Slavko Elijaš
Predsjednik

Telefon: +387 65 633 097
Broj mobilnog telefona: +387 52 234 926