Kontinuirano-kompleksni rotacioni motor unutrašnjeg sagorjevanja
 
KONTINUIRANO-KOMPLEKSNI ROTACIONI MOTOR UNUTRAŠNjEG SAGORJEVANjA
promjenjljive radne površine PRP tip MILAN 2003 i tip MILAN 2004

Prof. dr Milan Đudurović
+387 65 640 562
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Inovacija spada u oblast mašinske tehnike, a konkretno se odnosi na motor sa unutrašnjim sagorjevanjem (SUS).

U cilindru motora, kome je poprečni presjek krug, nalazi se rotacioni klip valjkastog oblika sa tri, odnosno sa četri žljeba i višeslojnim lamelama u njima, pomoću kojih se realizuju tri, odnosno četri radne komore u kojima se odvija radni proces.

Prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP, Intel. 7) pronalazk je razvrstan i označen osnovnim klasifikacionim simbolom F02B 53/00, koji se odnosi na motore sa rotacionim ili oscilirajućijim klipovima kao i sekundarnim klasifikacionim simbolima F03B 23/00, kojim se definišu motori sa komorama za sagorjevanje cpecijalnog oblika ili konstrukcije radi poboljšanja radnog procesa i F02B 75/08 koji obuhvata motore sa dva ili više naizmjeničnih klipova koji se kreću u istom cilindru.

Tehnički problem koji sam želio rješiti predmetnim pronalaskom sastoji se u sledećem:
 • kako konstruisati motor sa unutrašnjim sagorjevanjem koji umjesto klasičnih klipova i klipnjača ima rotacioni klip,
 • koji može da koristi sve vrste benzina i dizel goriva uz ostvarivanje visokih kompresija bez opasnosti od samozapaljenja a pri tom
 • da se odlikuje znatno manjim mehaničkim i energetskim gubicima i termičkim opterećenjem, smanjenom bukom i vibracijama i većim stepenom korisnosti,
 • sa većom snagom, Pe (kW) i obrtnim momentom Me (Nm), i povećanom dinamičkom uravnoteženošću.

Rotacioni motori su poznato tehničko rješenje. Jedno od prvih i uspješnih patentirao je Feliks Vankel (1954 godine) koje se i danas primjenjuje na nekim vozilima (Mazda RX8, RX9, C111, GM, … Audi RO 80, Princ RO 80).

Rotacioni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem (RMUS) imaju znatno jednostavniju konstrukciju, manje pokretnih dijelova radi čega i manje mehaničke gubitke energije, tj. veći stepen korisnog dejstva (η). Imaju i veći broj obrtaja, jer se radni proces brže odvija, radi čega je kod njih moguće dobiti i veću snagu motora (Pe) jer ona s jedne strane zavisi od broja obrtaja (ω) a sa druge od zapremine (Vh), srednjeg efektivnog pritiska (pm) i taktnosti motora (τ).

VREDNOVANjE KARAKTERISTIKA ROTACIONOG MOTORA PRP KKROMUS

Red.
broj
Opis osobina-karakteristika motora T I P M O T O R A
Klasični Vankelov MONO DUPLEX TRIPLEX
1.   Cilindri u kućištu motora cilindar epitrohida cilindar cilindar cilindar
2.   Broj sastavnih dijelova 750-1.250 300-600 125-150 135-175 155-250
3.   Prenošenje sile gas. na izlazno vratilo klip, klipnjača, koljenasto vrat. plan. par zupčan.-ekscent. vratilo direktno sa rotora višeslojne lamele direktno sa rotora višeslojne lamele direktno sa rotora višeslojne lamele
4.   Potrošnja goriva; g/kWh 235-265 diesel/otto 250-285 diesel/otto 240-270 diesel/otto 180-200 diesel/otto 150-180 diesel/otto
5.   Mehanički stepen korisnosti; ηm 0,88-0.90 0,90-0.92 0,92-0.94 0,91-0.93 0,90-0,92
6.   Termodinamički stepen korisnosti; ηd 0,38-0,48 0,40-0.46 0,45-0.48 0,5-0.6 0,6
7.   Termodinamičko opterećenje; MJ/kg, gor. 14-17 16-20 15-18 12-14 10-13
8.   Litarska snaga; kW/dm3 40-80 50-90 80-120 100-150 100-180
9.   Težina po jedinici snage; kg/kW 2,5–5,5 0,6-1,9 0,5-1,2 0,8-1,5 0,9-1,9
10.   Cijena po jedin. proizvoda u $ 5.000-6.500 3.500-5.500 2.500-3.500 2.500-4.500 3.500-5.000
11.   Troškovi održavanja po jedinici proizvoda u $ 750-1.450 550-1.250 250-750 450-950 550-1.150
12.   Hlađenje/Podmazivanje rashladna tečnost / ulje iz kartera rashladna tečnost / ulje iz kartera rashladna tečnost / ulje iz kartera rashladna tečnost / ulje iz kartera rashladna tečnost / ulje iz kartera
13.   Max. broj obrtaja; min-1 6.000-9.000 5.000-10.000 8.000-12.000 8.000-10.000 8.000-10.000
14.   Buka dB 35-45 35-40 30-40 30-40 30-40
15.   Ekologija; CO% vol 0,5-0,3 1,5-0,5 1,5-0,5 0,015-0,02 0,01-0,015
  K l a s i č n i V a n k e l o v ROTOCIONI MOTOR PRP KKROMUS


Ponuđeno rješenje KONTINUIRANO-KOMPLEKSNOG ROTACIONOG MOTOR UNUTRAŠNjEG SAGORJEVANjA PRP (KKROMUS) tip MILAN 2003 i tip MILAN 2004 mono, duplks i triplks je prihvatljivo jer:
 • je konstrukcija motora rješena mnogo jednostavnije (kompleksno) u odnosu na klasične,
 • kontinuirano usisava radnu materiju, istovremeno obavlja više faza radnog procesa i mjenja radnu površinu na koju djeluje sila gasova,
 • nije zavisan samo od jedne vrste goriva,
 • rotirajići klip i izlazno vratilo motora imaju kružno kretanje,
 • dinamička neuravnoteženost gotovo ne postoji,
 • su gubici radne materije u cilindričnim profilima znatno manji,
 • je znatno smanjeno termodinamičko opterećenje i produžen vijek trajanja,
 • je maksimalno iskorištena brzina sagorjevanja radne materije, odnosno broj obrtaja i
 • ima minimalnu težinu i cijenu proizvodnje po jedinici zapremine i snage.

Radi nesumljivih prednosti u odnosu na klasične i druge rotacione motore SUS ponuđeno rešenje je prihvatljivo.


Dim lights Download Embed Embed this video on your site
 

Prezentacija inovacija

Fuel of the future: Hydrogen pellet-ekoterm as alternative fuel
There are no translations available. The present invention yields and reveals a new fuel mixture is packaged as energy wand "Hydrogen pellet-EKOTERM" in which the focus is set hydrogen granules and around them packs of paper with a layer of pellets of coal, insulators and sawdust. ...
Saćasta izolaciona opeka
Inovacija je patentirana i zaštićena u BiH i zemljama evropske zajednice. Proizvod je testiran na institutu u Essenu (Njemačka) i institutu u Tuzli u BiH. ...
Peć sa inovativnim sistemom protoka vazduha iz prostorije kroz peć
Ova peć na čvrsto gorivo je projektovana da sa što manjim dimenzijama dostiže maksimalnu efikasnost prilikom grijanja prostorije. Peć ima moderan dizajn a glavna konkurenstka prednost joj je inovativni sistem protoka vazduha iz prostorije kroz peć, koji pomoću ventilatora izmijeni vazduh iz...
CW3 - modularna radna ćelija za proizvodnju / kloniranje namotaja megavatnih distribucionih transformatora
Inovativna konstrukcija sa rasklopivim modulima koji imaju ugrađenu vlastitu mehanotroniku, napojni i komunikacioni konektor. Može se brzo prekonfigurisati po trenutnim zahtjevima proizvodnje korisnika, i proširiti novim modulima za posebne namjene. ...

Pretraživanje sadržaja

Anketa

Da li ste zadovoljni prezentovanim informacijama?