36. Meђунaрoднa излoжбa "ПРOНAЛAЗAШTВO – БEOГРAД 2021" PDF Print E-mail
Monday, 01 March 2021 10:07

У Бeoгрaду je oд 01. дo 03. jунa 2021. гoдинe, у Aтриjуму Eтнoгрaфскoг Mузeja, Студeнтски Tрг 13, oдржaнa 36. Meђунaрoднa излoжбa прoнaлaзaкa, нoвих тeхнoлoгиja и индустриjскoг дизajнa „ПРOНAЛAЗAШTВO – БEOГРAД 2021“ и у oквиру тe Излoжбe „5. КУП НAЦИJA MЛAДИХ ИНOВATOРA – БEOГРAД 2021“.

На изложби је учeствoвaлo 10 зeмaљa сa 57 eкспoнaтa. Рeпублику Српскa je учeствoвaлa сa 5 eкспoнaтa зa кoje je освојила 6 признaњa (1-пeхaр, 3-злaтнe плaкeтe, 2-срeбрнe 1-брoнзaнa).

Организатор изложбе био је Савез проналазача Београда (непрекидно од 1980. године). Изложба је организована и успјшно реализована у веома тешким условима проузрокованим пандемијом COVID-19.

Садржај и начин презентације на изложби изазивао је велико интересовање. Ова година је посвећена 142. година од рођења Милутина Миланковића, 96-ој години постојања Савеза, XXXVI изложби и 41. години креативног и инвентивног презентовања београдских, српских и светских проналазака, нових технологија и индустријског дизајна. Такође, у назад три године у Србији су проглашене за подстицај предузетништва.

Признања су су додјељена за сљедеће експонате и њихове ауторе:
  1. Пехар 5. Куп нација и златна плакета: Покретни робот NP02-Real. Нађа Поповић и Мирослав Поповић, ЈУ Електротехничка школа Приједор.
  2. Златна плакета: Апликација "eMedicaLab". Бојана Панић, Милица Кецман, Сандра Гашић, Реља Врањеш, Лазар Тучић и Ђорђе Ристић. ЈУ Медицинска школа Бања Лука и Гимназија Бања Лука. Ментори: др Далиборка Савчић, проф. Сања Тарлаћ и проф. Марина Маринковић
  3. Златна плакета: Капсуле од лиофилизираног сријемуша, Јелена Пушац Броћиловић, Савез иноватора РС.
  4. Сребрна плакета: Логичка игрица "ФЛИПЕР". Александар Бабић, Савез иноватора РС.
  5. Бронзана плакета плакета: Теслин хибридни ротациони мотор са унутрашњим сагорјевањем. Зоран Вујиновић, Савез иноватора РС.
Посебна признања са плакетама од Руске федерације уручена су представницима Републике Српске, Даниловић Миленку и Пашић Љубиши.

Савез иноватора Републике Српске уручио је Признање са златном плакетом Савезу проналазача Београда за ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ИЗЛОЖБИ САВЕЗА ПРОНАЛАЗАЧА БЕОГРАДА „ПРОНАЛАЗАШТВО БЕОГРАД“, на чему се посебно захвалио мр Ђуро Борак, председник Савеза проналазача Београда.


36. Meђунaрoднa излoжбa ПРOНAЛAЗAШTВO – БEOГРAД 2021 36. Meђунaрoднa излoжбa ПРOНAЛAЗAШTВO – БEOГРAД 2021 36. Meђунaрoднa излoжбa ПРOНAЛAЗAШTВO – БEOГРAД 2021 36. Meђунaрoднa излoжбa ПРOНAЛAЗAШTВO – БEOГРAД 2021 36. Meђунaрoднa излoжбa ПРOНAЛAЗAШTВO – БEOГРAД 2021 36. Meђунaрoднa излoжбa ПРOНAЛAЗAШTВO – БEOГРAД 2021