Патенти Николе Тесле ПДФ Штампа Ел. пошта
понедељак, 01 фебруар 2016 08:55

Мада је протекло више од шездесет година од смрти Николе Тесле у Њујорку 7. јануара 1943. године, његов живот и дело још увек привлаче знатну пажњу и предмет су бројних истраживања која су резултирала обимном литературом која се бави њиховим различитим аспектима. Упркос томе, изузетно мали број радова се односи на Теслину активност на заштити његових проналазака и уопште на његову делатност повезану са облашћу индустријске својине.

Један од радова који се ипак баве овим питањем је "Каталог Теслиних патената" [5]. У овој публикацији објавЉене су листа патената које је Тесла добио у Сједињеним Америчким Државама, као и листа патената које је добио у другим земЉама, а које су саставили Радмила Дугић и Бранислав Јовановић. У уводном тексту под називом "Патенти Николе Тесле" проф. др. Александра Маринчића наводи се да је укупан број патената који су Тесли издати у САД према евиденцији Музеја Николе Тесле 112, при чему се такође напомиње да је у поменутој листи садржан и патент бр. 613,819 одобрен за проналазак под називом "Filings tube", упркос томе што нису постојали поуздани подаци да је издат Тесли.

У току 1992. и 1993. године у Музеју Николе Тесле боравила је група стручњака - патентних инжењера тадашњег Савезног завода за патенте која је имала задатак да проучи и анализира архивски материјал који се тамо чува и да на бази тога састави списак свих Теслиних патената, као и да утврди да ли је било његових пријава патената које су биле поднете, а за које нису одобрени патенти, те да испита да ли је било припремљених пријава патената које нису никада ни биле поднете. Вишемесечни рад групе коју су сачињавали др Иван Жупунски, мр Снежана Шарбох, мр Богдан Тодоров, Љиљана Ковачевић, Јован Перић и Слободан Стојковић резултирао је обимним материјалом, али стицајем околности он није био систематизован, нити публикован. Имајући у виду значај спроведеног истраживања, јер су Теслину заоставштину по први пут анализирали наши експерти из области индустријске својине, као и неопходност формирања потпуне и тачне листе Теслиних патената, прихватила сам се задатка да као један од оних који су били непосредни учесници овог истраживања прикупљени материјал обрадим и добијене резултате учиним доступним стручној, а и широј јавности. На тај начин је прво настала следећа листа која садржи Теслине патенте који су били регистровани у САД.


Листа Теслиних патената који су били регистровани у САД
редни
број
назив проналаска1 датум
подношења
пријаве
патента
број
пријаве
патента
измене у току поступка по пријави патента датум
регистрације
патента
број
регистрованог
патента
врста
измене
датум
измене
број
измене
1 Electric-Arc Lamp 30.03.1885. 160,574       09.02.1886. 335,786
2 Commutator for Dynamo-Electric Machines 06.05.1885. 164,534       26.01.1886. 334,823
3 Regulator for Dynamo-Electric Machines 18.05.1885. 165,793       02.03.1886. 336,961
4 Regulator for Dynamo-Electric Machines 01.06.1885. 167,136       02.03.1886. 336,962
5 Electric-Arc Lamp 13.07.1885. 171,416       09.02.1886. 335,787
6 Dynamo-Electric Machine 14.01.1886. 188,5 ** ОБНОВЉЕНА2 01.12.1886. 220,37 22.03.1887. 359,748
7 Regulator for Dynamo-Electric Machines 14.01.1886. 188,539       19.10.1886. 350,954
8 Thermo-Magnetic Motor 30.03.1886. 197,115       15.01.1889. 396,121
9 Commutator for Dynamo-Electric Machines 30.04.1887. 236,711       15.05.1888. 382,845
10 Pyromagneto-Electric Generator 26.05.1887. 239,481 ИЗДВОЈЕНА3 25.05.1889. 312,069 13.05.1890. 428,057
11 Electro-Magnetic Motor 12.10.1887. 252,132       01.05.1888. 381,968
12 Electrical Transmission of Ponjer 12.10.1887. 252,132 ИЗДВОЈЕНА 09.03.1888. 266,755 01.05.1888. 382,28
13 Electro-Magnetic Motor 30.11.1887. 256,561       01.05.1888. 382,279
14 Electro-Magnetic Motor 30.11.1887. 256,562       01.05.1888. 381,969
15 Electrical Transmission of Ponjer 30.11.1887. 256,562 ИЗДВОЈЕНА 09.03.1888. 266,756 01.05.1888. 382,281
16 System of Electrical Distribution 23.12.1887. 258,787       01.05.1888. 381,97
17 Method of Converting and Distributing Electric Currents 23.12.1887. 258,787 ИЗДВОЈЕНА 09.03.1888. 266,757 01.05.1888. 382,282
18 System of Electrical Distribution 10.04.1888. 270,187       02.10.1888. 390,413
19 Dynamo-Electric Machine 23.04.1888. 271,626       02.10.1888. 390,414
20 Regulator for Alternate-Current Motors 24.04.1888. 271,682       09.10.1888. 390,82
21 Dynamo-Electric Machine 28.04.1888. 272,153       09.10.1888. 390,721
22 System of Electrical Transmission of Ponjer 15.05.1888. 273,992       13.12.1892. 487,796
23 Alternating Motor 15.05.1888. 273,993       25.02.1896. 555,19
24 Dynamo-Electric Machine or Motor 15.05.1888. 273,994       02.10.1888. 390,415
25 Electro-Magnetic Motor 20.10.1888. 288,677       14.08.1894. 524,426
26 Electrical Transmission of Ponjer 03.12.1888. 292,475       02.01.1894. 511,915
27 Electrical Transmission of Ponjer 08.12.1888. 293,051       26.12.1893. 511,559
28 System of Electrical Ponjer Transmission 08.12.1888. 293,052       26.12.1893. 511,56
29 Electro-Magnetic Motor 08.01.1889. 295,745       25.06.1889. 405,858
30 Method of Operating Electro-Magnetic Motors 18.02.1889. 300,22       16.04.1889. 401,52
31 Method of Electrical Ponjer Transmission 14.03.1889. 303,251       25.06.1889. 405,859
32 Dynamo-Electric Machine 23.03.1889. 304,498       16.07.1889. 406,968
33 Electro-Magnetic Motor 06.04.1889. 306,165       22.09.1891. 459,772
34 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,413       03.12.1889. 416,191
35 Method of Operating Electro-Magnetic Motors 20.05.1889. 311,414       03.12.1889. 416,192
36 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,415       03.12.1889. 416,193
37 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,416       25.03.1890. 424,036
38 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,417       27.01.1891. 445,207
39 Electric Motor 20.05.1889. 311,418       03.12.1889. 416,194
40 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,419       03.12.1889. 416,195
41 Electro-Magnetic Motor 20.05.1889. 311,42       31.12.1889. 418,248
42 Method of Obtaining Direct from Alternating Currents 12.06.1889. 314,069       22.10.1889. 413,353
43 Armature for Electric Machines 28.06.1889. 315,937       24.12.1889. 417,794
44 Alternating-Current Electro-Magnetic Motor 26.03.1890. 345,388       05.08.1890. 433,7
45 Alternating-Current Motor 26.03.1890. 345,389       05.08.1890. 433,701
46 Electrical Transformer or Induction Device 26.03.1890. 345,39       05.08.1890. 433,702
47 Electro-Magnetic Motor 04.04.1890. 346,603       05.08.1890. 433,703
48 Method of Operating Arc Lamps 01.10.1890. 366,734       10.03.1891. 447,92
49 Alternating-Electric-Current Generator 15.11.1890. 371,554       10.03.1891. 447,921
50 Electro-Magnetic Motor 27.01.1891. 379,251       30.06.1891. 455,067
51 Method of and Apparatus for Electrical Conversion and Distribution 04.02.1891. 380,182       03.11.1891. 462,418
52 Electrical Meter 27.03.1891. 386,666       30.06.1891. 455,068
53 System of Electric Lightning 26.04.1891. 390,414       23.06.1891. 454,622
54 Electric Incandescent Lamp 14.05.1891. 392,669       30.06.1891. 455,069
55 Electro-Magnetic Motor 13.07.1891. 399,312       08.12.1891. 464,666
56 Electrical Condenser 01.08.1891. 401,356       08.12.1891. 464,667
57 Incandescent Electric Light 02.01.1892. 416,772 ОБНОВЉЕНА 15.12.1893. 493,776 06.02.1894. 514,17
58 Electrical Conductor 02.01.1892. 416,773       06.02.1894. 514,167
59 Electric Railnjay Systems 02.01.1892. 416,774       20.02.1894. 514,972
60 Coil for Electro-Magnets 07.07.1893. 479,804       09.01.1894. 512,34
61 Means for Generating Electric Currents 02.08.1893. 482,194       06.02.1894. 514,168
62 Electric Generator 19.08.1893. 483,562       02.01.1894. 511,916
63 Reciprocating Engine 19.08.1893. 483,563       06.02.1894. 514,169
64 Electrical Meter 15.12.1893. 493,739       20.02.1894. 514,973
65 Steam Engine 29.12.1893. 495,079       10.04.1894. 517,9
66 Apparatus for Producing Electric Currents of High Frequency and Potential 22.04.1896. 588,534       22.09.1896. 568,176
67 Apparatus for Producing Ozone 17.06.1896. 595,927       22.09.1896. 568,177
68 Electrical Condenser 17.06.1896. 595,928       15.09.1896. 567,818
69 Method of Regulating Apparatus for Producing Currents of High Frequency 20.06.1896. 596,262       22.09.1896. 568,178
70 Method of and Apparatus for Producing Currents of High Frequency 06.07.1896. 598,13       22.09.1896. 568,179
71 Apparatus for Producing Electrical Currents of High Frequency 09.07.1896. 598,552       22.09.1896. 568,18
72 Apparatus for Producing Electric Currents of High Frequency 03.09.1896. 604,723       23.02.1897. 577,67
73 Apparatus for Producing Currents of High Frequency 19.10.1896. 609,292       08.06.1897. 583,953
74 Manufacture of Electrical Condensers, Coils etc. 05.11.1896. 611,126       23.02.1897. 577,671
75 Electrical Igniter for Gas-Engines 17.02.1897. 623,832 ОБНОВЉЕНА 15.06.1898. 683,524 16.08.1898. 609,25
76 Electrical Transformer 20.03.1897. 628,453       02.11.1897. 593,138
77 Electric-Circuit Controller 03.06.1897. 639,227 ОБНОВЉЕНА 15.06.1898. 683,525 16.08.1898. 609,251
78 System of Transmission of Electrical Energy 02.09.1897. 650,343       20.03.1900. 645,576
79 Apparatus for Transmission of Electrical Energy 02.09.1897. 650,343 ИЗДВОЈЕНА 19.02.1900. 5,78 15.05.1900. 649,621
80 Electrical-Circuit Controller 02.12.1897. 660,518       16.08.1898. 609,245
81 Electrical-Circuit Controller 10.12.1897. 661,403       04.10.1898. 611,719
82 Electrical-Circuit Controller 28.02.1898. 671,897       16.08.1898. 609,246
83 Electric-Circuit Controller 12.03.1898. 673,558       16.08.1898. 609,247
84 Electric-Circuit Controller 12.03.1898. 673,559       16.08.1898. 609,248
85 Electric-Circuit Controller 12.03.1898. 673,56       16.08.1898. 609,249
86 Electric-Circuit Controller 19.04.1898. 678,127       08.11.1898. 613,735
87 Method of and Apparatus for Controlling the Mechanism of Moving Vessels or Vehicles 01.07.1898. 684,934       08.11.1898. 613,809
88 Method of Intensifying and Utilizing Effects Transmitted through Natural Media 24.06.1899. 721,79 ОБНОВЉЕНА 29.05.1901. 62,315 05.11.1901. 685,953
89 Apparatus for Utilizing Effects Transmitted from a Distance to a Receiving Device through Natural Media 24.06.1899. 721,79 ИЗДВОЈЕНА 08.09.1899. 729,812 05.11.1901. 685,955
ОБНОВЉЕНА 29.05.1901. 62,317
90 Method of Utilizing Effects Transmitted through the Natural Media 01.08.1899. 725,749 ОБНОВЉЕНА 29.05.1901. 62,316 05.11.1901. 685,954
91 Apparatus for Utilizing Effects Transmitted through Natural Media 01.08.1899. 725,749 ИЗДВОЈЕНА 02.11.1899. 735,573 05.11.1901. 685,956
ОБНОВЉЕНА 29.05.1901. 62,318
92 Means for Increasing the Intensity of Electrical Oscillations 21.03.1900. 9,501 ОБНОВЉЕНА 03.07.1901. 66,98 22.10.1901. 685,012
93 Art of Transmitting Electrical Energy through the Natural Mediums 16.05.1900. 112,034 ОБНОВЉЕНА 17.06.1902.   18.04.1905. 787,412
94 Methods of Insulating Electric Conductors 15.06.1900. 20,405       14.08.1900. 655,838
95 System of Signaling 16.07.1900. 23,847       14.04.1903. 725,605
96 Method of Signaling 16.07.1900. 23,847 ИЗДВОЈЕНА 14.06.1901. 64,522 17.03.1903. 723,188
97 Method of Insulating Electric Conductors 14.08.1900. 655,838 РЕИЗДАТ ПАТЕНТ4 21.09.1900. 30,722 23.10.1900. 11,865
98 Apparatus for Utilization of Radiant Energy 21.03.1901. 52,153       05.11.1901. 685,957
99 Method of Utilizing Radiant Energy 21.03.1901. 52,154       05.11.1901. 685,958
100 Apparatus for Transmitting Electrical Energy 18.01.1902. 90,245 ОБНОВЉЕНА 04.05.1907. 371,817 01.12.1914. 1,119,732
101 Fluid Propulsion 21.10.1909. 523,832       06.05.1913. 1,061,142
102 Turbine 21.10.1909. 523,832 ИЗДВОЈЕНА 17.01.1911. 603,049 06.05.1913. 1,061,206
103 Fountain 28.10.1913. 797,718       13.10.1914. 1,113,716
104 Speed-Indicator 29.05.1914. 841,726       19.12.1916. 1,209,359
105 Valvular Conduit 21.02.1916. 79,703 ОБНОВЉЕНА 08.07.1919. 309,482 03.02.1920. 1,329,559
106 Lightning Protector 06.05.1916. 95,83       14.05.1918. 1,266,175
107 Flonj Meter 18.12.1916. 137,688       11.01.1921. 1,365,547
108 Frequency Meter 18.12.1916. 137,689       03.01.1922. 1,402,025
109 Ship's Log 18.12.1916. 137,69       02.09.1919. 1,314,718
110 Speed-Indicator 18.12.1916. 137,691       06.08.1918. 1,274,816
111 Apparatus for Aerial Transportation 09.09.1921. 499,518 CONTINUATION IN PART5 04.10.1927. 223,915 03.01.1928. 1,655,114
112 Method of Aerial Transportation 09.09.1921. 499,519       03.01.1928. 1,655,113
Напомене:
 • 1 У случајевима у којима се назив проналаска у пријави патента и у регистрованом патенту разликовао наведен је назив проналаска из регистрованог патента.
 • 2 За издвојене пријаве патената су као датум подношења и број пријаве наведени подаци који одговарају првобитној пријави патента (пријави патента из које је извршено издвајање предметне пријаве), а затим су дати датум када је издвајање извршено, као и број под којим је то учињено.
 • 3 У случајевима када је поступак по пријави обустављен нпр. због неплаћања таксе, пријавилац је могао затражити њено обнављање, односно поднети обновљену пријаву патента. У табели су за обновљене пријаве патената наведени датум када је извршено обнављање пријаве и број под којим је то учињено.
 • 4 Ако је носилац патента сматрао да опис проналаска треба кориговати у циљу прецизнијег дефинисања обима заштите проналаска одре|еног патентним захтевима, могао је тражити да се изврши реиздање патента са таквим унетим корекцијама.
 • 5 Ако би дошао до усавршавања свог проналаска који је већ заштићен патентом, носилац патента је могао да затражи издавање новог патента, који би у том случају био тзв. "Continuation in the part".


Као што се из приказане листе види, Тесла је имао 112 регистрованих америчких патената. У ову листу више није укључен патент бр. 613,819, који је у литератури досада приписиван Тесли. Наиме, Савезни завод за патенте је у току 1995. године успео да прибави копију поменутог патента. Увидом је утврђено да се односи на проналазак под називом "Illuminating-torch" проналазача Џорџа Келија из Минерал Поинта, Висконсин.

У односу на листу публиковану у "Каталогу Теслиних патената" извршене су одређене корекције, у највећем броју случајева код бројева и датума под којима су пријаве патената поднете - до овога је долазило јер је једна иста пријава патента могла мењати свој број више пута: у случају издвајања из првобитне пријаве, као и у случају обнављања пријаве или реиздања патента. У приказаној листи уз сваку пријаву патента су наведени сви бројеви под којима је вођена у току одговарајућег поступка.

Наведеној листи Теслиних америчких патената је придодат и податак о вероватно једином жигу који је Тесла такође регистровао у САД.
назив жига датум
подношења
пријаве
жига
број
пријаве
жига
измене у току поступка по пријави патента датум
регистрације
жига
број
регистрованог
жига
FACTOR AUCTUS 23.06.1938. 407,826 21.11.1939. 372,906

Што се тиче патената које је Тесла добио у другим земљама, у поменутом "Каталогу Теслиних патената" је објављена листа која садржи 109 патената, који су признати у 25 различитих земаља. У тексту "Патенти Николе Тесле" у поменутом "Каталогу Теслиних патената" проф. др. Александар Маринчић наводи да на листи патената који су Тесли признати у земљама изван САД "нема патената из области електроенергетике и да се први патенти односе на Теслин варнични осцилатор из године 1891". Међутим, са правом се сумњало да публикована листа није коначна. Савезни завод за патенте се обратио Европском заводу за патенте са молбом да му достави копије Теслиних патената којима располаже, што је ЕЗП и учинио, чиме се дошло до нових података. Рад на даљој допуни листе који је настављен после тога био је размерно малог обима и базиран искључиво на прегалаштву појединаца, али је ипак резултирао подацима и комплетним списима деветнаест патената Николе Тесле који до сада нису били познати. На основу ових поменутих извора формирана је следећа листа патената који су Тесли одобрени за његове проналаске у другим земљама, осим САД.


Листа Теслиних патената који су били регистровани у другим земљама осим САД
редни
број
земља назив проналаска1 датум
подношења
пријаве
патента
датум
регистрације
патента
број
регистрованог
патента
приоритет напомене
1 АРГЕНТИНА Mejoras en medios de propulsión por fluido   15.03.1912. 9,089    
2 АУСТРАЛИЈА Improvement in Fluid Propulsion and Fluid Propelled Mechanism 15.12.1910. 23.05.1911. 20,211    
3 АУСТРИЈА Verfahren zur Isolierung elektrischer Leiter 14.08.1900. 01.08.1902. 9098    
4 АУСТРИЈА Einrichtung zur Übertragung elektrischer Energie 11.07.1901. 02.07.1903. 13115    
5 АУСТРИЈА Einrichtung zur Übertragung elektrischer Energie 26.07.1901. 21.04.1904. 16480    
6 АУСТРИЈА Kraftmaschine oder Pumpe mit mehreren, in einem geschlossenen Gehäuse auf einer Zentralwelle in Abständen voneinanader angeordneten, parallelen, kreisenden Scheiben 21.10.1910. 31.05.1913. 60332 US 21.10.1909.2  
7 БЕЛГИЈА Procédé et appareil perfectionnés pour produire de la force électrique et l'utiliser pour l'éclairage 19.05.1891. 30.05.1891. 94940    
8 БЕЛГИЈА Perfectionnements dans les machines à mouvement de va-et-vient et dans mécanismes ou dispositifs destinés à en régler la période 17.02.1894. 28.02.1894. 108594 US 19.08.1893.  
9 БЕЛГИЈА Perfectionnements dans les moyens et appareils propres à produire des courants électiques de période déterminée 17.02.1894. 28.02.1894. 108595 US 19.08.1893.  
10 БЕЛГИЈА Perfectionnements relatifs à la production, au réglage et à l'utilisation des courants électriques de grande fréquence et aux appareils employés à cet effet 22.09.1896. 15.10.1896. 123665    
11 БЕЛГИЈА Perfectionnements dans les systémes de transmission de l'énergie électrique et dans les appareils employés à cet effet 26.10.1897. 15.11.1897. 131524    
12 БЕЛГИЈА Perfectionnements aux côntroleurs de circuits électriques 04.07.1898. 15.07.1898. 136606    
13 БЕЛГИЈА Perfectionnements dans le procédé et les appareils de réglage pour les méchanismes des bâtiments flottants ou des véhicules en marche 30.01.1899. 15.02.1899. 140489 US 01.07.1898.  
14 БЕЛГИЈА Perfectionnements à l'isolement des conducteurs électriques 14.08.1900. 31.08.1900. 151563    
15 БЕЛГИЈА Perfectionnement à la transmission de l'énergie électrique 17.07.1901. 31.07.1901. 157668    
16 БЕЛГИЈА Perfectionnements à la transmission de l'énergie electrique 08.08.1901. 31.08.1901. 158088    
17 БЕЛГИЈА Perfectionnements concernant la propulsion fluide 19.10.1910. 31.10.1910. 229701 US 21.10.1909.  
18 БЕЛГИЈА Perfectionnements aux fontaines 22.05.1920. 16.06.1920. 286983 US 28.10.1913.  
19 БЕЛГИЈА Perfectionnements aux paratonnerres 03.09.1921. 30.12.1921. 298511 US 06.05.1916. аналог од US 1,266,1753
20 БЕЛГИЈА Conduit faisant fonction de valve 03.09.1921. 30.12.1921. 298512 US 21.2.1916 аналог од US 1,329,559
21 БЕЛГИЈА Perfectionnements aux turbines actionées par la vapeur ou des gaz 23.03.1922. 15.04.1922. 302317 GB 24.03.1921.  
22 БЕЛГИЈА Procédé et appareil pour la production d'un vide éléve 23.03.1922. 15.04.1922. 302318 GB 9098/21 24.03.1921.  
23 БЕЛГИЈА Procédé et appareil pour l'utilisation de la vapeur comme force motrice 23.03.1922. 15.04.1922. 302319 GB 24.03.1921.  
24 БЕЛГИЈА Procédé et appareil pour économique de l'énergie de la vapeur au moyen de turbines 23.03.1922. 15.04.1922. 302320 GB 24.03.1921.  
25 БЕЛГИЈА Perfectionnements aux procédés et machines pour obtention de force motrice par les turbines à fluides élastiques 31.03.1922. 15.04.1922. 302321 GB 01.04.1921.  
26 БЕЛГИЈА Procédé et appareil pour transports aériens 03.04.1922. 15.05.1922. 302824 GB 04.04.1921.  
27 БЕЛГИЈА Procédé et appareil pour équilibrer les piéces tournantes des machines 02.09.1922. 16.10.1922. 305851 GB 23336/21 02.09.1921.  
28 БРАЗИЛ Methodo e apparetho para mechanismos de regular navios ou vehiculos em movimento 14.08.1899. 25.08.1900. 2882    
29 БРАЗИЛ Aperfeiçoamentos em propulsao por meio de fluido 20.10.1910. 08.03.1911. 6435    
30 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in Electric Lamps 09.02.1886.   1,877    
31 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in Dynamo Electric Machines 02.03.1886. 01.02.1887. 2,975    
32 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements relating to Electrical Transmission of Ponjer and to Apparatus therefor 01.05.1888. 01.06.1888. 6,481    
33 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements relating to the Generation and Distribution of Electric Currents and to Apparatus therefor 01.05.1888. 01.06.1888. 6,502    
34 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements relating to Electro-motors 16.04.1889. 18.05.1889. 6,527    
35 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements relating to the Conversion of Alternating into Direct Electric Currents 22.10.1889. 07.12.1889. 16,709    
36 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in Alternating Current Electro-magnetic Motors 03.12.1889. 11.01.1890. 19,42    
37 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in Construction and Mode of Operating Alternating Current Motors 03.12.1889. 11.01.1890. 19,426    
38 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improved Methods of and Apparatus for Generating and Utilizing Electric Energy for Lighting Purposes 19.05.1891. 20.06.1891. 8,575    
39 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in Alternating Current Electro-magnetic Motors 06.07.1891. 22.08.1891. 11473    
40 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in Methods of and Apparatus for the Generation of Electric Currents of Defined Period 08.02.1894. GB 10.03.1894. 2,812 US 19.08.1893.  
41 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in Reciprocating Engines and Means for Regulating the Period of the same 08.02.1894. u GB 14.04.1894. 2,801 US 19.08.1893.  
42 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements Relating to the Production, Regulation and Utilization of Electric Currents of High Frequency and to Apparatus therefor 22.09.1896. 21.11.1896. 20,981    
43 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in Systems for the Transmission of Electrical Energy and Apparatus for Use therein 21.10.1897. 26.03. 1898. 24,421    
44 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in Electrical Circuit Controllers 08.06.1898. 27.08.1898. 12,866    
45 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in the Method of and Apparatus for Controlling the Mechanism of Floating Vessels or Moving Vehicles 13.12.1898. 09.12.1899. 26,371 US 01.07.1898.  
46 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements Relating to the Insulation of Electric Conductors 14.08.1900. 12.01.1901. 14,55    
47 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements Relating to the Utilization of Electromagnetic, Light or other like Radiations Effects or Disturbances Transmitted through the Natural Media and to Apparatus therefor 01.06.1901. 02.11.1901. 11,293    
48 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in, and relating to, the Transmission of Electrical Energy 03.07.1901. 09.11.1901. 13,563    
49 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in, and relating to, the Transmission of Electrical Energy 17.07.1901. 24.04.1902. 14,579    
50 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements relating to the Transmission of Electrical Energy 17.04.1905. 17.04.1906. 8,2    
51 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improved Method of Imparting Energy to or Deriving Energy from a Fluid and Apparatus for use therein 17.10.1910. 06.07.1911. 24,001 US 21.10.1909.  
52 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in the Construction of Steam and Gas Turbines 24.03.1921. 25.09.1922. 186,082    
53 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improved Process of and Apparatus for Production of High Vacua 24.03.1921. 04.05.1922. 179,043    
54 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improved Method of and Apparatus for the Economic в 24.03.1921. 25.09.1922. 186,083    
55 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improved Method of and Apparatus for Deriving Motive Ponjer from Steam 24.03.1921. 25.09.1922. 186,084    
56 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Improvements in Methods of and Apparatus for the Generation of Ponjer by Elastic Fluid Turbines 01.04.1921. 02.02.1922. 174,544    
57 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Process of, and Apparatus for Balancing Rotating Machine Parts 02.09.1921. 12.10.1922. 186,799    
58 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Method of and Apparatus for Aerial Transportation 04.04.1921. 04.09.1922. 185,446    
59 ВИКТОРИЈА An improved method of and apparatus for producing and regulating electric currents of high frequency   15.10.1896. 13596    
60 ВИКТОРИЈА Improvements in methods and systems for the transmision of electrical energy and apparatus for use therein   25.11.1897. 14798    
61 ДАНСКА Fremgangsmaade til ved Hjaelp af Afkøling at isolere elektriske Ledninger 14.08.1900. 22.07.1901. 4094    
62 ДАНСКА Flyvemaskine 03.04.1922. 24.04.1923. 31663 GB 04.04.1921.  
63 ДАНСКА Fremgangsmaade og Apparat til Omdannelse af Varmeenergi til mekanisk Energi 31.03.1922. 08.05.1923. 31737 GB 01.04.1921.  
64 ИНДИЈА Improvements in fluid propulsion 08.12.1910. 27.03.1911. 640    
65 ИТАЛИЈА4 Perfectionnements dans les machines à mouvement de va-et-vient et dans mécanismes ou dispositifs destinés à en régler la période 02.03.1894. 22.03.1894. (02.05.1900.) (12.05.1903.) 35836 (54660) (66600)    
66 ИТАЛИЈА Percentionnements dans les moyens et appareils propres à produire des courants électiques de période déterminée 02.03.1894. 22.03.1894. (12.05.1900.) (14.05.1903.) 35837 (54661) (66601)    
67 ИТАЛИЈА Perfectionnements relatifs à la production, au réglage et à l'utilisation des courants électriques de grande fréquence et aux appareils employés à cet effet 22.09.1896. (30.09.1902.) 21.10.1896. (14.02.1903.) 42615 (65173)    
68 ИТАЛИЈА Perfezionamenti nei sistemi di transmissione del l'energia elettrica e relativi apparecchi 28.02.1898. 18.04.1898. 47334    
69 ИТАЛИЈА Perfezionamenti nei regolatori del circuito elettrico 18.06.1898. 17.09.1898. 48461    
70 ИТАЛИЈА Perfectionnements dans le procédé et les appareils de réglage pour les méchanismes des bâtiments flottants ou des véhicules en marche 17.01.1899. 13.04.1899. 50371    
71 ИТАЛИЈА Perfectionnements à l'isolement des conducteurs électriques 14.08.1900. (18.10.1900.) 29.11.1900. (29.01.1901.) 56676 (57312)    
72 ИТАЛИЈА Perfectionnements à la transmission de l'énergie électrique 08.08.1901. 12.12.1901. 60679    
73 ИТАЛИЈА Perfectionnement à la transmission de l'énergie électrique 18.04.1905. 24.05.1905. 76685    
74 ИТАЛИЈА Perfezionamenti nella propulsione a fluido 20.10.1910. 19.05.1911. 112767    
75 ИТАЛИЈА Perfectionnements aux procédé et machines pour obtention de force motrice par les turbines à fluides élastiques 31.03.1922.   208594 US 01.04.1921.  
76 ЈАПАН Fluid Propulsion 28.12.1912. 26.03.1912. 21883    
77 КАНАДА Dynamo Electric Machines 27.04.1886. 10.05.1886. 24033    
78 КАНАДА System of Electrical Transmission of Ponjer 01.05.1888. 17.07.1888. 29537    
79 КАНАДА System of Electrical Conversion and Distribution 01.05.1888.   30172    
80 КАНАДА Method and Apparatus for Converting Alternating into Direct Current 19.12.1889.   33317    
81 КАНАДА Art of Transmiting Electrical Energy through the Natural Mediums 17.04.1906. 03/13.08.1912 142352    
82 КАНАДА Art of Transmitting Electrical Energy Through the Natural Mediums 12.02.1909. 13.08.1912. 142352    
83 КАНАДА Fluid Propulsion 22/24.11.1910 22.04.1911. 135174    
84 КУБА Mejoras en medios de propulsión por fluido 30.11.1910. 24.11.1911. 1433    
85 МАЂАРСКА Eqarás és berendezés elektromos energia átvitelére 27.10.1897. 01.04.1898. 11230    
86 МАЂАРСКА Berendezés áramköröknek gyors egymasutánbán való megszakitására és zárására 27.06.1898. 30.05.1899. 15067    
87 МАЂАРСКА Eqarás elektromos vezetékek szigetelésére 14.08.1900. 20.02.1901. 20897    
88 МАЂАРСКА Újitás az elektromos energia távközlésére szolgáló eqáráson és berendezésen 13.07.1901. 12.03.1902. 24076    
89 МАЂАРСКА Eqarás és berendezés jármüveknek távolrol való hajtására és kormányzasára 07.11.1898. 01.06.1902. 24842    
90 МАЂАРСКА Újitások villamos energia távközlésében 23.07.1901. 02.10.1902. 25869    
91 МАЂАРСКА Eqarás és gép energiának folyadékokra való átvitelére és azokról való levételere 21.10.1909. 20.10.1910. 54937    
92 МЕКСИКО Una maquina que puede ser empleada como bomba, turbina ó compresora 18.10.1910. 25.10.1910. 11079    
93 ЊЕМАЧКА Schaltung eines Transformators und des zugehörigen Elektricitätserzeugers. 30.04.1888. 10.05.1889. 47012   аналог од US 381,968; US 381,969; US 382,279; US 382,280 I US 382,2816
94 ЊЕМАЧКА Verbindung der Drahtspulen bei Elektricitätserzeugern mit denen von Motoren. 30.04.1888. 17.07.1889 47885   аналог од US 381,970 i US 382,2826
95 ЊЕМАЧКА Feldmagnetanordnung für Wechselstromkraftmaschnine. 02.12.1889. 15.09.1891. 58774    
96 ЊЕМАЧКА Wechselstromtreibmascnine mit auf eine in sich geschlossene Ankernjickelung njirkenden Haupt- und Hülfs-Feldmagneten. 02.12.1889. 26.01.1893. 66802    
97 ЊЕМАЧКА Verfahren zur Erzeugung elektrischen Lichtes 19.05.1891. 22.01.1894. 73080    
98 ЊЕМАЧКА Durch Dampf oder Druckluft betriebenes, geradlinig schnjingendes Pendel 28.08.1893. 03.12.1895. 84335    
99 ЊЕМАЧКА Vorrcihtung zur Erzeugung elektrischer Ströme von gleichbleibender Schnjingungszahl 28.08.1893. 25.06.1896. 87269    
100 ЊЕМАЧКА Stromkreisregler für die Umnjandlung von Strömen geringer Wechselzahl in solche von hoher Wechselzahl mittels Kondensatorentladungen 21.09.1896. 20.08.1897. 93255    
101 ЊЕМАЧКА Einrichtung zur Erzielung von Strömen hoher Frequenz aus Gleichströmen durch Kondenzatorentladungengen 21.09.1896. 28.09.1898. 99173    
102 ЊЕМАЧКА Stromunterbrecher mit flüssigem Leiter 18.06.1898. 19.04.1900. 109865    
103 ЊЕМАЧКА Stromunterbrecher mit flüssigem Leiter 18.06.1898. 21.04.1900. 110049    
104 ЊЕМАЧКА Stromunterbrecher mit flüssigem Leiter 18.06.1898. 20.04.1900. 110050    
105 ЊЕМАЧКА Verfahren zur Erzeugung elektrischer Schnjingungen 09.07.1901. 10.12.1902. 136841    
106 ЊЕМАЧКА Verfahren und Vorrichtung zur Nutzbarmachung von aus der Ferne durch den Äther oder die Erde oder beide gesandten elektrischen Impulsen oder Schnjingungen 19.06.1901. 27.03.1903. 139464    
107 ЊЕМАЧКА Verfahren und Vorrichtung zur Nutzbarmachung von aus der Ferne durch den Äther oder die Erde oder beide gesandten Impulsen oder Schnjingungen 19.06.1901. 27.03.1903. 139465    
108 ЊЕМАЧКА Verfahren zur Nutzbarmachung von aus der ferne durch den Äther gesandten Einnjirkungen 19.06.1901. 27.03.1903. 139466    
109 ЊЕМАЧКА Vorrichtung zur Fernsteurung von Wasserfahrzeugen mittels elektrischer Wellen 07.11.1898. 01.08.1903. 142842    
110 ЊЕМАЧКА Verfahren und Vorrichtung zur sicheren Übertragung einer Nachricht auf einem bestimmten Empfänger mittels elektrischer Impulse oder Schnjingungen verschiedener Beschaffenheit 22.07.1901. 12.08.1903. 143453    
111 НОВИ ЗЕЛАНД Improvements in fluid propulsion 08.12.1910. 23.05.1911. 28853    
112 НОВИ ЈУЖНИ ВЕЛС5 Improvements in Methods of and Apparatus for Producing, Regulating and Utilizing Electric Currents of High Frequency 16.10.1896. 02.07.1897. 6972    
113 НОВИ ЈУЖНИ ВЕЛС Improvements in systems for the transmission of electrical energy and apparatus for use therein 26.11.1897. 05.03.1898. 8019    
114 НОРВЕШКА Isolation af elektriske ledere 14.08.1900. 26.08.1901. 9847    
115 НОРВЕШКА Fremgangsmaate og apparat til utvikling og overføring av energi ved hjælp av væske - eller gasformige drivmedier 25.11.1910. 21.10.1912. 22689   аналог од пријаве US 523,832
116 НОРВЕШКА Fremgangsmaate og apparat til frembringelse av mekanisk ved hjælp av turbiner for elastisk fluidum 01.04.1922. 26.11.1923. 38426 GB 01.04.1921.  
117 РОДЕЗИЈА Improvements in fluid propulsion 15.12.1910. 28.08.1911. 651    
118 РУСИЈА Трансформаторъ, служщаго для передачи электрическихъ токовъ оченъ высокаго напряженія череэъ верхніе разръженные слои атмосферы 18.10.1897. 30.12.1900. 4656    
119 РУСИЈА Способъ приданія изолирующихъ свойствъ матеріалу, окружающему электрический проводъ или прилегающему къ нему 01.08.1900. 31.03.1903. 7692    
120 РУСИЈА Приспособленія для управленія дъйствіемъ пловучихъ судовь или иныхь движущихся помьщеній при помощи электрических волнъ 26.10.1898. 30.06.1905. 10188    
121 РУСИЈА Способъ передачи электрической энергий безъ проводовъ 16.07.1901. 30.01.1907. 11535    
122 ТРАНСВАЛ Improvements in Fluid Propulsion   02.12.1910. 593    
123 ФРАНЦУСКА Perfectionnements dans les procédés et appareils pour transformer et distribuer les courants électriques 01.05.1888. 05.07.1888. 190,332    
124 ФРАНЦУСКА Perfectionnements dans le mode de transmission de la force par l'électricité 01.05.1888. 05.07.1888. 190,333    
125 ФРАНЦУСКА Procédé et appareil perfectionnés pour produire de la force électrique et l'utiliser pour l'éclairage 19.05.1891. 12.09.1891. 213,556    
126 ФРАНЦУСКА Perfectionnements dans les moteurs electromagnetiques à courants alternatifs 07.07.1891. 30.08.1891. 214,718    
127 ФРАНЦУСКА Perfectionnements dans les machines à mouvement de va-et-vient et dans mécanismes ou dispositifs destinés à en régler la période 17.02.1894. 08.05.1894. 236,356    
128 ФРАНЦУСКА Perfectionnements dans les moyens et appareils propres à produire des courants électiques de période déterminée 17.02.1894. 08.05.1894. 236,357    
129 ФРАНЦУСКА Perfectionnements relatifs à la production, au réglage et à l'utilisation des courants électriques de grande fréquence et aux appareils employés à cet effet 22.09.1896. 11.01.1897. 259,94    
130 ФРАНЦУСКА Perfectionnements dans les systémes de transmission de l'énergie électrique et dans les appareils employés à cet effet 29.10.1897. 07.02.1898. 271,641    
131 ФРАНЦУСКА Perfectionnements aux côntroleurs de circuits électriques 01.07.1898. 18.10.1898. 279,362    
132 ФРАНЦУСКА Perfectionnements dans le procédé et les appareils de réglage pour les méchanismes des bâtiments flottants ou des véhicules en marche 24.12.1898. 30.03.1899. 284,352    
133 ФРАНЦУСКА Perfectionnements à l'isolement des conducteurs électriques 14.08.1900. 20.11.1900. 303,025    
134 ФРАНЦУСКА Perfectionnments à l'utilisation des variations ou chargements d'etat électriques ou d'ordres vibratoires similaires transmis à travers les milieux naturels, et appareils pour leur mise à exécution 10.06.1901. 26.09.1901. 311,629    
135 ФРАНЦУСКА Perfectionnements à la transmission de l'énergie électrique 17.07.1901. 13.11.1901. 312,783    
136 ФРАНЦУСКА Perfectionnements à la transmission de l'énergie électrique 02.08.1901. 23.11.1901. 313,188    
137 ФРАНЦУСКА Perfectionnements à la transmission de l'énergie électrique 18.08.1905. 08.08.1905. 354,791    
138 ФРАНЦУСКА Procédé et appareils pour la production et l'utilisation de la force motrice au moyen de fluides 17.10.1910. 24.12.1910. 421,543    
139 ФРАНЦУСКА Perfectionnements aux fontaines 11.05.1920. 25.11.1920. 515,388 US 28.10.1913.  
140 ФРАНЦУСКА Conduite faisant fonction de valve 03.09.1921. 20.04.1922. 540,616 US 21.02.1916.  
141 ФРАНЦУСКА Perfectionnements aux paratonnerres 03.09.1921. 20.04.1922. 540,617 US 06.05.1922.  
142 ФРАНЦУСКА Perfectionnements aux turbines actionées par la vapeur ou des gaz 15.09.1921. 27.04.1922. 541,112 GB 24.03.1921.  
143 ФРАНЦУСКА Procédé et appareil pour équilibrer les piéces tournantes des machines 15.09.1921. 27.04.1922. 541,113 GB 02.09.1921.  
144 ФРАНЦУСКА Procédé et appareil pour économique de l'énergie de la vapeur au moyen de turbines 23.03.1922. 14.11.1922. 549,259 GB 24.03.1921.  
145 ФРАНЦУСКА Procédé et appareil pour l'utilisation de la vapeur comme force motrice 23.03.1922. 14.11.1922. 549,26 GB 24.03.1921.  
146 ФРАНЦУСКА Procédé et appareil pour la production d'un éléve 23.03.1922. 14.11.1922. 549,261 GB 24.03.1921.  
147 ФРАНЦУСКА Perfectionnements aux procédés et machines pour obtention de force motrice par les turbines à fluides élastiques 30.03.1922. 22.11.1922. 549,516 GB 01.04.1921.  
148 ФРАНЦУСКА Procédé et appareil pour transports aériens 01.04.1922. 24.11.1922. 549,628 GB 04.04.1921.  
149 ШВАЈЦАРСКА Installation pour la transmission d'énergie électrique 26.10.1897. 22.09.1900. 15542    
150 ШВАЈЦАРСКА Installation pour commander la marche des machines d'un véhicule automobile d'un point éloigné du véhicule 20.01.1899. 19.12.1901. 18652    
151 ШВАЈЦАРСКА Installation d'isolation de conducteurs électriques 14.08.1900. 31.12.1901. 22213    
152 ШВАЈЦАРСКА Machine rotative pouvant travailler comme pompe, ventilateur, moteur, etc. 15.11.1910. 17.05.1912. 54375   аналог од пријаве
US 523,832
153 ШВЕДСКА Sätt att isolera elektriska konduktorer 14.08.1900. 22.08.1901. 12969    
154 ШВЕДСКА Rotationsmaskin 23.11.1910. 04.03.1915. 38545    
155 ШВЕДСКА Sätt och apparat för att utbalansera roterande maskindelar 01.09.1922. 23.02.1926. 60297 GB 02.09.1921.  
156 ШВЕДСКА Anordning vid turbinaggregat med anordning för backgang 31.03.1922. 23.03.1926. 60428 GB 01.04.1921.  
157 ШПАНИЈА Mejoras en el sistema de gobierno del mecanismo de recipientes ó barcos flotantes ó vehiculos móviles por medio de los aparatos que se describen 31.01.1899. 09.03.1899. 23742    
158 ШПАНИЈА Mejoras en el aislamiento de conductores eléctricos 14.08.1900. 07.12.1900. 26430    
159 ШПАНИЈА Mejoras en el aislamiento de conductores eléctricos 06.11.1900. 08.02.1901. 26801    
160 ШПАНИЈА Mejoras introducidas en los motores, actuados por fluido 21.10.1910. 12.12.1910. 49122    
Напомене:
 • 1 у случајевима у којима се назив проналаска у пријави патента и у регистрованом патенту разликовао наведен је назив проналаска из регистрованог патента.
 • 2 уколико се на патентном спису налазе подаци о приоритету, то је у табели наведено у колони "приоритет".
 • 3 уколико се на патентном спису налази податак о одговарајућем аналогу, то је у табели наведено у колони "напомене".
 • 4 у Италији је при продужењу важности патента исти добијао нови број. У табели су ти нови бројеви, као и одговарајући датуми наведени у заградама.
 • 5 посебно је дат преглед патената за Нови Јужни Велс и за Викторију, а посебно за Аустралију.
 • 6 напомена о аналозима Теслиних патената преузета је из књиге С. Бокшана "Дело Николе Тесле".


Ова листа патената Николе Тесле садржи 160 патената из 26 различитих земаља. Предмет заштите овим патентима представљају проналасци који су пре тога већ били пријављени за заштиту у САД (већина проналазака) или у Великој Британији.

Увидом у ову листу може се уочити да међу наведеним патентима из других земаља осим САД има и оних који за предмет имају проналаске из области електроенергетике, а за које су пријаве поднете 1891. године и раније. Тиме је дефинитивно оповргнуто досадашње мишљење да на листи патената који су Тесли признати у земљама изван САД нема патената из области електроенергетике и да се први патенти у њима односе на Теслин варнични осцилатор из 1891. године. На тај начин је бачено потпуно ново светло на Теслину активност на заштити његових проналазака, јер се показало да је та активност изван САД започела знатно раније него што се досада претпостављало (први патенти у САД датирају из 1885. године, а први патенти из других земаља потичу већ из 1886. године), као и да је њен обим био веома значајан, јер је обухватао и већи број земаља и више проналазака од онога што је досада било познато. Може се рећи да је Никола Тесла у погледу заштите својих проналазака водио патентну политику која би се могла поредити са оним што данас раде велике мултинационалне компаније, односно да је штитио велики број проналазака у великом броју земаља, што је било знатно теже спровести имајући у виду период у коме се одвијала његова активност, као и тадашњи степен развоја права индустријске својине у свету (Париску конвенцију о заштити инустријске својине је основало 1883. године 11 земаља, али процес њеном приступању није окончан ни до данас).

Са листе потенцијалних Теслиних патената дефинитивно је искључен немачки патент DE 199580. Наиме, у архиву Музеја Николе Тесле налази се копија нацрта овог патента, али недостају остали делови списа. Међутим, увидом у одговарајући спис скинут са сајта Немачког завода за патенте и жигове утврђено је да је носилац овог патента био Паул Лупа и то за проналазак под називом "Spülversatzleitung mit Inneren Querrippen zur Erzeugung einer zusammenhängenden, schützend Kruste aus dem Versatzgut". Поменути документ се нашао у Теслином поседу, пошто је вероватно био супротстављен Теслиној пријави патента за проналазак под називом вентилски вод (енгл. Valvular Conduit) који је заштићен америчким патентом US 1,329,559.

Сада је сасвим извесно је да ни са овом допуном презентована листа Теслиних патената увек није коначна. Да би се могле вршити њене даље допуне, у наредном периоду је неопходно предузети следеће активности:
 • међусобно упоређивање и сврставање у патентне фамилије патената Николе Тесле регистрованих у САД и другим земљама, односно груписање патената којима је био заштићен исти проналазак;
 • одређивање основних (одн. најраније поднетих) патената Николе Тесле на основу напред утврђених патентних фамилија и формирање њихове листе;
 • покушати да се на основу листе основних патената пронађу преостали чланови одговарајућих патентних фамилија у земљама где је Тесла иначе подносио више пријава патената.

Да би се овакав задатак могао извршити више нису довољни само напори појединаца, већ је неопходно учешће и одговарајућих институција, а пре свега Музеја Николе Тесле и Завода за интелектуалну својину. Уз њихову подршку би се формирање листе Теслиних патената могло коначно привести крају, чиме би се адекватно одужили овом непоновљивом великану.
Мр Снежана Шарбох