Конструкционо рјешење измјењивача топлоте са завојним цијевима PDF Print E-mail
There are no translations available.

Апстракт: У току дугогодишње производње цијевних измјењивача топлоте, уочени су проблеми везани за конструкцију, технологију израде, експлоатацију и одржавање, а вршена је и анализа њихових топлотних могућности. Користећи се теоретским основама прелаза топлоте и искуственим показатељима, урађено је ново рјешење измјењивача топлоте, представљено у овом раду. У овом конструкционом рјешењу измјењивача, који се састоји из два или више концентричних слојева завојно савијених бакарних цијеви, отклоњене су слабости претходних рјешења присутних у примјени и добијен је измјењивач знатно бољих термоенергетских карактеристика.

Кључне ријечи: измјењивач топлоте, завојно савијени цијевни сноп, термоенергетске карактеристике

Аутори: Др Мирко Добрњац, дипл. инж. маш., др Милосав Ђурђевић, дипл. инж. маш, Сања Добрњац, дипл.инж. техн., Машински факултет у Бањој Луци – "Пројект" а.д. Бања Лука