Presentation of Innovations
Fuel of the future: Hydrogen pellet-ekoterm as alternative fuel PDF Print E-mail
Friday, 19 May 2017 17:57
There are no translations available.

Fuel of the future: Hydrogen pellet-ekoterm as alternative fuel The present invention yields and reveals a new fuel mixture is packaged as energy wand "Hydrogen pellet-EKOTERM" in which the focus is set hydrogen granules and around them packs of paper with a layer of pellets of coal, insulators and sawdust.
Last Updated on Saturday, 20 May 2017 21:44
Read more...
 
Alveolate insulating brick PDF Print E-mail
Wednesday, 15 March 2017 17:57
Alveolate insulating brick Innovation is patented and protected in B&H and in countries of European Union. The product is tested on institute in Essen (Germany) and on institute in Tuzli (B&H).
Last Updated on Monday, 20 March 2017 08:18
Read more...
 
Furnace with an innovative system of air flow from room through the furnace PDF Print E-mail
Sunday, 06 January 2013 17:57
Peć sa inovativnim sistemom protoka vazduha iz prostorije kroz pećThis solid fuel furnace is designed to with minimal size reaches maximum efficiency during heating the room. Furnace has a modern design and its major competitive advantage is an innovative air flow system from the room through the furnace, which changes with the fan, room air through the furnace and for a short time reaches the desired temperature in the room.
Last Updated on Sunday, 06 January 2013 19:04
Read more...
 
CW3 - modular work cell for megawatt sized distribution transformer coils production / cloning PDF Print E-mail
Saturday, 05 January 2013 23:38
CW3 - modular work cell for megawatt sized distribution transformer coils production / cloningInnovative design with detachable modules, having built in its own mechanotronics, needing only power supply and communication connectors. System could be easily reconfigured according to the current production demands, or expanded with new modules for specific tasks.
Last Updated on Sunday, 06 January 2013 19:04
Read more...
 
Уређаји за позиционирање сонди са загрејаним влакнима за изучавање турбулентног вихорног струјања у цевима PDF Print E-mail
There are no translations available.

Апстракт: Ескперименталнo истраживањe турбулентног вихорног струјања у цевима захтева прецизно позиционирање сонди са загрејаним влакнима. Приказана је варијанта механизма за мерење са две V сонде са загрејаним влакнима. Механизмом се остварује дужинско и угловно позиционирање сонди. Неопходно је остварити и одговарајуће аксијално растојање између сонди због мерења корелација брзина.

Кључне ријечи: сонда са загрејаним влакнима, позиционер

Аутор: Проф. др Милан Лечић, Машински факултет, Београд
 
Конструкционо рјешење измјењивача топлоте са завојним цијевима PDF Print E-mail
There are no translations available.

Апстракт: У току дугогодишње производње цијевних измјењивача топлоте, уочени су проблеми везани за конструкцију, технологију израде, експлоатацију и одржавање, а вршена је и анализа њихових топлотних могућности. Користећи се теоретским основама прелаза топлоте и искуственим показатељима, урађено је ново рјешење измјењивача топлоте, представљено у овом раду. У овом конструкционом рјешењу измјењивача, који се састоји из два или више концентричних слојева завојно савијених бакарних цијеви, отклоњене су слабости претходних рјешења присутних у примјени и добијен је измјењивач знатно бољих термоенергетских карактеристика.

Кључне ријечи: измјењивач топлоте, завојно савијени цијевни сноп, термоенергетске карактеристике

Аутори: Др Мирко Добрњац, дипл. инж. маш., др Милосав Ђурђевић, дипл. инж. маш, Сања Добрњац, дипл.инж. техн., Машински факултет у Бањој Луци – "Пројект" а.д. Бања Лука
 
Континуирано-комплексни ротациони мотор унутрашњег сагорјевања PDF Print E-mail
There are no translations available.

Иновација спада у област машинске технике, а конкретно се односи на мотор са унутрашњим сагорјевањем (СУС).У цилиндру мотора, коме је попречни пресјек круг, налази се ротациони клип ваљкастог облика са три, односно са четри жљеба и вишеслојним ламелама у њима, помоћу којих се реализују три, односно четри радне коморе у којима се одвија радни процес.
Read more...