КОНКУРС: Средства за финансијску подршку иноваторства у Републици Српској за I и II квартал 2012. године ПДФ Штампа Ел. пошта
четвртак, 01 март 2012 20:50
На основу члана 3. Правилника о поступку и критеријумима за финансијску подршку иноваторства у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 122/06, 11/07 и 109/10), Министарство науке и технологије Републике Српске обавјештава иноваторе и организације иноватора да је укупан износ средстава финансијске подршке иноваторства у Републици Српској за I и II квартал 2012. године 45.000,00 КМ, од чега:
  • 28.000,00 КМ за помоћ Савезу иноватора, удружењима иноватора и другим организацијама везаним за иноваторство
  • 17.000,00 КМ за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора.

Заинтересовани иноватори и организације иноватора подносе пријаве за финансијску подршку иноваторства искључиво на прописаним обрасцима, и то: за организације иноватора обрасци ООИ и ООЗ, за иноваторе појединце или групе иноватора образац ОИЗ а у случају да се иноватор по други пут пријављује са истом иновацијом обрасци ОИЗ и ОИИ. Наведене обрасце можете преузети са ликова који се налазе у дну странице, или са сајта Министарства науке и технологије Републике Српске http://www.vladars.net.

Пријаве се подносе на адресу: Mинистарство науке и технологије Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, са назнаком "Технологија-иноваторство".

Рок за подношење пријава је 15.03.2012. године.

Са иноваторима и организацијама иноваторима којима се одобри финансијска подршка, Министарство науке и технологије ће склопити уговоре којима ће се регулисати међусобна права и обавезе.


Преузимање образаца: