O nama PDF Štampa El. pošta
petak, 04 septembar 2009 00:49

Savez inovatora Republike Srpske je počeo sa radom u novembru 2004. godine i osnovan je u skladu sa Zakonom o udruženjima i Fondacijama Republike Srpske. Savez deluje kao pravno lice i neprofitno udruženje.

Vizija
Da se Republika Srpska razvija kao inovaciono društvo, čija je izgradnja zasnovana na savremenim znanjima, istraživanjima i primjenjenim tehnološkim inovacijama.

Misija
Savez inovatora Republike Srpske je neprofitno, nestranačko i nevladino udruženje, koga čine udruženja inovatora i pojedinci sa prostora Republike Srpske (RS), čiji je osnovni cilj da objedini i usmeri zajedničke napore radi: razvijanja profitno-inovatorske djelatnosti u Republici Srpskoj i izgradnje inovacijsko-profitne Republike Srpske.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Savez inovatora Republike Srpske ima sljedeće zadatke:

  • Inicira i utiče, preko institucija vlasti na izradu i donošenje strategije inovatorske djelatnosti podržane odgovarajućim mjerama ekonomske politike RS,
  • Inicira donoženje zakona o inovacionoj djelatnosti i formiranje infrastrukture za podršku inovacija,
  • Podstiče, razvija i populariše inovatorsku djelatnost,
  • Angažuje se na omasovljenju članstva, u privrednim i društvenim djelatnostima, obrazovnim ustanovama i drugim sredinama – formiranjem udruženja, klubova, sekcija i sličnih organizacija,
  • Podstiče, pomaže i osposobljava svoje članstvo za inovatorsko stvaralaštvo, da može samostalno procjeniti originalnost inovacije, komercijalnost i način zaštite autorstva,
  • Pomaže članovima pri zaštiti inovacija , njihovoj realizaciji, atestiranju i marketingu,
  • Organizuje izložbe, sajmove, savjetovanja, seminare, javne tribine i druge oblike promocija inovatorstva,
  • Organizuje posjete i učešće svojih članova na izložbama i sajmovima i sličnim manifestacijama u RS, BiH i inostranstvu.