Patenti Nikole Tesle PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 01 februar 2016 08:55

Mada je proteklo više od šezdeset godina od smrti Nikole Tesle u Njujorku 7. januara 1943. godine, njegov život i delo još uvek privlače znatnu pažnju i predmet su brojnih istraživanja koja su rezultirala obimnom literaturom koja se bavi njihovim različitim aspektima. Uprkos tome, izuzetno mali broj radova se odnosi na Teslinu aktivnost na zaštiti njegovih pronalazaka i uopšte na njegovu delatnost povezanu sa oblašću industrijske svojine.

Jedan od radova koji se ipak bave ovim pitanjem je "Katalog Teslinih patenata" [5]. U ovoj publikaciji objavLjene su lista patenata koje je Tesla dobio u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i lista patenata koje je dobio u drugim zemLjama, a koje su sastavili Radmila Dugić i Branislav Jovanović. U uvodnom tekstu pod nazivom "Patenti Nikole Tesle" prof. dr. Aleksandra Marinčića navodi se da je ukupan broj patenata koji su Tesli izdati u SAD prema evidenciji Muzeja Nikole Tesle 112, pri čemu se takođe napominje da je u pomenutoj listi sadržan i patent br. 613,819 odobren za pronalazak pod nazivom "Filings tube", uprkos tome što nisu postojali pouzdani podaci da je izdat Tesli.

U toku 1992. i 1993. godine u Muzeju Nikole Tesle boravila je grupa stručnjaka - patentnih inženjera tadašnjeg Saveznog zavoda za patente koja je imala zadatak da prouči i analizira arhivski materijal koji se tamo čuva i da na bazi toga sastavi spisak svih Teslinih patenata, kao i da utvrdi da li je bilo njegovih prijava patenata koje su bile podnete, a za koje nisu odobreni patenti, te da ispita da li je bilo pripremljenih prijava patenata koje nisu nikada ni bile podnete. Višemesečni rad grupe koju su sačinjavali dr Ivan Župunski, mr Snežana Šarboh, mr Bogdan Todorov, Ljiljana Kovačević, Jovan Perić i Slobodan Stojković rezultirao je obimnim materijalom, ali sticajem okolnosti on nije bio sistematizovan, niti publikovan. Imajući u vidu značaj sprovedenog istraživanja, jer su Teslinu zaostavštinu po prvi put analizirali naši eksperti iz oblasti industrijske svojine, kao i neophodnost formiranja potpune i tačne liste Teslinih patenata, prihvatila sam se zadatka da kao jedan od onih koji su bili neposredni učesnici ovog istraživanja prikupljeni materijal obradim i dobijene rezultate učinim dostupnim stručnoj, a i široj javnosti. Na taj način je prvo nastala sledeća lista koja sadrži Tesline patente koji su bili registrovani u SAD.


Lista Teslinih patenata koji su bili registrovani u SAD
redni
broj
naziv pronalaska1 datum
podnošenja
prijave
patenta
broj
prijave
patenta
izmene u toku postupka po prijavi patenta datum
registracije
patenta
broj
registrovanog
patenta
vrsta
izmene
datum
izmene
broj
izmene
1 Electric-Arc Lamp 30.03.1885. 160,574       09.02.1886. 335,786
2 Commutator for Dynamo-Electric Machines 06.05.1885. 164,534       26.01.1886. 334,823
3 Regulator for Dynamo-Electric Machines 18.05.1885. 165,793       02.03.1886. 336,961
4 Regulator for Dynamo-Electric Machines 01.06.1885. 167,136       02.03.1886. 336,962
5 Electric-Arc Lamp 13.07.1885. 171,416       09.02.1886. 335,787
6 Dynamo-Electric Machine 14.01.1886. 188,5 ** OBNOVLjENA2 01.12.1886. 220,37 22.03.1887. 359,748
7 Regulator for Dynamo-Electric Machines 14.01.1886. 188,539       19.10.1886. 350,954
8 Thermo-Magnetic Motor 30.03.1886. 197,115       15.01.1889. 396,121
9 Commutator for Dynamo-Electric Machines 30.04.1887. 236,711       15.05.1888. 382,845
10 Pyromagneto-Electric Generator 26.05.1887. 239,481 IZDVOJENA3 25.05.1889. 312,069 13.05.1890. 428,057
11 Electro-Magnetic Motor 12.10.1887. 252,132       01.05.1888. 381,968
12 Electrical Transmission of Ponjer 12.10.1887. 252,132 IZDVOJENA 09.03.1888. 266,755 01.05.1888. 382,28
13 Electro-Magnetic Motor 30.11.1887. 256,561       01.05.1888. 382,279
14 Electro-Magnetic Motor 30.11.1887. 256,562       01.05.1888. 381,969
15 Electrical Transmission of Ponjer 30.11.1887. 256,562 IZDVOJENA 09.03.1888. 266,756 01.05.1888. 382,281
16 System of Electrical Distribution 23.12.1887. 258,787       01.05.1888. 381,97
17 Method of Converting and Distributing Electric Currents 23.12.1887. 258,787 IZDVOJENA 09.03.1888. 266,757 01.05.1888. 382,282
18 System of Electrical Distribution 10.04.1888. 270,187       02.10.1888. 390,413
19 Dynamo-Electric Machine 23.04.1888. 271,626       02.10.1888. 390,414
20 Regulator for Alternate-Current Motors 24.04.1888. 271,682       09.10.1888. 390,82
21 Dynamo-Electric Machine 28.04.1888. 272,153       09.10.1888. 390,721
22 System of Electrical Transmission of Ponjer 15.05.1888. 273,992       13.12.1892. 487,796
23 Alternating Motor 15.05.1888. 273,993       25.02.1896. 555,19
24 Dynamo-Electric Machine or Motor 15.05.1888. 273,994       02.10.1888. 390,415
25 Electro-Magnetic Motor 20.10.1888. 288,677       14.08.1894. 524,426
26 Electrical Transmission of Ponjer 03.12.1888. 292,475       02.01.1894. 511,915
27 Electrical Transmission of Ponjer 08.12.1888. 293,051       26.12.1893. 511,559
28 System of Electrical Ponjer Transmission 08.12.1888. 293,052       26.12.1893. 511,56
29 Electro-Magnetic Motor 08.01.1889. 295,745       25.06.1889. 405,858
30 Method of Operating Electro-Magnetic Motors 18.02.1889. 300,22       16.04.1889. 401,52
31 Method of Electrical Ponjer Transmission 14.03.1889. 303,251       25.06.1889. 405,859
32 Dynamo-Electric Machine 23.03.1889. 304,498       16.07.1889. 406,968
33 Electro-Magnetic Motor 06.04.1889. 306,165       22.09.1891. 459,772
34 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,413       03.12.1889. 416,191
35 Method of Operating Electro-Magnetic Motors 20.05.1889. 311,414       03.12.1889. 416,192
36 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,415       03.12.1889. 416,193
37 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,416       25.03.1890. 424,036
38 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,417       27.01.1891. 445,207
39 Electric Motor 20.05.1889. 311,418       03.12.1889. 416,194
40 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,419       03.12.1889. 416,195
41 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,42       31.12.1889. 418,248
42 Method of Obtaining Direct from Alternating Currents 12.06.1889. 314,069       22.10.1889. 413,353
43 Armature for Electric Machines 28.06.1889. 315,937       24.12.1889. 417,794
44 Alternating-Current Electro-Magnetic Motor 26.03.1890. 345,388       05.08.1890. 433,7
45 Alternating-Current Motor 26.03.1890. 345,389       05.08.1890. 433,701
46 Electrical Transformer or Induction Device 26.03.1890. 345,39       05.08.1890. 433,702
47 Electro-Magnetic Motor 04.04.1890. 346,603       05.08.1890. 433,703
48 Method of Operating Arc Lamps 01.10.1890. 366,734       10.03.1891. 447,92
49 Alternating-Electric-Current Generator 15.11.1890. 371,554       10.03.1891. 447,921
50 Electro-Magnetic Motor 27.01.1891. 379,251       30.06.1891. 455,067
51 Method of and Apparatus for Electrical Conversion and Distribution 04.02.1891. 380,182       03.11.1891. 462,418
52 Electrical Meter 27.03.1891. 386,666       30.06.1891. 455,068
53 System of Electric Lightning 26.04.1891. 390,414       23.06.1891. 454,622
54 Electric Incandescent Lamp 14.05.1891. 392,669       30.06.1891. 455,069
55 Electro-Magnetic Motor 13.07.1891. 399,312       08.12.1891. 464,666
56 Electrical Condenser 01.08.1891. 401,356       08.12.1891. 464,667
57 Incandescent Electric Light 02.01.1892. 416,772 OBNOVLjENA 15.12.1893. 493,776 06.02.1894. 514,17
58 Electrical Conductor 02.01.1892. 416,773       06.02.1894. 514,167
59 Electric Railnjay Systems 02.01.1892. 416,774       20.02.1894. 514,972
60 Coil for Electro-Magnets 07.07.1893. 479,804       09.01.1894. 512,34
61 Means for Generating Electric Currents 02.08.1893. 482,194       06.02.1894. 514,168
62 Electric Generator 19.08.1893. 483,562       02.01.1894. 511,916
63 Reciprocating Engine 19.08.1893. 483,563       06.02.1894. 514,169
64 Electrical Meter 15.12.1893. 493,739       20.02.1894. 514,973
65 Steam Engine 29.12.1893. 495,079       10.04.1894. 517,9
66 Apparatus for Producing Electric Currents of High Frequency and Potential 22.04.1896. 588,534       22.09.1896. 568,176
67 Apparatus for Producing Ozone 17.06.1896. 595,927       22.09.1896. 568,177
68 Electrical Condenser 17.06.1896. 595,928       15.09.1896. 567,818
69 Method of Regulating Apparatus for Producing Currents of High Frequency 20.06.1896. 596,262       22.09.1896. 568,178
70 Method of and Apparatus for Producing Currents of High Frequency 06.07.1896. 598,13       22.09.1896. 568,179
71 Apparatus for Producing Electrical Currents of High Frequency 09.07.1896. 598,552       22.09.1896. 568,18
72 Apparatus for Producing Electric Currents of High Frequency 03.09.1896. 604,723       23.02.1897. 577,67
73 Apparatus for Producing Currents of High Frequency 19.10.1896. 609,292       08.06.1897. 583,953
74 Manufacture of Electrical Condensers, Coils etc. 05.11.1896. 611,126       23.02.1897. 577,671
75 Electrical Igniter for Gas-Engines 17.02.1897. 623,832 OBNOVLjENA 15.06.1898. 683,524 16.08.1898. 609,25
76 Electrical Transformer 20.03.1897. 628,453       02.11.1897. 593,138
77 Electric-Circuit Controller 03.06.1897. 639,227 OBNOVLjENA 15.06.1898. 683,525 16.08.1898. 609,251
78 System of Transmission of Electrical Energy 02.09.1897. 650,343       20.03.1900. 645,576
79 Apparatus for Transmission of Electrical Energy 02.09.1897. 650,343 IZDVOJENA 19.02.1900. 5,78 15.05.1900. 649,621
80 Electrical-Circuit Controller 02.12.1897. 660,518       16.08.1898. 609,245
81 Electrical-Circuit Controller 10.12.1897. 661,403       04.10.1898. 611,719
82 Electrical-Circuit Controller 28.02.1898. 671,897       16.08.1898. 609,246
83 Electric-Circuit Controller 12.03.1898. 673,558       16.08.1898. 609,247
84 Electric-Circuit Controller 12.03.1898. 673,559       16.08.1898. 609,248
85 Electric-Circuit Controller 12.03.1898. 673,56       16.08.1898. 609,249
86 Electric-Circuit Controller 19.04.1898. 678,127       08.11.1898. 613,735
87 Method of and Apparatus for Controlling the Mechanism of Moving Vessels or Vehicles 01.07.1898. 684,934       08.11.1898. 613,809
88 Method of Intensifying and Utilizing Effects Transmitted through Natural Media 24.06.1899. 721,79 OBNOVLjENA 29.05.1901. 62,315 05.11.1901. 685,953
89 Apparatus for Utilizing Effects Transmitted from a Distance to a Receiving Device through Natural Media 24.06.1899. 721,79 IZDVOJENA 08.09.1899. 729,812 05.11.1901. 685,955
OBNOVLjENA 29.05.1901. 62,317
90 Method of Utilizing Effects Transmitted through the Natural Media 01.08.1899. 725,749 OBNOVLjENA 29.05.1901. 62,316 05.11.1901. 685,954
91 Apparatus for Utilizing Effects Transmitted through Natural Media 01.08.1899. 725,749 IZDVOJENA 02.11.1899. 735,573 05.11.1901. 685,956
OBNOVLjENA 29.05.1901. 62,318
92 Means for Increasing the Intensity of Electrical Oscillations 21.03.1900. 9,501 OBNOVLjENA 03.07.1901. 66,98 22.10.1901. 685,012
93 Art of Transmitting Electrical Energy through the Natural Mediums 16.05.1900. 112,034 OBNOVLjENA 17.06.1902.   18.04.1905. 787,412
94 Methods of Insulating Electric Conductors 15.06.1900. 20,405       14.08.1900. 655,838
95 System of Signaling 16.07.1900. 23,847       14.04.1903. 725,605
96 Method of Signaling 16.07.1900. 23,847 IZDVOJENA 14.06.1901. 64,522 17.03.1903. 723,188
97 Method of Insulating Electric Conductors 14.08.1900. 655,838 REIZDAT PATENT4 21.09.1900. 30,722 23.10.1900. 11,865
98 Apparatus for Utilization of Radiant Energy 21.03.1901. 52,153       05.11.1901. 685,957
99 Method of Utilizing Radiant Energy 21.03.1901. 52,154       05.11.1901. 685,958
100 Apparatus for Transmitting Electrical Energy 18.01.1902. 90,245 OBNOVLjENA 04.05.1907. 371,817 01.12.1914. 1,119,732
101 Fluid Propulsion 21.10.1909. 523,832       06.05.1913. 1,061,142
102 Turbine 21.10.1909. 523,832 IZDVOJENA 17.01.1911. 603,049 06.05.1913. 1,061,206
103 Fountain 28.10.1913. 797,718       13.10.1914. 1,113,716
104 Speed-Indicator 29.05.1914. 841,726       19.12.1916. 1,209,359
105 Valvular Conduit 21.02.1916. 79,703 OBNOVLjENA 08.07.1919. 309,482 03.02.1920. 1,329,559
106 Lightning Protector 06.05.1916. 95,83       14.05.1918. 1,266,175
107 Flonj Meter 18.12.1916. 137,688       11.01.1921. 1,365,547
108 Frequency Meter 18.12.1916. 137,689       03.01.1922. 1,402,025
109 Ship's Log 18.12.1916. 137,69       02.09.1919. 1,314,718
110 Speed-Indicator 18.12.1916. 137,691       06.08.1918. 1,274,816
111 Apparatus for Aerial Transportation 09.09.1921. 499,518 CONTINUATION IN PART5 04.10.1927. 223,915 03.01.1928. 1,655,114
112 Method of Aerial Transportation 09.09.1921. 499,519       03.01.1928. 1,655,113
Napomene:
 • 1 U slučajevima u kojima se naziv pronalaska u prijavi patenta i u registrovanom patentu razlikovao naveden je naziv pronalaska iz registrovanog patenta.
 • 2 Za izdvojene prijave patenata su kao datum podnošenja i broj prijave navedeni podaci koji odgovaraju prvobitnoj prijavi patenta (prijavi patenta iz koje je izvršeno izdvajanje predmetne prijave), a zatim su dati datum kada je izdvajanje izvršeno, kao i broj pod kojim je to učinjeno.
 • 3 U slučajevima kada je postupak po prijavi obustavljen npr. zbog neplaćanja takse, prijavilac je mogao zatražiti njeno obnavljanje, odnosno podneti obnovljenu prijavu patenta. U tabeli su za obnovljene prijave patenata navedeni datum kada je izvršeno obnavljanje prijave i broj pod kojim je to učinjeno.
 • 4 Ako je nosilac patenta smatrao da opis pronalaska treba korigovati u cilju preciznijeg definisanja obima zaštite pronalaska odre|enog patentnim zahtevima, mogao je tražiti da se izvrši reizdanje patenta sa takvim unetim korekcijama.
 • 5 Ako bi došao do usavršavanja svog pronalaska koji je već zaštićen patentom, nosilac patenta je mogao da zatraži izdavanje novog patenta, koji bi u tom slučaju bio tzv. "Continuation in the part".


Kao što se iz prikazane liste vidi, Tesla je imao 112 registrovanih američkih patenata. U ovu listu više nije uključen patent br. 613,819, koji je u literaturi dosada pripisivan Tesli. Naime, Savezni zavod za patente je u toku 1995. godine uspeo da pribavi kopiju pomenutog patenta. Uvidom je utvrđeno da se odnosi na pronalazak pod nazivom "Illuminating-torch" pronalazača Džordža Kelija iz Mineral Pointa, Viskonsin.

U odnosu na listu publikovanu u "Katalogu Teslinih patenata" izvršene su određene korekcije, u najvećem broju slučajeva kod brojeva i datuma pod kojima su prijave patenata podnete - do ovoga je dolazilo jer je jedna ista prijava patenta mogla menjati svoj broj više puta: u slučaju izdvajanja iz prvobitne prijave, kao i u slučaju obnavljanja prijave ili reizdanja patenta. U prikazanoj listi uz svaku prijavu patenta su navedeni svi brojevi pod kojima je vođena u toku odgovarajućeg postupka.

Navedenoj listi Teslinih američkih patenata je pridodat i podatak o verovatno jedinom žigu koji je Tesla takođe registrovao u SAD.
naziv žiga datum
podnošenja
prijave
žiga
broj
prijave
žiga
izmene u toku postupka po prijavi patenta datum
registracije
žiga
broj
registrovanog
žiga
FACTOR AUCTUS 23.06.1938. 407,826 21.11.1939. 372,906

Što se tiče patenata koje je Tesla dobio u drugim zemljama, u pomenutom "Katalogu Teslinih patenata" je objavljena lista koja sadrži 109 patenata, koji su priznati u 25 različitih zemalja. U tekstu "Patenti Nikole Tesle" u pomenutom "Katalogu Teslinih patenata" prof. dr. Aleksandar Marinčić navodi da na listi patenata koji su Tesli priznati u zemljama izvan SAD "nema patenata iz oblasti elektroenergetike i da se prvi patenti odnose na Teslin varnični oscilator iz godine 1891". Međutim, sa pravom se sumnjalo da publikovana lista nije konačna. Savezni zavod za patente se obratio Evropskom zavodu za patente sa molbom da mu dostavi kopije Teslinih patenata kojima raspolaže, što je EZP i učinio, čime se došlo do novih podataka. Rad na daljoj dopuni liste koji je nastavljen posle toga bio je razmerno malog obima i baziran isključivo na pregalaštvu pojedinaca, ali je ipak rezultirao podacima i kompletnim spisima devetnaest patenata Nikole Tesle koji do sada nisu bili poznati. Na osnovu ovih pomenutih izvora formirana je sledeća lista patenata koji su Tesli odobreni za njegove pronalaske u drugim zemljama, osim SAD.


Lista Teslinih patenata koji su bili registrovani u drugim zemljama osim SAD
redni
broj
zemlja naziv pronalaska1 datum
podnošenja
prijave
patenta
datum
registracije
patenta
broj
registrovanog
patenta
prioritet napomene
1 ARGENTINA Mejoras en medios de propulsión por fluido   15.03.1912. 9,089    
2 AUSTRALIJA Improvement in Fluid Propulsion and Fluid Propelled Mechanism 15.12.1910. 23.05.1911. 20,211    
3 AUSTRIJA Verfahren zur Isolierung elektrischer Leiter 14.08.1900. 01.08.1902. 9098    
4 AUSTRIJA Einrichtung zur Übertragung elektrischer Energie 11.07.1901. 02.07.1903. 13115    
5 AUSTRIJA Einrichtung zur Übertragung elektrischer Energie 26.07.1901. 21.04.1904. 16480    
6 AUSTRIJA Kraftmaschine oder Pumpe mit mehreren, in einem geschlossenen Gehäuse auf einer Zentralwelle in Abständen voneinanader angeordneten, parallelen, kreisenden Scheiben 21.10.1910. 31.05.1913. 60332 US 21.10.1909.2  
7 BELGIJA Procédé et appareil perfectionnés pour produire de la force électrique et l'utiliser pour l'éclairage 19.05.1891. 30.05.1891. 94940    
8 BELGIJA Perfectionnements dans les machines à mouvement de va-et-vient et dans mécanismes ou dispositifs destinés à en régler la période 17.02.1894. 28.02.1894. 108594 US 19.08.1893.  
9 BELGIJA Perfectionnements dans les moyens et appareils propres à produire des courants électiques de période déterminée 17.02.1894. 28.02.1894. 108595 US 19.08.1893.  
10 BELGIJA Perfectionnements relatifs à la production, au réglage et à l'utilisation des courants électriques de grande fréquence et aux appareils employés à cet effet 22.09.1896. 15.10.1896. 123665    
11 BELGIJA Perfectionnements dans les systémes de transmission de l'énergie électrique et dans les appareils employés à cet effet 26.10.1897. 15.11.1897. 131524    
12 BELGIJA Perfectionnements aux côntroleurs de circuits électriques 04.07.1898. 15.07.1898. 136606    
13 BELGIJA Perfectionnements dans le procédé et les appareils de réglage pour les méchanismes des bâtiments flottants ou des véhicules en marche 30.01.1899. 15.02.1899. 140489 US 01.07.1898.  
14 BELGIJA Perfectionnements à l'isolement des conducteurs électriques 14.08.1900. 31.08.1900. 151563    
15 BELGIJA Perfectionnement à la transmission de l'énergie électrique 17.07.1901. 31.07.1901. 157668    
16 BELGIJA Perfectionnements à la transmission de l'énergie electrique 08.08.1901. 31.08.1901. 158088    
17 BELGIJA Perfectionnements concernant la propulsion fluide 19.10.1910. 31.10.1910. 229701 US 21.10.1909.  
18 BELGIJA Perfectionnements aux fontaines 22.05.1920. 16.06.1920. 286983 US 28.10.1913.  
19 BELGIJA Perfectionnements aux paratonnerres 03.09.1921. 30.12.1921. 298511 US 06.05.1916. analog od US 1,266,1753
20 BELGIJA Conduit faisant fonction de valve 03.09.1921. 30.12.1921. 298512 US 21.2.1916 analog od US 1,329,559
21 BELGIJA Perfectionnements aux turbines actionées par la vapeur ou des gaz 23.03.1922. 15.04.1922. 302317 GB 24.03.1921.  
22 BELGIJA Procédé et appareil pour la production d'un vide éléve 23.03.1922. 15.04.1922. 302318 GB 9098/21 24.03.1921.  
23 BELGIJA Procédé et appareil pour l'utilisation de la vapeur comme force motrice 23.03.1922. 15.04.1922. 302319 GB 24.03.1921.  
24 BELGIJA Procédé et appareil pour économique de l'énergie de la vapeur au moyen de turbines 23.03.1922. 15.04.1922. 302320 GB 24.03.1921.  
25 BELGIJA Perfectionnements aux procédés et machines pour obtention de force motrice par les turbines à fluides élastiques 31.03.1922. 15.04.1922. 302321 GB 01.04.1921.  
26 BELGIJA Procédé et appareil pour transports aériens 03.04.1922. 15.05.1922. 302824 GB 04.04.1921.  
27 BELGIJA Procédé et appareil pour équilibrer les piéces tournantes des machines 02.09.1922. 16.10.1922. 305851 GB 23336/21 02.09.1921.  
28 BRAZIL Methodo e apparetho para mechanismos de regular navios ou vehiculos em movimento 14.08.1899. 25.08.1900. 2882    
29 BRAZIL Aperfeiçoamentos em propulsao por meio de fluido 20.10.1910. 08.03.1911. 6435    
30 VELIKA BRITANIJA Improvements in Electric Lamps 09.02.1886.   1,877    
31 VELIKA BRITANIJA Improvements in Dynamo Electric Machines 02.03.1886. 01.02.1887. 2,975    
32 VELIKA BRITANIJA Improvements relating to Electrical Transmission of Ponjer and to Apparatus therefor 01.05.1888. 01.06.1888. 6,481    
33 VELIKA BRITANIJA Improvements relating to the Generation and Distribution of Electric Currents and to Apparatus therefor 01.05.1888. 01.06.1888. 6,502    
34 VELIKA BRITANIJA Improvements relating to Electro-motors 16.04.1889. 18.05.1889. 6,527    
35 VELIKA BRITANIJA Improvements relating to the Conversion of Alternating into Direct Electric Currents 22.10.1889. 07.12.1889. 16,709    
36 VELIKA BRITANIJA Improvements in Alternating Current Electro-magnetic Motors 03.12.1889. 11.01.1890. 19,42    
37 VELIKA BRITANIJA Improvements in Construction and Mode of Operating Alternating Current Motors 03.12.1889. 11.01.1890. 19,426    
38 VELIKA BRITANIJA Improved Methods of and Apparatus for Generating and Utilizing Electric Energy for Lighting Purposes 19.05.1891. 20.06.1891. 8,575    
39 VELIKA BRITANIJA Improvements in Alternating Current Electro-magnetic Motors 06.07.1891. 22.08.1891. 11473    
40 VELIKA BRITANIJA Improvements in Methods of and Apparatus for the Generation of Electric Currents of Defined Period 08.02.1894. GB 10.03.1894. 2,812 US 19.08.1893.  
41 VELIKA BRITANIJA Improvements in Reciprocating Engines and Means for Regulating the Period of the same 08.02.1894. u GB 14.04.1894. 2,801 US 19.08.1893.  
42 VELIKA BRITANIJA Improvements Relating to the Production, Regulation and Utilization of Electric Currents of High Frequency and to Apparatus therefor 22.09.1896. 21.11.1896. 20,981    
43 VELIKA BRITANIJA Improvements in Systems for the Transmission of Electrical Energy and Apparatus for Use therein 21.10.1897. 26.03. 1898. 24,421    
44 VELIKA BRITANIJA Improvements in Electrical Circuit Controllers 08.06.1898. 27.08.1898. 12,866    
45 VELIKA BRITANIJA Improvements in the Method of and Apparatus for Controlling the Mechanism of Floating Vessels or Moving Vehicles 13.12.1898. 09.12.1899. 26,371 US 01.07.1898.  
46 VELIKA BRITANIJA Improvements Relating to the Insulation of Electric Conductors 14.08.1900. 12.01.1901. 14,55    
47 VELIKA BRITANIJA Improvements Relating to the Utilization of Electromagnetic, Light or other like Radiations Effects or Disturbances Transmitted through the Natural Media and to Apparatus therefor 01.06.1901. 02.11.1901. 11,293    
48 VELIKA BRITANIJA Improvements in, and relating to, the Transmission of Electrical Energy 03.07.1901. 09.11.1901. 13,563    
49 VELIKA BRITANIJA Improvements in, and relating to, the Transmission of Electrical Energy 17.07.1901. 24.04.1902. 14,579    
50 VELIKA BRITANIJA Improvements relating to the Transmission of Electrical Energy 17.04.1905. 17.04.1906. 8,2    
51 VELIKA BRITANIJA Improved Method of Imparting Energy to or Deriving Energy from a Fluid and Apparatus for use therein 17.10.1910. 06.07.1911. 24,001 US 21.10.1909.  
52 VELIKA BRITANIJA Improvements in the Construction of Steam and Gas Turbines 24.03.1921. 25.09.1922. 186,082    
53 VELIKA BRITANIJA Improved Process of and Apparatus for Production of High Vacua 24.03.1921. 04.05.1922. 179,043    
54 VELIKA BRITANIJA Improved Method of and Apparatus for the Economic в 24.03.1921. 25.09.1922. 186,083    
55 VELIKA BRITANIJA Improved Method of and Apparatus for Deriving Motive Ponjer from Steam 24.03.1921. 25.09.1922. 186,084    
56 VELIKA BRITANIJA Improvements in Methods of and Apparatus for the Generation of Ponjer by Elastic Fluid Turbines 01.04.1921. 02.02.1922. 174,544    
57 VELIKA BRITANIJA Process of, and Apparatus for Balancing Rotating Machine Parts 02.09.1921. 12.10.1922. 186,799    
58 VELIKA BRITANIJA Method of and Apparatus for Aerial Transportation 04.04.1921. 04.09.1922. 185,446    
59 VIKTORIJA An improved method of and apparatus for producing and regulating electric currents of high frequency   15.10.1896. 13596    
60 VIKTORIJA Improvements in methods and systems for the transmision of electrical energy and apparatus for use therein   25.11.1897. 14798    
61 DANSKA Fremgangsmaade til ved Hjaelp af Afkøling at isolere elektriske Ledninger 14.08.1900. 22.07.1901. 4094    
62 DANSKA Flyvemaskine 03.04.1922. 24.04.1923. 31663 GB 04.04.1921.  
63 DANSKA Fremgangsmaade og Apparat til Omdannelse af Varmeenergi til mekanisk Energi 31.03.1922. 08.05.1923. 31737 GB 01.04.1921.  
64 INDIJA Improvements in fluid propulsion 08.12.1910. 27.03.1911. 640    
65 ITALIJA4 Perfectionnements dans les machines à mouvement de va-et-vient et dans mécanismes ou dispositifs destinés à en régler la période 02.03.1894. 22.03.1894. (02.05.1900.) (12.05.1903.) 35836 (54660) (66600)    
66 ITALIJA Percentionnements dans les moyens et appareils propres à produire des courants électiques de période déterminée 02.03.1894. 22.03.1894. (12.05.1900.) (14.05.1903.) 35837 (54661) (66601)    
67 ITALIJA Perfectionnements relatifs à la production, au réglage et à l'utilisation des courants électriques de grande fréquence et aux appareils employés à cet effet 22.09.1896. (30.09.1902.) 21.10.1896. (14.02.1903.) 42615 (65173)    
68 ITALIJA Perfezionamenti nei sistemi di transmissione del l'energia elettrica e relativi apparecchi 28.02.1898. 18.04.1898. 47334    
69 ITALIJA Perfezionamenti nei regolatori del circuito elettrico 18.06.1898. 17.09.1898. 48461    
70 ITALIJA Perfectionnements dans le procédé et les appareils de réglage pour les méchanismes des bâtiments flottants ou des véhicules en marche 17.01.1899. 13.04.1899. 50371    
71 ITALIJA Perfectionnements à l'isolement des conducteurs électriques 14.08.1900. (18.10.1900.) 29.11.1900. (29.01.1901.) 56676 (57312)    
72 ITALIJA Perfectionnements à la transmission de l'énergie électrique 08.08.1901. 12.12.1901. 60679    
73 ITALIJA Perfectionnement à la transmission de l'énergie électrique 18.04.1905. 24.05.1905. 76685    
74 ITALIJA Perfezionamenti nella propulsione a fluido 20.10.1910. 19.05.1911. 112767    
75 ITALIJA Perfectionnements aux procédé et machines pour obtention de force motrice par les turbines à fluides élastiques 31.03.1922.   208594 US 01.04.1921.  
76 JAPAN Fluid Propulsion 28.12.1912. 26.03.1912. 21883    
77 KANADA Dynamo Electric Machines 27.04.1886. 10.05.1886. 24033    
78 KANADA System of Electrical Transmission of Ponjer 01.05.1888. 17.07.1888. 29537    
79 KANADA System of Electrical Conversion and Distribution 01.05.1888.   30172    
80 KANADA Method and Apparatus for Converting Alternating into Direct Current 19.12.1889.   33317    
81 KANADA Art of Transmiting Electrical Energy through the Natural Mediums 17.04.1906. 03/13.08.1912 142352    
82 KANADA Art of Transmitting Electrical Energy Through the Natural Mediums 12.02.1909. 13.08.1912. 142352    
83 KANADA Fluid Propulsion 22/24.11.1910 22.04.1911. 135174    
84 KUBA Mejoras en medios de propulsión por fluido 30.11.1910. 24.11.1911. 1433    
85 MAĐARSKA Eqarás és berendezés elektromos energia átvitelére 27.10.1897. 01.04.1898. 11230    
86 MAĐARSKA Berendezés áramköröknek gyors egymasutánbán való megszakitására és zárására 27.06.1898. 30.05.1899. 15067    
87 MAĐARSKA Eqarás elektromos vezetékek szigetelésére 14.08.1900. 20.02.1901. 20897    
88 MAĐARSKA Újitás az elektromos energia távközlésére szolgáló eqáráson és berendezésen 13.07.1901. 12.03.1902. 24076    
89 MAĐARSKA Eqarás és berendezés jármüveknek távolrol való hajtására és kormányzasára 07.11.1898. 01.06.1902. 24842    
90 MAĐARSKA Újitások villamos energia távközlésében 23.07.1901. 02.10.1902. 25869    
91 MAĐARSKA Eqarás és gép energiának folyadékokra való átvitelére és azokról való levételere 21.10.1909. 20.10.1910. 54937    
92 MEKSIKO Una maquina que puede ser empleada como bomba, turbina ó compresora 18.10.1910. 25.10.1910. 11079    
93 NЈEMAČKA Schaltung eines Transformators und des zugehörigen Elektricitätserzeugers. 30.04.1888. 10.05.1889. 47012   analog od US 381,968; US 381,969; US 382,279; US 382,280 I US 382,2816
94 NЈEMAČKA Verbindung der Drahtspulen bei Elektricitätserzeugern mit denen von Motoren. 30.04.1888. 17.07.1889 47885   analog od US 381,970 i US 382,2826
95 NЈEMAČKA Feldmagnetanordnung für Wechselstromkraftmaschnine. 02.12.1889. 15.09.1891. 58774    
96 NЈEMAČKA Wechselstromtreibmascnine mit auf eine in sich geschlossene Ankernjickelung njirkenden Haupt- und Hülfs-Feldmagneten. 02.12.1889. 26.01.1893. 66802    
97 NЈEMAČKA Verfahren zur Erzeugung elektrischen Lichtes 19.05.1891. 22.01.1894. 73080    
98 NЈEMAČKA Durch Dampf oder Druckluft betriebenes, geradlinig schnjingendes Pendel 28.08.1893. 03.12.1895. 84335    
99 NЈEMAČKA Vorrcihtung zur Erzeugung elektrischer Ströme von gleichbleibender Schnjingungszahl 28.08.1893. 25.06.1896. 87269    
100 NЈEMAČKA Stromkreisregler für die Umnjandlung von Strömen geringer Wechselzahl in solche von hoher Wechselzahl mittels Kondensatorentladungen 21.09.1896. 20.08.1897. 93255    
101 NЈEMAČKA Einrichtung zur Erzielung von Strömen hoher Frequenz aus Gleichströmen durch Kondenzatorentladungengen 21.09.1896. 28.09.1898. 99173    
102 NЈEMAČKA Stromunterbrecher mit flüssigem Leiter 18.06.1898. 19.04.1900. 109865    
103 NЈEMAČKA Stromunterbrecher mit flüssigem Leiter 18.06.1898. 21.04.1900. 110049    
104 NЈEMAČKA Stromunterbrecher mit flüssigem Leiter 18.06.1898. 20.04.1900. 110050    
105 NЈEMAČKA Verfahren zur Erzeugung elektrischer Schnjingungen 09.07.1901. 10.12.1902. 136841    
106 NЈEMAČKA Verfahren und Vorrichtung zur Nutzbarmachung von aus der Ferne durch den Äther oder die Erde oder beide gesandten elektrischen Impulsen oder Schnjingungen 19.06.1901. 27.03.1903. 139464    
107 NЈEMAČKA Verfahren und Vorrichtung zur Nutzbarmachung von aus der Ferne durch den Äther oder die Erde oder beide gesandten Impulsen oder Schnjingungen 19.06.1901. 27.03.1903. 139465    
108 NЈEMAČKA Verfahren zur Nutzbarmachung von aus der ferne durch den Äther gesandten Einnjirkungen 19.06.1901. 27.03.1903. 139466    
109 NЈEMAČKA Vorrichtung zur Fernsteurung von Wasserfahrzeugen mittels elektrischer Wellen 07.11.1898. 01.08.1903. 142842    
110 NЈEMAČKA Verfahren und Vorrichtung zur sicheren Übertragung einer Nachricht auf einem bestimmten Empfänger mittels elektrischer Impulse oder Schnjingungen verschiedener Beschaffenheit 22.07.1901. 12.08.1903. 143453    
111 NOVI ZELAND Improvements in fluid propulsion 08.12.1910. 23.05.1911. 28853    
112 NOVI JUŽNI VELS5 Improvements in Methods of and Apparatus for Producing, Regulating and Utilizing Electric Currents of High Frequency 16.10.1896. 02.07.1897. 6972    
113 NOVI JUŽNI VELS Improvements in systems for the transmission of electrical energy and apparatus for use therein 26.11.1897. 05.03.1898. 8019    
114 NORVEŠKA Isolation af elektriske ledere 14.08.1900. 26.08.1901. 9847    
115 NORVEŠKA Fremgangsmaate og apparat til utvikling og overføring av energi ved hjælp av væske - eller gasformige drivmedier 25.11.1910. 21.10.1912. 22689   analog od prijave US 523,832
116 NORVEŠKA Fremgangsmaate og apparat til frembringelse av mekanisk ved hjælp av turbiner for elastisk fluidum 01.04.1922. 26.11.1923. 38426 GB 01.04.1921.  
117 RODEZIJA Improvements in fluid propulsion 15.12.1910. 28.08.1911. 651    
118 RUSIJA Трансформаторъ, служщаго для передачи электрическихъ токовъ оченъ высокаго напряженія череэъ верхніе разръженные слои атмосферы 18.10.1897. 30.12.1900. 4656    
119 RUSIJA Способъ приданія изолирующихъ свойствъ матеріалу, окружающему электрический проводъ или прилегающему къ нему 01.08.1900. 31.03.1903. 7692    
120 RUSIJA Приспособленія для управленія дъйствіемъ пловучихъ судовь или иныхь движущихся помьщеній при помощи электрических волнъ 26.10.1898. 30.06.1905. 10188    
121 RUSIJA Способъ передачи электрической энергий безъ проводовъ 16.07.1901. 30.01.1907. 11535    
122 TRANSVAL Improvements in Fluid Propulsion   02.12.1910. 593    
123 FRANCUSKA Perfectionnements dans les procédés et appareils pour transformer et distribuer les courants électriques 01.05.1888. 05.07.1888. 190,332    
124 FRANCUSKA Perfectionnements dans le mode de transmission de la force par l'électricité 01.05.1888. 05.07.1888. 190,333    
125 FRANCUSKA Procédé et appareil perfectionnés pour produire de la force électrique et l'utiliser pour l'éclairage 19.05.1891. 12.09.1891. 213,556    
126 FRANCUSKA Perfectionnements dans les moteurs electromagnetiques à courants alternatifs 07.07.1891. 30.08.1891. 214,718    
127 FRANCUSKA Perfectionnements dans les machines à mouvement de va-et-vient et dans mécanismes ou dispositifs destinés à en régler la période 17.02.1894. 08.05.1894. 236,356    
128 FRANCUSKA Perfectionnements dans les moyens et appareils propres à produire des courants électiques de période déterminée 17.02.1894. 08.05.1894. 236,357    
129 FRANCUSKA Perfectionnements relatifs à la production, au réglage et à l'utilisation des courants électriques de grande fréquence et aux appareils employés à cet effet 22.09.1896. 11.01.1897. 259,94    
130 FRANCUSKA Perfectionnements dans les systémes de transmission de l'énergie électrique et dans les appareils employés à cet effet 29.10.1897. 07.02.1898. 271,641    
131 FRANCUSKA Perfectionnements aux côntroleurs de circuits électriques 01.07.1898. 18.10.1898. 279,362    
132 FRANCUSKA Perfectionnements dans le procédé et les appareils de réglage pour les méchanismes des bâtiments flottants ou des véhicules en marche 24.12.1898. 30.03.1899. 284,352    
133 FRANCUSKA Perfectionnements à l'isolement des conducteurs électriques 14.08.1900. 20.11.1900. 303,025    
134 FRANCUSKA Perfectionnments à l'utilisation des variations ou chargements d'etat électriques ou d'ordres vibratoires similaires transmis à travers les milieux naturels, et appareils pour leur mise à exécution 10.06.1901. 26.09.1901. 311,629    
135 FRANCUSKA Perfectionnements à la transmission de l'énergie électrique 17.07.1901. 13.11.1901. 312,783    
136 FRANCUSKA Perfectionnements à la transmission de l'énergie électrique 02.08.1901. 23.11.1901. 313,188    
137 FRANCUSKA Perfectionnements à la transmission de l'énergie électrique 18.08.1905. 08.08.1905. 354,791    
138 FRANCUSKA Procédé et appareils pour la production et l'utilisation de la force motrice au moyen de fluides 17.10.1910. 24.12.1910. 421,543    
139 FRANCUSKA Perfectionnements aux fontaines 11.05.1920. 25.11.1920. 515,388 US 28.10.1913.  
140 FRANCUSKA Conduite faisant fonction de valve 03.09.1921. 20.04.1922. 540,616 US 21.02.1916.  
141 FRANCUSKA Perfectionnements aux paratonnerres 03.09.1921. 20.04.1922. 540,617 US 06.05.1922.  
142 FRANCUSKA Perfectionnements aux turbines actionées par la vapeur ou des gaz 15.09.1921. 27.04.1922. 541,112 GB 24.03.1921.  
143 FRANCUSKA Procédé et appareil pour équilibrer les piéces tournantes des machines 15.09.1921. 27.04.1922. 541,113 GB 02.09.1921.  
144 FRANCUSKA Procédé et appareil pour économique de l'énergie de la vapeur au moyen de turbines 23.03.1922. 14.11.1922. 549,259 GB 24.03.1921.  
145 FRANCUSKA Procédé et appareil pour l'utilisation de la vapeur comme force motrice 23.03.1922. 14.11.1922. 549,26 GB 24.03.1921.  
146 FRANCUSKA Procédé et appareil pour la production d'un éléve 23.03.1922. 14.11.1922. 549,261 GB 24.03.1921.  
147 FRANCUSKA Perfectionnements aux procédés et machines pour obtention de force motrice par les turbines à fluides élastiques 30.03.1922. 22.11.1922. 549,516 GB 01.04.1921.  
148 FRANCUSKA Procédé et appareil pour transports aériens 01.04.1922. 24.11.1922. 549,628 GB 04.04.1921.  
149 ŠVAJCARSKA Installation pour la transmission d'énergie électrique 26.10.1897. 22.09.1900. 15542    
150 ŠVAJCARSKA Installation pour commander la marche des machines d'un véhicule automobile d'un point éloigné du véhicule 20.01.1899. 19.12.1901. 18652    
151 ŠVAJCARSKA Installation d'isolation de conducteurs électriques 14.08.1900. 31.12.1901. 22213    
152 ŠVAJCARSKA Machine rotative pouvant travailler comme pompe, ventilateur, moteur, etc. 15.11.1910. 17.05.1912. 54375   analog od prijave
US 523,832
153 ŠVEDSKA Sätt att isolera elektriska konduktorer 14.08.1900. 22.08.1901. 12969    
154 ŠVEDSKA Rotationsmaskin 23.11.1910. 04.03.1915. 38545    
155 ŠVEDSKA Sätt och apparat för att utbalansera roterande maskindelar 01.09.1922. 23.02.1926. 60297 GB 02.09.1921.  
156 ŠVEDSKA Anordning vid turbinaggregat med anordning för backgang 31.03.1922. 23.03.1926. 60428 GB 01.04.1921.  
157 ŠPANIJA Mejoras en el sistema de gobierno del mecanismo de recipientes ó barcos flotantes ó vehiculos móviles por medio de los aparatos que se describen 31.01.1899. 09.03.1899. 23742    
158 ŠPANIJA Mejoras en el aislamiento de conductores eléctricos 14.08.1900. 07.12.1900. 26430    
159 ŠPANIJA Mejoras en el aislamiento de conductores eléctricos 06.11.1900. 08.02.1901. 26801    
160 ŠPANIJA Mejoras introducidas en los motores, actuados por fluido 21.10.1910. 12.12.1910. 49122    
Napomene:
 • 1 u slučajevima u kojima se naziv pronalaska u prijavi patenta i u registrovanom patentu razlikovao naveden je naziv pronalaska iz registrovanog patenta.
 • 2 ukoliko se na patentnom spisu nalaze podaci o prioritetu, to je u tabeli navedeno u koloni "prioritet".
 • 3 ukoliko se na patentnom spisu nalazi podatak o odgovarajućem analogu, to je u tabeli navedeno u koloni "napomene".
 • 4 u Italiji je pri produženju važnosti patenta isti dobijao novi broj. U tabeli su ti novi brojevi, kao i odgovarajući datumi navedeni u zagradama.
 • 5 posebno je dat pregled patenata za Novi Južni Vels i za Viktoriju, a posebno za Australiju.
 • 6 napomena o analozima Teslinih patenata preuzeta je iz knjige S. Bokšana "Delo Nikole Tesle".


Ova lista patenata Nikole Tesle sadrži 160 patenata iz 26 različitih zemalja. Predmet zaštite ovim patentima predstavljaju pronalasci koji su pre toga već bili prijavljeni za zaštitu u SAD (većina pronalazaka) ili u Velikoj Britaniji.

Uvidom u ovu listu može se uočiti da među navedenim patentima iz drugih zemalja osim SAD ima i onih koji za predmet imaju pronalaske iz oblasti elektroenergetike, a za koje su prijave podnete 1891. godine i ranije. Time je definitivno opovrgnuto dosadašnje mišljenje da na listi patenata koji su Tesli priznati u zemljama izvan SAD nema patenata iz oblasti elektroenergetike i da se prvi patenti u njima odnose na Teslin varnični oscilator iz 1891. godine. Na taj način je bačeno potpuno novo svetlo na Teslinu aktivnost na zaštiti njegovih pronalazaka, jer se pokazalo da je ta aktivnost izvan SAD započela znatno ranije nego što se dosada pretpostavljalo (prvi patenti u SAD datiraju iz 1885. godine, a prvi patenti iz drugih zemalja potiču već iz 1886. godine), kao i da je njen obim bio veoma značajan, jer je obuhvatao i veći broj zemalja i više pronalazaka od onoga što je dosada bilo poznato. Može se reći da je Nikola Tesla u pogledu zaštite svojih pronalazaka vodio patentnu politiku koja bi se mogla porediti sa onim što danas rade velike multinacionalne kompanije, odnosno da je štitio veliki broj pronalazaka u velikom broju zemalja, što je bilo znatno teže sprovesti imajući u vidu period u kome se odvijala njegova aktivnost, kao i tadašnji stepen razvoja prava industrijske svojine u svetu (Parisku konvenciju o zaštiti inustrijske svojine je osnovalo 1883. godine 11 zemalja, ali proces njenom pristupanju nije okončan ni do danas).

Sa liste potencijalnih Teslinih patenata definitivno je isključen nemački patent DE 199580. Naime, u arhivu Muzeja Nikole Tesle nalazi se kopija nacrta ovog patenta, ali nedostaju ostali delovi spisa. Međutim, uvidom u odgovarajući spis skinut sa sajta Nemačkog zavoda za patente i žigove utvrđeno je da je nosilac ovog patenta bio Paul Lupa i to za pronalazak pod nazivom "Spülversatzleitung mit Inneren Querrippen zur Erzeugung einer zusammenhängenden, schützend Kruste aus dem Versatzgut". Pomenuti dokument se našao u Teslinom posedu, pošto je verovatno bio suprotstavljen Teslinoj prijavi patenta za pronalazak pod nazivom ventilski vod (engl. Valvular Conduit) koji je zaštićen američkim patentom US 1,329,559.

Sada je sasvim izvesno je da ni sa ovom dopunom prezentovana lista Teslinih patenata uvek nije konačna. Da bi se mogle vršiti njene dalje dopune, u narednom periodu je neophodno preduzeti sledeće aktivnosti:
 • međusobno upoređivanje i svrstavanje u patentne familije patenata Nikole Tesle registrovanih u SAD i drugim zemljama, odnosno grupisanje patenata kojima je bio zaštićen isti pronalazak;
 • određivanje osnovnih (odn. najranije podnetih) patenata Nikole Tesle na osnovu napred utvrđenih patentnih familija i formiranje njihove liste;
 • pokušati da se na osnovu liste osnovnih patenata pronađu preostali članovi odgovarajućih patentnih familija u zemljama gde je Tesla inače podnosio više prijava patenata.

Da bi se ovakav zadatak mogao izvršiti više nisu dovoljni samo napori pojedinaca, već je neophodno učešće i odgovarajućih institucija, a pre svega Muzeja Nikole Tesle i Zavoda za intelektualnu svojinu. Uz njihovu podršku bi se formiranje liste Teslinih patenata moglo konačno privesti kraju, čime bi se adekvatno odužili ovom neponovljivom velikanu.
Mr Snežana Šarboh