Историјат и активности
Реализација пројекта "Иноваторство и предузетништво младих"
У току је реализација пројекта у основним и средњим школама на подручју Бања Луке за школску 2009/2010. годину.
 

Пројекат међународна изложба "ИНОСТ МЛАДИХ"
Од 1994. до 1998. године Удружење иноватора регије Бања Лука успјело је одржати четири веома успјешне изложбе под називом "ИНОСТ" (ИНОваторство и СТваралаштво). Ова манифестација, због материјалниих разлога и стања наше привреде прелази у манифестацију "МАЛИ ИНОСТ", који је успјешно одржана задњих година. Од 2006. године ова манифестација прерасла је у међународну изложбу идеја и иновација младих, и мијења назив у "ИНОСТ МЛАДИХ".

Опширније...
 

Пројекат "Живот и дјело Николе Тесле"
Поводом обиљежавања 150 година од рођења Николе Тесле израђен је пројекат "Живот и дјело Н. Тесле", који је уз подршку Владе РС - реализован кроз изложбу, која је била приказана у 20 градова РС, а исту је посјетило око 65.000 грађана и то претежно ученика средњих и основних школа.

 

 

Пројекат "Предузетништво и иноваторство младих"
Циљ пројекта је подизање свијести о значају предузетничко-иноваторске дјелатности и развијање предузетничко-иноваторског духа и креативних способности код младих људи. Афирмисање и креативна примијена знања, као активног капитала и ресурса од кога зависи лична и заједничка будућност, те младе иноваторе-предузимаче мотивирати за даљи рад и усавршавање.

Опширније...
 

Учешће на конкурсу Свјетске банке за Западни Балкан
Савез је 2006. године организовао учешће на конкурсу Свјетске банке за Западни Балкан са три пројекта, од који су два ушла у финале а један је награђен са 35.000 $. Од средстава је успјешно раелизован пројекат и формирана фирма за пројектовање и израду турбина на погон вјетра, која запошљава око 10 радника и прошлој години је донијела у РС преко 500.000 Є (фирма "TURBINA IPD. d.o." – Котор Варош).

 

Учешће на конкурсу "Најбоља технолошка иновација"
Савез је у периоду од 2007. до 2009. године организовао учешће иноватора из Републие Српске са 15 пројеката на конкурсу "Најбоља технолошка иновација", које је организовала Привредна комора Србије а у сарадњи са Министарством науке и технологије РС.

 

Учешће на Међународној Конференцији "ИНОВАЦИЈЕ-ЗДРАВА И СИГУРНА ЧОВЕКОВА ОКОЛИНА"
Савез је активно учествовао, са два реферата, на Међународној Конференцији "ИНОВАЦИЈЕ-ЗДРАВА И СИГУРНА ЧОВЕКОВА ОКОЛИНА", која била одржана у Београду 29 и 30.11.2007. године, а у организацији IFIA и Савеза проналазача Београда.

 

Пројекат ''Технолошке иновације генератор привредног развоја''
Савез је у сарадњи са Привредном комором РС и Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа, успјешно реализовао научно-стручни скуп "Технолошке иновације генератор привредног развоја". Скуп је одржан 12 и 13. новембра 2008. године, под покровитељством Министарства науке и технологије РС и Министарства цивилних послова БиХ.

На скупу је од пријављених 38, презентовано 27 научно-стручна рада. Издат је и Зборник радова, који садржи веома користан материјал, неопходан за обогаћивање сазнања из области стварања, примјене и заштите технолошких иновација, те њиховог утицаја на привредни и друштвени развој РС.

Опширније...
 

Семинар "Интелектуална својина као савремени чинилац развоја"
Савез је иницирано одржавање семинара "Интелектуална својина као савремени чинилац развоја", који је реализован 17.04.2008. године у Бањој Луци, а у организацији представника ЕУ за развој инфраструктуре за заштиту интелектуалног власништва и Привредне коморе РС и уз сарадњу са Институтом за заштиту интелектуалног власништва у БиХ и Савеза.

Опширније...
 

Учешће на међународним изложбама
Савез је организовао учешће на бројним међународним изложбама, афирмишући иноваторство у РС, зашта је добијен значајан број медаља и других признања.

Опширније...
 

Помоћ удружењима и иноваторима
Савез је пружио и пружа непосредну помоћ удружењима и иноваторима у припреми иновација и пројеката за учешће на изложбама и јавним конкурсима, покретању процедуре за заштиту иновација, при склапању уговора са евентуалним партнерима за реализацију иновације и др.

 

Пројекат "Живот и дјело Милутина Миланковића"
У 2008. години Савез је предложио Влади РС и другим институцијама програм активности за обиљежавање 130. година од рођења М. Миланковића - свјетског научника. Израђен је пројекат "Живот и дјело Милутина Миланковића", чији је један дио реализован кроз учешће школа на изложби "ИНОСТ МЛАДИХ 2009" са успјелим радовима ученика на тему "Живот и дјело Милутина Миланковића", а други дио треба се реализовати поставком изложбе "Канон Милутина Миланковића", коју је припремила АНУС.

 

Сарадња с међународним партнерима
Остварена је сарадња са међународним партнерима у циљу остварење заједничких пројеката:

  • Са Савезом проналазача Београда и Савезом проналазача Македоније званично је потписан Протокол о сарадњи, а у припреми је потписивање протокола о сарадњи са другим савезима и сличним организацијама и институцијама у сусдједним и другим земљама.
  • Успостављена је и сарадња са Одељењем за иновације Привредне коморе Србије а у току су контакти са сличним организацијама у Црној Гори, Хрватској, Словенији, Румунији, Мађарској и Италији.
  • Успостављена је сарадња са Друштвом за сунчеву енергију "СРБИЈА СОЛАР", Друштвом за менаџмент, иновације и развој "СРБИЈА ИНВЕНТ" и Иновационим центром - Систем ДЦ 90 – Београд.
 

Сарадња са државним институцијама
Остварена је неопходна сарадња са појединим институцијама, које дају подршку Савезу и развоју иноваторства у РС и то са: Министарством науке и технологије, Привредним коморама РС и Бања Луке, Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа, Републичким педагошким заводом, Универзитетом у Бања Луци, Институтом за заштиту интелектуалног власништва у БиХ и др.

Опширније...
 

Пројекат "Информациони систем Савеза иноватора РС"
У току је формирање базе података и израда пројекта информационог система Савеза иноватора РС. Израдом и реализацијом овог пројекта Савез иноватора би се укључио у савремене токове информисања и коришћењем нових технологија комуникације створили би се почетни услови за брже и ефикасније деловање у решавању многих задатака и активности Савеза.

Опширније...
 

Поред наведеног Савез у планирању и реализацији својих активности у наредном периоду ће имати у виду сљедеће:

  • Да отварање и интегрисање РС - БиХ у ЕУ, подстиче иноваторство у свим областима, међутим низак ниво привредног развоја и конкурентности, намеће потребу реконструирања привреде у складу са општим тенденцијама на свјетском тржишту. Зато су неопходни знање, истраживање, едукација и иновације, који су генератор одрживости и перспективе развоја.
  • Да је ЕУ означила најзначајнијим стратегиским циљем у наредним годинама улагање за образовање, истраживање и примјену технолошких иновација.
  • Да РС нема развијену инфраструктуру за подршку иновација, истраживање и развој и њихову имплементацију, те предстоји интезиван рад како би се укључили у програме ЕУ и користили их за покретање свог развоја.
  • Да са све израженијим значајем технолошких иновација, значајнија је и улога Савеза, зато Савез мора још више ојачати у организацијском, стручном и методолошком погледу ради остварења статутарних циљева и задатака а према захтјевима друштвено-економског развоја РС (БиХ) и њиховог интегрисања у ЕУ.