План рада Савеза иноватора РС за 2010. годину ПДФ Штампа Ел. пошта
субота, 20 фебруар 2010 16:34

# Активност Кратак опис активности Период
 1.  Смотре иновација: Организација и реализација изложбе "ИНОСТ МЛАДИХ 2010"
Учешће на изложбама у Београду, Загребу, Новом Саду, Скопљу, Добоју, у БиХ итд.
Учешће на изложбама у: Москви, Нирнбергу, и др.
21.-23.04.
V, X i XI
III-XI
2. Презентација иноваторства и едукација младих у школама Израда и реализација пројекта "ИНОВАТОРСТВО И ПРЕДУЗЕТНИШТВО МЛАДИХ".
Обилазак ОШ и СШ, држање часова и припреме за учешће на изложби "ИНОСТ МЛАДИХ 2010".
Формирање секција и учешће на школским манифестацијама.
I-XII
3. Организација и учешће на научно-стручним скуповима, семинарима, јавним трибинама и предавањима Припрема и реализација округлог стола "ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ".
Реализација трибине "Нова знања и технолошке иновације".
Организација и реализација научно-стручног скупа "Технолошке иновације генератор привредног развоја".
Учешће на семинарима и предавањима из иноваторства, предузетништва, научно-техничких области и сл.. у РС, БиХ и суседним земљама .
III/IV
IX-XII


I-XII
 
4. Сједнице, састанци и годишње скупштине Редовни састанци УО Савеза и састанци у удружењима.
Учешће у раду годишњих скупштина удружења.
Реализација г. скупштине Савеза.
I-XII

II
5. Припрема и штампање билтена, приручника и других материјала Припрема и штампање: каталога изложбе "ИНОСТ МЛАДИХ 2010" и изложбе "Климатске промјене и Милутин Миланковић", зборника научно-стручног скупа "Технолошке иновације генератор привредног развоја", каталога иновација и билтена.
Припрема и штампање Конкурса и пријава за учешће на изложби "ИНОСТ МЛАДИХ 2010".
Припрема и шптампање плаката, постера, проспеката експоната, позивница и др.
I-XII
6. Остале активности Учешће на домаћим и међународним конкурсима (ТНТИ 2010 за награде најбољим иновацијама, подршку иноваторства и сл.) Учешће у изради пројекта изложби и иноваторских радова.
Помоћ у припреми иновација за презентацију и трансфер.
Израда веб сајта и прилога за електронску пошту.
Обиљежавање значајних јубилеја (годишњице рођења Н. Тесле, М. Пупина, М. Миланковића и др.) и учешће на сличним манифестацијама.
Избор иноватора године.
I-XII
Последње ажурирано субота, 15 јануар 2011 16:02