Одржан 7. научно-стручни скуп са међународним учешћем "Технолошке иновације - генератор привредног развоја" PDF Print E-mail
Sunday, 26 July 2020 08:48
На 7. научно-стручном скупу са међународним учешћем „ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ – ГЕНЕРАТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА“, одржаном 12.новембра 2020. године у Бања Луци кориштењем онлајн платформе, од 30 пријављених представљено је 11 радова. Радови ће бити објављени у зборнику радова а учесницима ће бити додијељени цертификати.

Савез иноватора Републике Српске, Привредна комора Републике Српске и Републичка развојна агенција Републике Српске организовали су 7. научно-стручни скуп са међународним учешћем „ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ – ГЕНЕРАТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА“ који је одржан помоћу онлајн платформе 12. новембра 2020. године у Привредној комори РС, Бања Лука.

Покровитељ научно-стручног скупа било је Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

Учеснике су поздравили су Перо Ћорић, директор Привредне коморе РС - домаћин скупа, Милован Бајић, предсједник Савеза иноватора РС - Организатор скупа, и Горан Бјеловук, помоћник министра за научнотехнолошки развој – покровитељ скупа.

У име Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске присутне је поздравио Горан Бјеловук. помоћник министра за научнотехнолошки развој, истичући да Министарство на овај начин још једном пружа пуну подршку овом значајном скупу, наводећи сљедеће:

..."Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске је од самог почетка препознало значај овог научног скупа и у исто вријеме се прихватило покровитељства овог важног догађаја. Наравно заједнички циљ нам је да и у будућности овај скуп буде све успјешнији. Са све више учесника и са све већим квалитетом презентованих радова.

Веома битно је да се одржава континуитет догађаја и да ни ова глобална кризна ситуација проузрокована пандемијом КОВИДА 19 није прекинула традицију одржавања, него је само иницирала промјене у организацији на тај начин да ће се по први пут одржати онлине презентације радова.

Императив иновативног приступа пословању и рјешавању проблема присутан је у свим сегментима друштва и живота, а нема сумње да ће важност иновација у будућности бити још већа. Зато је неопходно паралелно подстицати иновативност на два начина: прво развијањем свијести о улози коју иновативност има за економски раст, и у исто вријеме стварањем окружења погодног за развој и повезивање идеја.

У предузећима у Републици Српској свакако постоји свијест о томе колико је важно иновативно пословање, али свјесни смо да су недостатак средстава, као и људски ресурси који би били ангажовани на иновирању процеса, производа и услуга ограничавајући фактори. Поред тога, недостатак за иновативне активности фирми је и недовољан апсорпциони капацитет привреде и зато је за развој иноваторства неизмјерно важно прије свега јачање сарадње између академске заједнице и привреде, односно реализације већег броја иновативних пројеката на универзитетима.

Потребно је искористити и предности тзв. индустрије 4.0 засноване на оптимизацији управљања свим процесима који доводе до уштеде ресурса: људских капацитета, сировина, времена… Европска унија до 2030. године планира да уложи око 350 милијарди евра у развој индустрије 4.0, чија подлога су стратешки усмјерена истраживања из којих проистичу примјенљива знања.

Подсјетио бих још овом приликом да су стратешки циљеви у области научног и технолошког развоја Републике Српске утврђени Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Српске за период 2017-2021. године. Наша визија је да наука у 2021. години буде заснована на институционалном оквиру који подстиче изврсност, националну и међународну видљивост у науци и иновативности са НИ резултатима који значајно доприносе економском развоју, конкурентности привреде и развоју друштва у цјелини.

Влада РС је посвећена научнотехнолошком развоју као предуслову за развој савременог друштва у 21. вијеку. Морам нагласити да МНРВОИД, и у овим тешким условима обезбиједило буџет за подстицање:
 • проналазаштва,
 • иновација, и
 • заштите интелектуалног власништва.

Управо је у току реализација Конкурса којим се остварује подршка:
 • удружењима иноватора, првенствено Савезу иноватора РС, као носиоцу активности у области иноваторства у Републици Српској,
 • иноваторима појединцима
 • за традиционално такмичење за Најбољу технолошку иновацију (14. пут)

Ово је на неки начин специфичан научни скуп, односно научно-стручни скуп, на којем се не презентују искључиво научни радови. Овај скуп ствара претпоставке за остваривање контаката између академске заједнице, као носиоца НИ рада, привреде и иноватора. На тај начин се размјеном сазнања, информација и искустава стварају предуслови за остваривање примјене свих позитивних рјешења у привреди РС, као и у другим земљама. У суштини, циљ сваке технолошке иновације је, у крајњем случају, комерцијализација производа или услуге и успјех на тржишту. Иновација је темељ конкурентности. А то за собом повлачи отварање нових радних мјеста, повећан извоз, веће плате... односно ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ. Због тога вас молим да уложите додатне напоре на јачању примјене иновација у привреди, а посебно у практичној примјени ваших НИ сазнања.

Још једном, желим вам успјешан рад и свако добро!"

Циљ научно–стручног скупа био је да окупи експерте (иноваторе, н. истраживаче) и друге компетентне личности из институција, привреде и организација, ради размјене сазнања, искустава и ставова у примјени иновација, да се размјене искуства из развоја националних иновационих система сусједних земаља и др.земаља, те коначно сагледати могућности примјене позитивних рјешења у Републици Српској и БиХ, те исте предложити надлежним институцијама.

За скуп је пријављено 30 радова и то из сљедећих тeмaтских oблaсти:
 • 1. Teхнoлoшкe инoвaциje и eкoлoгиja: 6
 • 2. Eкoнoмски eфeкти инoвaциja: 6
 • 3. Oбрaзoвaњe и тeхнoлoшкe инoвaциje: 5
 • 4. Зaштитa интeлeктуaлнe свojинe: 4
 • 5. Инoвaциje у мaркeтингу и дизajну: 3
 • 6. Инoвaциje у инфoрмaтивним тeхнoлoгиjaмa: 3
 • 7. Инфрaструктурa зa пoдршку инoвaтoрствa: 2
 • 8. Инoвaциje у услугaмa : 1


Одржан 7. научно-стручни скуп са међународним учешћем 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' Одржан 7. научно-стручни скуп са међународним учешћем 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' Одржан 7. научно-стручни скуп са међународним учешћем 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' Одржан 7. научно-стручни скуп са међународним учешћем 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' Одржан 7. научно-стручни скуп са међународним учешћем 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' Одржан 7. научно-стручни скуп са међународним учешћем 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја'

Одржан 7. научно-стручни скуп са међународним учешћем 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја'