Seminar "Intelektualna svojina kao savremeni činilac razvoja"
Savez je inicirano održavanje seminara "Intelektualna svojina kao savremeni činilac razvoja", koji je realizovan 17.04.2008. godine u Banjoj Luci, a u organizaciji predstavnika EU za razvoj infrastrukture za zaštitu intelektualnog vlasništva i Privredne komore RS i uz saradnju sa Institutom za zaštitu intelektualnog vlasništva u BiH i Saveza./p>

Uspostavljena je dobra saradnja sa navedenim Institutom, čiji su predstavnici u okviru izložbe "INOST MLADIH 2008 i 2009", prezentovali svoju djelatnost neposredno kontaktirajući sa inovatorima i ostalim zainteresovanim pojedincima. Savez je inicirao i otvaranje filijale Instituta u Banja Luci. Savez je aktivno učestvovao i u izradi Strategije razvoja Instituta i nacrta zakona o intelektualnoj zaštiti u BiH.