Kontinuirano-kompleksni rotacioni motor unutrašnjeg sagorjevanja PDF Štampa El. pošta
 
KONTINUIRANO-KOMPLEKSNI ROTACIONI MOTOR UNUTRAŠNjEG SAGORJEVANjA
promjenjljive radne površine PRP tip MILAN 2003 i tip MILAN 2004

Prof. dr Milan Đudurović
+387 65 640 562
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Inovacija spada u oblast mašinske tehnike, a konkretno se odnosi na motor sa unutrašnjim sagorjevanjem (SUS).

U cilindru motora, kome je poprečni presjek krug, nalazi se rotacioni klip valjkastog oblika sa tri, odnosno sa četri žljeba i višeslojnim lamelama u njima, pomoću kojih se realizuju tri, odnosno četri radne komore u kojima se odvija radni proces.

Prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP, Intel. 7) pronalazk je razvrstan i označen osnovnim klasifikacionim simbolom F02B 53/00, koji se odnosi na motore sa rotacionim ili oscilirajućijim klipovima kao i sekundarnim klasifikacionim simbolima F03B 23/00, kojim se definišu motori sa komorama za sagorjevanje cpecijalnog oblika ili konstrukcije radi poboljšanja radnog procesa i F02B 75/08 koji obuhvata motore sa dva ili više naizmjeničnih klipova koji se kreću u istom cilindru.

Tehnički problem koji sam želio rješiti predmetnim pronalaskom sastoji se u sledećem:
 • kako konstruisati motor sa unutrašnjim sagorjevanjem koji umjesto klasičnih klipova i klipnjača ima rotacioni klip,
 • koji može da koristi sve vrste benzina i dizel goriva uz ostvarivanje visokih kompresija bez opasnosti od samozapaljenja a pri tom
 • da se odlikuje znatno manjim mehaničkim i energetskim gubicima i termičkim opterećenjem, smanjenom bukom i vibracijama i većim stepenom korisnosti,
 • sa većom snagom, Pe (kW) i obrtnim momentom Me (Nm), i povećanom dinamičkom uravnoteženošću.

Rotacioni motori su poznato tehničko rješenje. Jedno od prvih i uspješnih patentirao je Feliks Vankel (1954 godine) koje se i danas primjenjuje na nekim vozilima (Mazda RX8, RX9, C111, GM, … Audi RO 80, Princ RO 80).

Rotacioni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem (RMUS) imaju znatno jednostavniju konstrukciju, manje pokretnih dijelova radi čega i manje mehaničke gubitke energije, tj. veći stepen korisnog dejstva (η). Imaju i veći broj obrtaja, jer se radni proces brže odvija, radi čega je kod njih moguće dobiti i veću snagu motora (Pe) jer ona s jedne strane zavisi od broja obrtaja (ω) a sa druge od zapremine (Vh), srednjeg efektivnog pritiska (pm) i taktnosti motora (τ).

VREDNOVANjE KARAKTERISTIKA ROTACIONOG MOTORA PRP KKROMUS

Red.
broj
Opis osobina-karakteristika motora T I P M O T O R A
Klasični Vankelov MONO DUPLEX TRIPLEX
1.   Cilindri u kućištu motora cilindar epitrohida cilindar cilindar cilindar
2.   Broj sastavnih dijelova 750-1.250 300-600 125-150 135-175 155-250
3.   Prenošenje sile gas. na izlazno vratilo klip, klipnjača, koljenasto vrat. plan. par zupčan.-ekscent. vratilo direktno sa rotora višeslojne lamele direktno sa rotora višeslojne lamele direktno sa rotora višeslojne lamele
4.   Potrošnja goriva; g/kWh 235-265 diesel/otto 250-285 diesel/otto 240-270 diesel/otto 180-200 diesel/otto 150-180 diesel/otto
5.   Mehanički stepen korisnosti; ηm 0,88-0.90 0,90-0.92 0,92-0.94 0,91-0.93 0,90-0,92
6.   Termodinamički stepen korisnosti; ηd 0,38-0,48 0,40-0.46 0,45-0.48 0,5-0.6 0,6
7.   Termodinamičko opterećenje; MJ/kg, gor. 14-17 16-20 15-18 12-14 10-13
8.   Litarska snaga; kW/dm3 40-80 50-90 80-120 100-150 100-180
9.   Težina po jedinici snage; kg/kW 2,5–5,5 0,6-1,9 0,5-1,2 0,8-1,5 0,9-1,9
10.   Cijena po jedin. proizvoda u $ 5.000-6.500 3.500-5.500 2.500-3.500 2.500-4.500 3.500-5.000
11.   Troškovi održavanja po jedinici proizvoda u $ 750-1.450 550-1.250 250-750 450-950 550-1.150
12.   Hlađenje/Podmazivanje rashladna tečnost / ulje iz kartera rashladna tečnost / ulje iz kartera rashladna tečnost / ulje iz kartera rashladna tečnost / ulje iz kartera rashladna tečnost / ulje iz kartera
13.   Max. broj obrtaja; min-1 6.000-9.000 5.000-10.000 8.000-12.000 8.000-10.000 8.000-10.000
14.   Buka dB 35-45 35-40 30-40 30-40 30-40
15.   Ekologija; CO% vol 0,5-0,3 1,5-0,5 1,5-0,5 0,015-0,02 0,01-0,015
  K l a s i č n i V a n k e l o v ROTOCIONI MOTOR PRP KKROMUS


Ponuđeno rješenje KONTINUIRANO-KOMPLEKSNOG ROTACIONOG MOTOR UNUTRAŠNjEG SAGORJEVANjA PRP (KKROMUS) tip MILAN 2003 i tip MILAN 2004 mono, duplks i triplks je prihvatljivo jer:
 • je konstrukcija motora rješena mnogo jednostavnije (kompleksno) u odnosu na klasične,
 • kontinuirano usisava radnu materiju, istovremeno obavlja više faza radnog procesa i mjenja radnu površinu na koju djeluje sila gasova,
 • nije zavisan samo od jedne vrste goriva,
 • rotirajići klip i izlazno vratilo motora imaju kružno kretanje,
 • dinamička neuravnoteženost gotovo ne postoji,
 • su gubici radne materije u cilindričnim profilima znatno manji,
 • je znatno smanjeno termodinamičko opterećenje i produžen vijek trajanja,
 • je maksimalno iskorištena brzina sagorjevanja radne materije, odnosno broj obrtaja i
 • ima minimalnu težinu i cijenu proizvodnje po jedinici zapremine i snage.

Radi nesumljivih prednosti u odnosu na klasične i druge rotacione motore SUS ponuđeno rešenje je prihvatljivo.


Dim lights Download Embed Embed this video on your site