Promocija 4. zbornika radova naučno-stručnog skupa "Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja" 2014 PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 09 mart 2015 17:33

Dana 06.03.2015. u Privrednoj komori RS promovisan je 4. zbornik radova naučno-stručnog skupa "Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja". Od 32 prijavljena rada Zbornik sadrži 25 radova od kojih je 12 naučnih radova i 12 stručnih radova, a 1 rad je kao prilog.

Na promociji kojoj je prisustvovala većina autora i koautora radova iz RS, dodjeljeni su zbornici i certifikati. Prisutne su pozdravili Organizatori skupa, koji su izrazili zadovoljstvo za kvalitet radova i njihovu aktuelnost.


Promocija 4. zbornika radova naučno-stručnog skupa 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' 2014 Promocija 4. zbornika radova naučno-stručnog skupa 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' 2014 Promocija 4. zbornika radova naučno-stručnog skupa 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' 2014 Promocija 4. zbornika radova naučno-stručnog skupa 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' 2014 Promocija 4. zbornika radova naučno-stručnog skupa 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' 2014 Promocija 4. zbornika radova naučno-stručnog skupa 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' 2014

Promocija 4. zbornika radova naučno-stručnog skupa 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' 2014 Promocija 4. zbornika radova naučno-stručnog skupa 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' 2014 Promocija 4. zbornika radova naučno-stručnog skupa 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' 2014 Promocija 4. zbornika radova naučno-stručnog skupa 'Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja' 2014SADRŽAJ ZBORNIKA RADOVA

I NAUČNI RADOVI

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI
 • ZNAČAJ IDENTIFIKACIJE I VREDNOVANjA INTELEKTUALNE SVOJINE
  Slobodanka Jovanović, Danijela Matović, Slobodan D. Petrović
 • UTICAJ SAOBRAĆAJA NA KVALITET ŽIVOTA U GRADU
  Slobodan Vidović, Milan Đudurović
 • OPTIMALNI DIZAJN PATENTA U FUNKCIJI DINAMIČKE I STATIČKE EFIKASNOSTI ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE
  Mladen Rebić, Nemanja Šarenac
 • CROWDFUNDING – SPONTANI ODGOVOR ZAJEDNICE NA IZAZOVE GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE?
  Željko Ninkov, Ljubiša Vladušić
 • UTICAJ INTERNET MARKETINGA NA USPJEŠNOST POSLOVANjA MALIH TRGOVINSKIH PREDUZEĆA
  Valentina Vukmirović, Dragana Preradović

PREGLEDNI RADOVI
 • NOVA ULOGA UNIVERZITETA U EKONOMSKOM RAZVOJU REPUBLIKE SRPSKE
  Stevo Pucar
 • INOVATIVNOST I ZNANjE ZNAČAJNI FAKTORI KONKURENTNOSTI PREDSTAVLjAJU OSNOV USPEŠNE EKONOMIJE
  Đuro Borak, Velimir Petrović
 • NOVO ISTRAŽIVANjE ZEOLITISANIH TUFOVA
  Slavko Crnić, Danijela Šijan, Diana Šijan
 • TEHNOLOGIJA FAKTOR MEĐUNARODNE KONKURENTSKE PREDNOSTI I EKONOMSKOG RASTA
  Valentina Duvnjak, Dijana Delević
 • OTPADNA VODA RUDNIKA ŽELjEZA KAO IZVOR SIROVINA ZA INOVATIVNE NANOMATERIJALE
  Slađana Gligorić, Marko Čađo, Dragana Stević, Suzana Gotovac Atlagić
 • RAZVOJ VIRTUELNE I DALjINSKI UPRAVLjIVE LABORATORIJE U CILjU INOVIRANjE OBRAZOVANjA STUDENATA
  Tihomir Latinović, Nikola Malešević
 • STUDENTSKI CENTRI ZA INOVACIJE - ZNAČAJ, ORGANIZACIJA I PERSPEKTIVA
  Valentina Vukmirović, Nemanja Babić

II STRUČNI RADOVI

 • ČUVANjE GRADITELjSKOG NASLEĐA I SEIZMIČKI OTPORNI EKOLOŠKI OBJEKTI
  Zoran Petrašković, Žarko Petrašković
 • PATENTNE AKTIVNOSTI MIHAJLA IDVORSKOG PUPINA - ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE
  Snežana Šarboh, Slobodan Stojković
 • DOKAZIVANjE NEKIH POZNATIH JEDNAKOSTI I NEJEDNAKOSTI BEZ KORIŠĆENjA MATEMATIČKE INDUKCIJE
  Snježana Maksimović
 • NOVE TEHNOLOGIJE U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA – OBRAZOVANjE I TEHNOLOŠKE INOVACIJE
  Vesna Bulatović, Tanja Kaurin, Lazar Vrkatić
 • UTICAJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA
  Ljubiša Mićić
 • ZEOLITI
  Danijela Šijan, Diana Šijan, Slavko Crnić
 • INSTITUCIONALNA ORGANIZACIJA INOVACIJA U FUNKCIJI PRIVREDNOG RAZVOJA
  Esad Nadžak
 • NASTAVA NjEMAČKOG JEZIKA I RAZVOJ INTERKULTURNE KOMPETENCIJE U OBRAZOVNOM I PRIVREDNOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE
  Sanela Banović
 • ELEKTRONSKI UDžBENICI U SAVREMENOM OBRAZOVANjU
  Jovanka Terzić
 • STRATEGIJE ULASKA PREDUZEĆA REPUBLIKE SRPSKE NA GLOBALNA TRŽIŠTA
  Branka Vuković, Ana Vuković
 • REKONSTRUKCIJA RADA BORAVKA - OBRAZOVANjE I TEHNOLOŠKE INOVACIJE
  Tatjana Bokić
 • INOVIRANjE SAVREMENE NASTAVE BIOLOGIJE PO MERI UČENIKA
  Jovanka Terzić

III PRILOZI

 • MANASTIRI FRUŠKE GORE KAO OČIGLEDNO SREDSTVO U OBRADI ISTORIJSKIH SADRŽAJA NA TEMU SREDNjEVEKOVNE SRBIJE U NASTAVI SVET OKO NAS, Tatjana Bokić


PREDGOVOR

U organizaciji Privredne komore RS, Saveza inovatora RS i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, u Banjoj Luci je 12. novembra 2014. godine održan je naučno-stručni skup "Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja".

Skup je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije RS i Ministarstva civilnih poslova BiH.

Skupu je prisustvovalo ukupno 50 učesnika i gostiju. Od prijavljenih 32, autori su prezentovali 20 naučno-stručnih radaova. U Zborniku je predstavljeno 25 radova a ostali radovi nisu zadovoljili standarde recenzije i pripreme za štampanje. Zbornik ima naučno-stručni karakter, a radovi su kategorisani po sljedećem:
 • Naučni radovi: Originalni - 5 i Pregledni radovi - 7
 • Stručni radovi - 12
 • Prilozi - 1

Radovi su izloženi prema kategorizaciji.

Prikazani radovi su najnovija saznanja i rješenja iz oblasti: primjene tehnoloških inovacija (mašinstvo, elektronika, informatika, poljoprivreda, rudarstvo, građevinarstvo i dr.), ekonomije, ekologije, obrazovanja, zaštite intelektualne svojine i dr.

Zbornik sadrži veoma koristan materijal, neophodan za obogaćivanje saznanja iz problematike stvaranja, primjene i korišćenja tehnoloških inovacija, te njihovog uticaja na privredni i društveni razvoj.

Skupu se obratio pozdravnim govorom Ministar nauke i tehnologije, prof. dr Jasmin Komić, koji je i otvorio skup.

Skupu su se obratili u ime organizatora: predstavnik Privredne komore Republike Srpske - Pero Ćorić, dipl inž. i predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske – Milovan Bajić, a u ime gostiju predstavnik Saveza pronalazača Beograda – prof Slobodan D. Petrović.

Radovi predstavljeni u Zborniku su recenzisani i redakcijski uređeni, ali, za iznesene podatke, njihovu originalnost i vjerodostojnost, odgovornost snose autori.

REDAKCIONI ODBOR