Rezultati Konkursa za dodjelu finansijskih sredstava podrške inovatorstvu u Republici Srpskoj za 2018. godinu PDF Štampa El. pošta
subota, 01 decembar 2018 06:45

U skladu sa članom 27. Pravilnika o postupku i mjerilima za finansijsku podršku inovatorstva u Republici Srpskoj ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 59/15), Ministarstvo nauke i tehnologije objavljuje liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih organizacija inovatora i inovatorskih radova na Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava podrške inovatorstvu u Republici Srpskoj broj 19/6-030/3-1-7/18 od 26.09.2018. godine:

1. Organizacije inovatora
  • Na konkurs je prijavljeno ukupno šest organizacija inovatora
  • U skladu sa vrednovanjem prijava od strane Komisije za vrednovanje inovatorskih radova i predlaganje iznosa za finansijsku podršku inovatorstvu, Ministarstvo nauke i tehnologije sufinansira šest organizacija inovatora, prema rang-listi u nastavku.


2. Rang-lista organizacija inovatora
Na konkurs se prijavio jedan Savez inovatora i šest udruženja inovatora
RB Savez / udruženje inovatora
1 Savez inovatora Republike Srpske
2. Udruženje pronalazača Prijedor
3. Udruženje inovatora Grada Banja Luka
4. Udruženje inovatora Gradiška
5. Udruženje inovatora regije Bijeljina
6. Udruženje inovatora Istočne Hercegovine- Trebinje


3. Organizacija inovatorstva koje ne ispunjavaju uslove konkursa i Pravilnika
RB Savez / udruženje inovatora
1. Udruženje inovatora regije Doboj „INOVATOR“
  • Prijava nije podnešena u skladu sa članom 5. stav (2) tačka 2) i članom 9. stav (2)


4. Pojedinačni radovi inovatora
  • Na konkurs su prijavljena ukupno 28 inovatorskih radova
  • U skladu sa vrednovanjem inovatorskih radova od strane Komisije za vrednovanje inovatorskih radova i predlaganje iznosa za finansijsku podršku inovatorstvu, Ministarstvo nauke i tehnologije sufinansira 18 inovatorskih radova, prema rang-listi u nastavku.


5. Rang-lista inovatorskih radova za sufinansiranje
RB Inovatorski rad
1 Konverzija elektrostatičke energije u električnu energiju
2. Propusni mikser BAP 173226A
3. Plutajuća sprava za ribolov
4. Projektovanje tehnološkog postupka izrade Termos-košnice
5. Mobilni pisoar
6. HEPOB
7. Piramidalni vrtovi
8. Turbina sa promjenjivom geometrijom kretanja lopatica
9. Uređaj za iskoštavanje višanja
10. Solarna sušara
11. Pametni parking
12. Mehanički pretvarač jednosmjernog napona u naizmjenični
13. Magični klavir
14. Robotska ruka
15. mojStan-aplikacija za prodaju i iznajmljivanje stanova putem interneta
16. Nanoluka-Razvoj uređaja za poboljšanje nastavnog procesa iz oblasti analogne elektronike
17. Kasetna peć za ajvarske paprike
18. Mjenjač bez kvačila


6. Inovatorski radovi koji nisu ostvarili broj bodova veći od donje granice bodova
RB Inovatorski rad
1 UNIMARA
2. Sistem proizvodnje vodonika i kiseonika iz vodene pare uzete iz vazduha
3. Ukrasna volta sa kombinovanjem
4. Mobilbox punjači
5. Poluautomatska pipeta
6. Slamka sa filterom za disanje
7. Točak generator
8. 360 VIEW
9. Ručna vodena protivpožarna lopta
10. KID´S PLAY


NAPOMENA: Podnosioci prijava imaju pravo prigovora na rang-liste prijava za sufinansiranje. Prigovor se podnosi ministru u roku od tri dana od dana objave rang-lista, i to u pisanoj formi, s kratkim i jasnim obrazloženjem.


Ministarstvo nauke i tehnologije
Republike Srpske