Бањој Луци, а у организацији представника ЕУ за развој инфраструктуре за заштиту интелектуалног власништва и Привредне коморе РС и уз сарадњу са Институтом за заштиту интелектуалног власништва у БиХ и Савеза.

Read more...
 
There are no translations available.

Учешће на међународним изложбама
Савез је организовао учешће на бројним међународним изложбама, афирмишући иноваторство у РС, зашта је добијен значајан број медаља и других признања.

Read more...
 
There are no translations available.

Помоћ удружењима и иноваторима
Савез је пружио и пружа непосредну помоћ удружењима и иноваторима у припреми иновација и пројеката за учешће на изложбама и јавним конкурсима, покретању процедуре за заштиту иновација, при склапању уговора са евентуалним партнерима за реализацију иновације и др.

 
There are no translations available.

Пројекат "Живот и дјело Милутина Миланковића"
У 2008. години Савез је предложио Влади РС и другим институцијама програм активности за обиљежавање 130. година од рођења М. Миланковића - свјетског научника. Израђен је пројекат "Живот и дјело Милутина Миланковића", чији је један дио реализован кроз учешће школа на изложби "ИНОСТ МЛАДИХ 2009" са успјелим радовима ученика на тему "Живот и дјело Милутина Миланковића", а други дио треба се реализовати поставком изложбе "Канон Милутина Миланковића", коју је припремила АНУС.

 
There are no translations available.

Сарадња с међународним партнерима
Остварена је сарадња са међународним партнерима у циљу остварење заједничких пројеката:

 • Са Савезом проналазача Београда и Савезом проналазача Македоније званично је потписан Протокол о сарадњи, а у припреми је потписивање протокола о сарадњи са другим савезима и сличним организацијама и институцијама у сусдједним и другим земљама.
 • Успостављена је и сарадња са Одељењем за иновације Привредне коморе Србије а у току су контакти са сличним организацијама у Црној Гори, Хрватској, Словенији, Румунији, Мађарској и Италији.
 • Успостављена је сарадња са Друштвом за сунчеву енергију "СРБИЈА СОЛАР", Друштвом за менаџмент, иновације и развој "СРБИЈА ИНВЕНТ" и Иновационим центром - Систем ДЦ 90 – Београд.
 
There are no translations available.

Сарадња са државним институцијама
Остварена је неопходна сарадња са појединим институцијама, које дају подршку Савезу и развоју иноваторства у РС и то са: Министарством науке и технологије, Привредним коморама РС и Бања Луке, Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа, Републичким педагошким заводом, Универзитетом у Бања Луци, Институтом за заштиту интелектуалног власништва у БиХ и др.

Read more...
 
There are no translations available.

Пројекат "Информациони систем Савеза иноватора РС"
У току је формирање базе података и израда пројекта информационог система Савеза иноватора РС. Израдом и реализацијом овог пројекта Савез иноватора би се укључио у савремене токове информисања и коришћењем нових технологија комуникације створили би се почетни услови за брже и ефикасније деловање у решавању многих задатака и активности Савеза.

Read more...
 
There are no translations available.

Поред наведеног Савез у планирању и реализацији својих активности у наредном периоду ће имати у виду сљедеће:

 • Да отварање и интегрисање РС - БиХ у ЕУ, подстиче иноваторство у свим областима, међутим низак ниво привредног развоја и конкурентности, намеће потребу реконструирања привреде у складу са општим тенденцијама на свјетском тржишту. Зато су неопходни знање, истраживање, едукација и иновације, који су генератор одрживости и перспективе развоја.
 • Да је ЕУ означила најзначајнијим стратегиским циљем у наредним годинама улагање за образовање, истраживање и примјену технолошких иновација.
 • Да РС нема развијену инфраструктуру за подршку иновација, истраживање и развој и њихову имплементацију, те предстоји интезиван рад како би се укључили у програме ЕУ и користили их за покретање свог развоја.
 • Да са све израженијим значајем технолошких иновација, значајнија је и улога Савеза, зато Савез мора још више ојачати у организацијском, стручном и методолошком погледу ради остварења статутарних циљева и задатака а према захтјевима друштвено-економског развоја РС (БиХ) и њиховог интегрисања у ЕУ.