Konstrukciono rješenje izmjenjivača toplote sa zavojnim cijevima
Apstrakt: U toku dugogodišnje proizvodnje cijevnih izmjenjivača toplote, uočeni su problemi vezani za konstrukciju, tehnologiju izrade, eksploataciju i održavanje, a vršena je i analiza njihovih toplotnih mogućnosti. Koristeći se teoretskim osnovama prelaza toplote i iskustvenim pokazateljima, urađeno je novo rješenje izmjenjivača toplote, predstavljeno u ovom radu. U ovom konstrukcionom rješenju izmjenjivača, koji se sastoji iz dva ili više koncentričnih slojeva zavojno savijenih bakarnih cijevi, otklonjene su slabosti prethodnih rješenja prisutnih u primjeni i dobijen je izmjenjivač znatno boljih termoenergetskih karakteristika.

Ključne riječi: izmjenjivač toplote, zavojno savijeni cijevni snop, termoenergetske karakteristike

Autori: Dr Mirko Dobrnjac, dipl. inž. maš., dr Milosav Đurđević, dipl. inž. maš, Sanja Dobrnjac, dipl.inž. tehn., Mašinski fakultet u Banjoj Luci – "Projekt" a.d. Banja Luka
 

Prezentacija inovacija

Fuel of the future: Hydrogen pellet-ekoterm as alternative fuel
There are no translations available. The present invention yields and reveals a new fuel mixture is packaged as energy wand "Hydrogen pellet-EKOTERM" in which the focus is set hydrogen granules and around them packs of paper with a layer of pellets of coal, insulators and sawdust. ...
Saćasta izolaciona opeka
Inovacija je patentirana i zaštićena u BiH i zemljama evropske zajednice. Proizvod je testiran na institutu u Essenu (Njemačka) i institutu u Tuzli u BiH. ...
Peć sa inovativnim sistemom protoka vazduha iz prostorije kroz peć
Ova peć na čvrsto gorivo je projektovana da sa što manjim dimenzijama dostiže maksimalnu efikasnost prilikom grijanja prostorije. Peć ima moderan dizajn a glavna konkurenstka prednost joj je inovativni sistem protoka vazduha iz prostorije kroz peć, koji pomoću ventilatora izmijeni vazduh iz...
CW3 - modularna radna ćelija za proizvodnju / kloniranje namotaja megavatnih distribucionih transformatora
Inovativna konstrukcija sa rasklopivim modulima koji imaju ugrađenu vlastitu mehanotroniku, napojni i komunikacioni konektor. Može se brzo prekonfigurisati po trenutnim zahtjevima proizvodnje korisnika, i proširiti novim modulima za posebne namjene. ...

Pretraživanje sadržaja

Anketa

Da li ste zadovoljni prezentovanim informacijama?