Pravni akti
1 Odluka o osnivanju Saveza
2 Odluka o imenovanju organa Saveza
3 Statut Saveza
4 Pravilnik o postupku i kriterijumima za finansijsku podršku inovatorstva u RS
5 Pravilnik o transferu inovacije