Rotaciona vakum presa sa membranom PDF Štampa El. pošta
petak, 24 februar 2012 19:31

# Aktivnost Kratak opis aktivnosti Termin
 1.  Smotre inovacija: Organizacija i realizacija izložbe "INOST MLADIH 2012"
Izložba plakata "INOST MLADIH 2012"
Učešće na izložbama u Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu, Skoplju, Doboju, u BiH itd.
Učešće na izložbama u: Moskvi, Nirnbergu, i dr.
18.-20.04.
25.-30.01.
V, X i XI
III-XI
2. Prezentacija inovatorstva i edukacija mladih u školama Izrada i realizacija projekta "PREDUZETNIŠTVO I INOVATORSTVO MLADIH".
Obilazak OŠ i SŠ, držanje časova i pripreme za učešće na izložbi "INOST MLADIH 2012".
Formiranje sekcija i učešće na školskim manifestacijama.
I-XII
3. Organizacija i učešće na naučno-stručnim skupovima, seminarima, javnim tribinama i predavanjima Realizacija tribine "Nova znanja i tehnološke inovacije".
Organizacija i realizacija naučno-stručnog skupa "Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja".
Učešće na seminarima i predavanjima iz inovatorstva, preduzetništva, naučno-tehničkih oblasti i sl.. u RS, BiH i susednim zemljama .
III/IV
IX-XII

I-XII
 
4. Sjednice, sastanci i godišnje skupštine Redovni sastanci UO Saveza i sastanci u udruženjima.
Učešće u radu godišnjih skupština udruženja.
Realizacija godišnje skupštine Saveza.
I-XII

II
5. Priprema i štampanje biltena, priručnika i drugih materijala Priprema i štampanje: kataloga izložbe "INOST MLADIH 2010" i zbornika naučno-stručnog skupa "Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja", kataloga inovacija i biltena. Priprema i štampanje Konkursa i prijava za učešće na izložbi "INOST MLADIH 2010".
Priprema i šptampanje plakata, postera, prospekata eksponata, pozivnica i dr.
I-XII
6. Ostale aktivnosti Učešće na TNTI i drugim domaćim i međunarodnim konkursima (za nagrade najboljim inovacijama, podršku inovatorstva i sl.).
Učešće u izradi projekta izložbi i inovatorskih radova.
Pomoć u pripremi inovacija za prezentaciju i transfer.
Izrada veb sajta i priloga za elektronsku poštu.
Obilježavanje značajnih jubileja (godišnjice rođenja Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Milutina Milankovića i dr.) i učešće na sličnim manifestacijama.
Izbor inovatora godine.
I-XII


Poslednje ažurirano petak, 24 februar 2012 20:37