Program rada Saveza PDF Štampa El. pošta
utorak, 15 septembar 2009 01:01
1. Smotre inovacija:
 • Organizacija i realizacija izložbe "INOST MLADIH"
 • Organizacija i realizacija izložbi o Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu i Milutinu Milankoviću
 • Učešće na izložbama u BiH, Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu, Skoplju, Celju itd.
 • Učešće na izložbama u: Moskvi, Ženevi, Parizu, Nirnbergu, Seulu i dr.

2. Prezentacija inovatorstva i edukacija mladih u školama
 • Izrada i realizacija projekta "Inovatorstvo i preduzetništvo mladih"
 • Obilazak OŠ, SŠ i fakulteta, edukacijka mladih i pripreme za učešće na izložbi "INOST MLADIH". Formiranje sekcija i učešće na školskim i fakultetskim manifestacijama

3. Organizacija i učešće na naučno-stručnim skupovima, seminarima, javnim tribinama i predavanjima:
 • Priprema i realizacija seminara "Zaštita industrijskog vlasništva"
 • Organizacija i realizacija naučno-stručnog skupa "Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja"
 • Učešće na seminarima i predavanjima u RS, BiH, susednim i drugim zemljama

4. Priprema i štampanje biltena, priručnika i drugih materijala
 • Priprema i štampanje: kataloga izložbe "INOST MLADIH", zbornika n.- stručnog skupa "Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja", kataloga inovacija i biltena. Priprema i štampanje Konkursa i prijava za učešće na izložbi "INOST MLADIH"
 • Štampanje materijala o Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu, Milutinu Milankoviću i dr. velikanima nauke i pronalazaštva
 • Priprema i šptampanje plakata, postera i prospekata eksponata i dr.

5. Jačanje organizacije u kvalitativnom i kvantitativnom pogledu
 • omasovljenje članstva i udruženja
 • primjena savremene metodologije rada
 • intezivnija saradnja sa sličnim organizacijama u RS, BiH i inostranstvu (potpisivanje protokola, rad na zajedničkim projektima, informisanje i dr)

6. Ostale aktivnosti:
 • Učešće na domaćim međunarodnim konkursima za nagrade najboljim inovacijama
 • Učešće u izradi projekta izložbi i inovatorskih radova
 • Pomoć u pripremi inovacija za zaštitu, prezentaciju i transfer
 • Dorada veb sajta i priloga za elektronsku poštu
 • Izbor inovatora godine

7. Formiranje informacionog sistema Saveza inovatora RS
 • Izrada i realizacija Projekta "Informacioni sistem Saveza inovatora RS"