Učešće na međunarodnim izložbama
Savez je organizovao učešće na brojnim međunarodnim izložbama, afirmišući inovatorstvo u RS, zašta je dobijen značajan broj medalja i drugih priznanja.

Savez je organizovao i realizovao tradicionalno učešće na izložbama u susjednim zemljama (ARKA i INOVA - Zagreb , TESLA FEST - Novi Sad, Pronalazaštvo – Beograd, Biznis-baza Beograd, MAKINOVA-Skoplje i dr.), kao i slanje eksponata preko AI BiH na druge međunarodne izložbe. Nastup na izložbama je bio zapažen i uspješan što je i dokaz dobijena priznanja (prosečno godišnje oko 35 medalja). Savez nastoji da se ostvare poslovni aražmani za realizaciju prezentiranih inovacija, što je i jedan od značajniijih ciljeva budućeg učešća na međunarodnim izložbama.