Програм рада Савеза PDF Print E-mail
Tuesday, 15 September 2009 01:01
There are no translations available.

1. Смотре иновација:
 • Организација и реализација изложбе "ИНОСТ МЛАДИХ"
 • Организација и реализација изложби о Николи Тесли, Михајлу Пупину и Милутину Миланковићу
 • Учешће на изложбама у БиХ, Београду, Загребу, Новом Саду, Скопљу, Цељу итд.
 • Учешће на изложбама у: Москви, Женеви, Паризу, Нирнбергу, Сеулу и др.

2. Презентација иноваторства и едукација младих у школама
 • Израда и реализација пројекта "Иноваторство и предузетништво младих"
 • Обилазак ОШ, СШ и факултета, едукацијка младих и припреме за учешће на изложби "ИНОСТ МЛАДИХ". Формирање секција и учешће на школским и факултетским манифестацијама

3. Организација и учешће на научно-стручним скуповима, семинарима, јавним трибинама и предавањима:
 • Припрема и реализација семинара "Заштита индустријског власништва"
 • Организација и реализација научно-стручног скупа "Технолошке иновације генератор привредног развоја"
 • Учешће на семинарима и предавањима у РС, БиХ, суседним и другим земљама

4. Припрема и штампање билтена, приручника и других материјала
 • Припрема и штампање: каталога изложбе "ИНОСТ МЛАДИХ", зборника н.- стручног скупа "Технолошке иновације генератор привредног развоја", каталога иновација и билтена. Припрема и штампање Конкурса и пријава за учешће на изложби "ИНОСТ МЛАДИХ"
 • Штампање материјала о Николи Тесли, Михајлу Пупину, Милутину Миланковићу и др. великанима науке и проналазаштва
 • Припрема и шптампање плаката, постера и проспеката експоната и др.

5. Јачање организације у квалитативном и квантитативном погледу
 • омасовљење чланства и удружења
 • примјена савремене методологије рада
 • интезивнија сарадња са сличним организацијама у РС, БиХ и иностранству (потписивање протокола, рад на заједничким пројектима, информисање и др)

6. Остале активности:
 • Учешће на домаћим међународним конкурсима за награде најбољим иновацијама
 • Учешће у изради пројекта изложби и иноваторских радова
 • Помоћ у припреми иновација за заштиту, презентацију и трансфер
 • Дорада веб сајта и прилога за електронску пошту
 • Избор иноватора године

7. Формирање информационог система Савеза иноватора РС
 • Израда и реализација Пројекта "Информациони систем Савеза иноватора РС"