Saradnja sa državnim institucijama
Ostvarena je neophodna saradnja sa pojedinim institucijama, koje daju podršku Savezu i razvoju inovatorstva u RS i to sa: Ministarstvom nauke i tehnologije, Privrednim komorama RS i Banja Luke, Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, Republičkim pedagoškim zavodom, Univerzitetom u Banja Luci, Institutom za zaštitu intelektualnog vlasništva u BiH i dr.

U saradnji sa Ministarstvom za nauku i tehnologiju izrađen je Pravilnik za podsticaj inovatorstva u RS, po kojem se dva puta godišnje na osnovu javnog konkursa, dodjeljuje finansijska pomoć za pojedinačne radove inovatora i rad Saveza i udruženja.

Za realizaciju navedenih aktivnosti najznačajniju podršku, pored navedenih institucija, Savez je imao i ima od Ministarstva za nauku i tehnologiju.