KONKURS: Sredstva za finansijsku podršku inovatorstva u Republici Srpskoj za I i II kvartal 2012. godine PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 01 mart 2012 20:50
Na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku i kriterijumima za finansijsku podršku inovatorstva u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 122/06, 11/07 i 109/10), Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske obavještava inovatore i organizacije inovatora da je ukupan iznos sredstava finansijske podrške inovatorstva u Republici Srpskoj za I i II kvartal 2012. godine 45.000,00 KM, od čega:
  • 28.000,00 KM za pomoć Savezu inovatora, udruženjima inovatora i drugim organizacijama vezanim za inovatorstvo
  • 17.000,00 KM za stimulaciju pojedinačnog rada inovatora ili grupe inovatora.

Zainteresovani inovatori i organizacije inovatora podnose prijave za finansijsku podršku inovatorstva isključivo na propisanim obrascima, i to: za organizacije inovatora obrasci OOI i OOZ, za inovatore pojedince ili grupe inovatora obrazac OIZ a u slučaju da se inovator po drugi put prijavljuje sa istom inovacijom obrasci OIZ i OII. Navedene obrasce možete preuzeti sa likova koji se nalaze u dnu stranice, ili sa sajta Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske http://www.vladars.net.

Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom "Tehnologija-inovatorstvo".

Rok za podnošenje prijava je 15.03.2012. godine.

Sa inovatorima i organizacijama inovatorima kojima se odobri finansijska podrška, Ministarstvo nauke i tehnologije će sklopiti ugovore kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze.


Preuzimanje obrazaca: