Odluka o imenovanju organa Saveza PDF Štampa El. pošta
nedelja, 13 septembar 2009 19:49
SAVEZ INOVATORA REPUBLIKE SRPSKE

Broj: 03. 6. – 11/ 04.
Dana 12. 11. 2004. godine


ODLUKA SKUPŠTINE

SAVEZA INOVATORA REPUBLIKE SRPSKE O IMENOVANjU ORGANA SAVEZA I LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANjE I PREDSTAVLjANjE


Osnivačka skupština je dana 12. 11. 2004. godine donjela odluku da se imenuju sljedeći organi Saveza:
 • Predsjednik Skupštine: Vojislav Đudurović,

 • Potpredsjednik Skupštine: Radosav Elez.

 • Upravni odbor - ima 7 članova:
  1 Milovan Bajić,
  2. Drago Ćosić,
  3. Milenko Danilović,
  4. Nenad Tomanić,
  5. Pero Ćorić,
  6. Gordana Lihović i
  7. Miroslav Tešić.
  Predsjednik Upravnog odbora je Milovan Bajić.

 • Odbor kontrole:
  1.Mihailo Ivanišević , Banja luka (zamjena - Zdravko Jović, Prijedor ),
  2.Nenad Tešić , Kotor Varoš (zamjena - Mira Popović, B. Luka ),
  3.Nada Figurek , Prnjavor (zamjena - Bojan Dimitrić, Milići).

Ovlašćuje se Milovan Bajić – predsjednik Upravnog odbora da zastupa i predstavlja Savez.


U Banjoj Luci, 12. 11. 2004. godine.

Presjedavajući Osnivačke skupštine

Vojislav Đudurović
Poslednje ažurirano nedelja, 13 septembar 2009 20:13