Промоција 4. зборника радова научно-стручног скупа "Технолошке иновације - генератор привредног развоја" 2014 PDF Print E-mail
Monday, 09 March 2015 17:33

Дана 06.03.2015. у Привредној комори РС промовисан је 4. зборник радова научно-стручног скупа "Технолошке иновације - генератор привредног развоја". Од 32 пријављена рада Зборник садржи 25 радова од којих је 12 научних радова и 12 стручних радова, а 1 рад је као прилог.

На промоцији којој је присуствовала већина аутора и коаутора радова из РС, додјељени су зборници и цертификати. Присутне су поздравили Организатори скупа, који су изразили задовољство за квалитет радова и њихову актуелност.


Промоција 4. зборника радова научно-стручног скупа 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' 2014 Промоција 4. зборника радова научно-стручног скупа 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' 2014 Промоција 4. зборника радова научно-стручног скупа 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' 2014 Промоција 4. зборника радова научно-стручног скупа 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' 2014 Промоција 4. зборника радова научно-стручног скупа 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' 2014 Промоција 4. зборника радова научно-стручног скупа 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' 2014

Промоција 4. зборника радова научно-стручног скупа 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' 2014 Промоција 4. зборника радова научно-стручног скупа 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' 2014 Промоција 4. зборника радова научно-стручног скупа 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' 2014 Промоција 4. зборника радова научно-стручног скупа 'Технолошке иновације - генератор привредног развоја' 2014САДРЖАЈ ЗБОРНИКА РАДОВА

I НАУЧНИ РАДОВИ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ
 • ЗНАЧАЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ВРЕДНОВАЊА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
  Слободанка Јовановић, Данијела Матовић, Слободан Д. Петровић
 • УТИЦАЈ САОБРАЋАЈА НА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА У ГРАДУ
  Слободан Видовић, Милан Ђудуровић
 • ОПТИМАЛНИ ДИЗАЈН ПАТЕНТА У ФУНКЦИЈИ ДИНАМИЧКЕ И СТАТИЧКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗАШТИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
  Младен Ребић, Немања Шаренац
 • CROWDFUNDING – СПОНТАНИ ОДГОВОР ЗАЈЕДНИЦЕ НА ИЗАЗОВЕ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ?
  Жељко Нинков, Љубиша Владушић
 • УТИЦАЈ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА НА УСПЈЕШНОСТ ПОСЛОВАЊА МАЛИХ ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
  Валентина Вукмировић, Драгана Прерадовић

ПРЕГЛЕДНИ РАДОВИ
 • НОВА УЛОГА УНИВЕРЗИТЕТА У ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
  Стево Пуцар
 • ИНОВАТИВНОСТ И ЗНАЊЕ ЗНАЧАЈНИ ФАКТОРИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ УСПЕШНЕ ЕКОНОМИЈЕ
  Ђуро Борак, Велимир Петровић
 • НОВО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗЕОЛИТИСАНИХ ТУФОВА
  Славко Црнић, Данијела Шијан, Диана Шијан
 • ТЕХНОЛОГИЈА ФАКТОР МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ И ЕКОНОМСКОГ РАСТА
  Валентина Дувњак, Дијана Делевић
 • ОТПАДНА ВОДА РУДНИКА ЖЕЉЕЗА КАО ИЗВОР СИРОВИНА ЗА ИНОВАТИВНЕ НАНОМАТЕРИЈАЛЕ
  Слађана Глигорић, Марко Чађо, Драгана Стевић, Сузана Готовац Атлагић
 • РАЗВОЈ ВИРТУЕЛНЕ И ДАЉИНСКИ УПРАВЉИВЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА СТУДЕНАТА
  Тихомир Латиновић, Никола Малешевић
 • СТУДЕНТСКИ ЦЕНТРИ ЗА ИНОВАЦИЈЕ - ЗНАЧАЈ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ПЕРСПЕКТИВА
  Валентина Вукмировић, Немања Бабић

II СТРУЧНИ РАДОВИ

 • ЧУВАЊЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА И СЕИЗМИЧКИ ОТПОРНИ ЕКОЛОШКИ ОБЈЕКТИ
  Зоран Петрашковић, Жарко Петрашковић
 • ПАТЕНТНЕ АКТИВНОСТИ МИХАЈЛА ИДВОРСКОГ ПУПИНА - ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
  Снежана Шарбох, Слободан Стојковић
 • ДОКАЗИВАЊЕ НЕКИХ ПОЗНАТИХ ЈЕДНАКОСТИ И НЕЈЕДНАКОСТИ БЕЗ КОРИШЋЕЊА МАТЕМАТИЧКЕ ИНДУКЦИЈЕ
  Сњежана Максимовић
 • НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА – ОБРАЗОВАЊЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ
  Весна Булатовић, Тања Каурин, Лазар Вркатић
 • УТИЦАЈ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА
  Љубиша Мићић
 • ЗЕОЛИТИ
  Данијела Шијан, Диана Шијан, Славко Црнић
 • ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНОВАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
  Есад Наџак
 • НАСТАВА ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА И РАЗВОЈ ИНТЕРКУЛТУРНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У ОБРАЗОВНОМ И ПРИВРЕДНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
  Санела Бановић
 • ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ
  Јованка Терзић
 • СТРАТЕГИЈЕ УЛАСКА ПРЕДУЗЕЋА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ГЛОБАЛНА ТРЖИШТА
  Бранка Вуковић, Ана Вуковић
 • РЕКОНСТРУКЦИЈА РАДА БОРАВКА - ОБРАЗОВАЊЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ
  Татјана Бокић
 • ИНОВИРАЊЕ САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ ПО МЕРИ УЧЕНИКА
  Јованка Терзић

III ПРИЛОЗИ

 • МАНАСТИРИ ФРУШКЕ ГОРЕ КАО ОЧИГЛЕДНО СРЕДСТВО У ОБРАДИ ИСТОРИЈСКИХ САДРЖАЈА НА ТЕМУ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ СРБИЈЕ У НАСТАВИ СВЕТ ОКО НАС, Татјана Бокић


ПРЕДГОВОР

У организацији Привредне коморе РС, Савеза иноватора РС и Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа, у Бањој Луци је 12. новембра 2014. године одржан је научно-стручни скуп "Технолошке иновације генератор привредног развоја".

Скуп је одржан под покровитељством Министарства науке и технологије РС и Министарства цивилних послова БиХ.

Скупу је присуствовало укупно 50 учесника и гостију. Од пријављених 32, аутори су презентовали 20 научно-стручних радаова. У Зборнику је представљено 25 радова а остали радови нису задовољили стандарде рецензије и припреме за штампање. Зборник има научно-стручни карактер, a радови су категорисани по сљедећем:
 • Научни радови: Оригинални - 5 и Прегледни радови - 7
 • Стручни радови - 12
 • Прилози - 1

Радови су изложени према категоризацији.

Приказани радови су најновија сазнања и рјешења из области: примјене технолошких иновација (машинство, електроника, информатикa, пољопривреда, рударство, грађевинарство и др.), економије, екологије, образовања, заштите интелектуалне својине и др.

Зборник садржи веома користан материјал, неопходан за обогаћивање сазнања из проблематике стварања, примјене и коришћења технолошких иновација, те њиховог утицаја на привредни и друштвени развој.

Скупу се обратио поздравним говором Министар науке и технологије, проф. др Јасмин Комић, који је и отворио скуп.

Скупу су се обратили у име организатора: представник Привредне коморе Републике Српске - Перо Ћорић, дипл инж. и предсједник Савеза иноватора Републике Српске – Милован Бајић, а у име гостију представник Савеза проналазача Београда – проф Слободан Д. Петровић.

Радови представљени у Зборнику су рецензисани и редакцијски уређени, али, за изнесене податке, њихову оригиналност и вјеродостојност, одговорност сносе аутори.

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР