Уређаји за позиционирање сонди са загрејаним влакнима за изучавање турбулентног вихорног струјања у цевима ПДФ Штампа Ел. пошта
Апстракт: Ескперименталнo истраживањe турбулентног вихорног струјања у цевима захтева прецизно позиционирање сонди са загрејаним влакнима. Приказана је варијанта механизма за мерење са две V сонде са загрејаним влакнима. Механизмом се остварује дужинско и угловно позиционирање сонди. Неопходно је остварити и одговарајуће аксијално растојање између сонди због мерења корелација брзина.

Кључне ријечи: сонда са загрејаним влакнима, позиционер

Аутор: Проф. др Милан Лечић, Машински факултет, Београд