Uređaji za pozicioniranje sondi sa zagrejanim vlaknima za izučavanje turbulentnog vihornog strujanja u cevima PDF Štampa El. pošta
Apstrakt: Eskperimentalno istraživanje turbulentnog vihornog strujanja u cevima zahteva precizno pozicioniranje sondi sa zagrejanim vlaknima. Prikazana je varijanta mehanizma za merenje sa dve V sonde sa zagrejanim vlaknima. Mehanizmom se ostvaruje dužinsko i uglovno pozicioniranje sondi. Neophodno je ostvariti i odgovarajuće aksijalno rastojanje između sondi zbog merenja korelacija brzina.

Ključne riječi: sonda sa zagrejanim vlaknima, pozicioner

Autor: Prof. dr Milan Lečić, Mašinski fakultet, Beograd